рефераты бесплатно

МЕНЮ


Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития

головні з яких - різноманітність форм і територія розповсюдження.

Якщо провести навіть самий поверховий аналіз українського карткового

ринку, то одразу ж стане ясно, що серед багатства інформації важко знайти

непередухвалу, а анонсні банківські показники кажуть, скоріш, про проектну,

ніж про існуючу потужність карткових програм. Населення перестає

користуватися звичайними старовинними банківськими механізмами, такими як

накопичення коштів, і тому банком потрібно знаходити щось інше. Карткові

продукти є тим джерелом прибутків, який вже сьогодні може бути використаний

на ринку України. Перед банкірами стоїть проблема вартості платіжної

системи. І якщо банк вже вирішив займатися картковим бізнесом, то він

повинен вирахувати економічну доцільність і окупність карткових програм.

Доля міжнародних карткових продуктів в загальному об’ємі карток в

Україні сягає до 5%. Цей спектр ринку почав розвиватись першим. Перспективи

його розвитку легко піддаються прогнозуванню, оскільки банками

використовуються уже відомі і багаторазово апробовані за кордоном, в тому

числі і СНД , технології. Вони, як правило, легко впроваджуються і

окупаються протягом 2-3 років. Вимоги, які банки повинні задовольняти, щоб

приєднатися до світової карткової структури, достатньо високі. Тому не всі

українські банки їм відповідають. Тут склалась так звана еліта з 6-7

банків, які завдяки своїй ресурсній потужності здатні швидко і якісно

розкрутити картковий продукт. З банків, які активно займаються випуском

міжнародних карток, найбільш потужні- Приватбанк, АППБ “АВАЛЬ”, “Надра”,

ПІБ, Укрсоцбанк, Укрєксімбанк, Перший Український міжнародний банк, Правекс

(дивись таблицю 1). Долі банків у емісії карток, установленні банкоматів и

ПОС-терміналів на Україні ви можете подивться на малюнках (мал.) 3.1, 3.2

та 3.3 відповідно.

Мал. 2.1 Долі банків у емісії карток MasterCard і Visa

в Україні на 01.01.2005

[pic]

мал. 2.2 Долі банків у установленні банкоматів

на Україні на 01.01.2005

[pic]

таб. 2.1 Рейтинг банків по системам МasterCard і Visa на 01.01.2005

|Ре|БАНК |Картки |Банко|ПОС-термін|Пункти |

|йт| |МasterCard |мати |али |видачі |

|ин| |и Visa | |в |готівки |

|г | | | |торговельн|устаткованих|

| | | | |ої мережі | |

| | | | | |ПОС-термінал|

| | | | | |ами |

|1 |Приватбанк |6 007 484 |2 029|13 928 |3 931 |

|2 |Аваль |2 466 512 |1 196|2 622 |3 101 |

|3 |НАДРА |2 015 928 |429 |1 537 |356 |

|4 |ПІБ |1 097 878 |725 |495 |677 |

|5 |Укрсоцбанк |717 693 |250 |0 |484 |

|6 |Правекс |678 567 |257 |115 |321 |

|7 |Укрсіббанк |614 599 |241 |18 |358 |

|8 |Ощаднийбанк |474 620 |280 |7 |1 180 |

|9 |ПУМБ |448 396 |184 |533 |65 |

|10|Укрексімбанк |304 999 |223 |507 |162 |

|11|Укрінбанк |239 362 |39 |154 |70 |

|12|Укрпромбанк |199 445 |104 |0 |203 |

|13|Фінанси и кредит|184 955 |102 |694 |352 |

|14|Укргазбанк |176 488 |246 |59 |272 |

|15|Брокбізнесбанк |106 981 |72 |28 |58 |

|16|ВаБанк |103 064 |76 |60 |48 |

|17|Кредит банк |89 244 |72 |11 |67 |

| |(Україна) | | | | |

|18|Донгорбанк |87 217 |48 |26 |15 |

|19|Кредитпромбанк |83 517 |63 |4 |26 |

|20|Індастріалбанк |77 540 |33 |7 |26 |

| |Інші |469 393 |735 |367 |756 |

| |Всього: |16 643 882 |7 404|21 172 |12 528 |

мал. 2.3 Долі банків у установленні ПОС-терміналів

на Україні на 01.01.2005

[pic]

Об’єм платежів по пластиковим карткам в Україні щомісячно зростає на

20-40%, що дозволяє розглядати банківські програми по розвитку карткового

бізнесу як одні з самих перспективних і прибуткових, не зважаючи на

необхідність придбання дороговартісного забезпечення. По об’єму емісії

платіжних карт в Україні лідирує система VISA Int. Порівнювати успіхи

кожного окремого банка важко, але Приватбанк лідирує тут по об’єму емісії,

в той же час на ринку еквайєринга досить високі позиції займає банк

“Аваль”, та поступово наближуються до лідерів “Надра” та “ПІБ”. Треба

відмітити, що протягом останніх років банки-члени платіжних систем

періодично знижували тарифи по обслуговуванню карток. На початковому етапі

розвитку карткових програм між банками практично не було конкуренції, а

запропонований продукт виявився на стільки популярним, що банки могли

дозволити собі орієнтуватись на найбільш платоспроможних клієнтів і по

прикладу Росії встановлювати завищені тарифи по обслуговуванню. Потім з

розширенням клієнтської бази і загостренням конкуренції тарифи почали

знижуватись і зараз майже скрізь однакові. Крім того, в боротьбі за клієнта

банки почали відмовлятись від річної плати за користування карткою,

відмовились від страхового депозиту, залишивши лише незнімаємий залишок,

який значно менший ніж страховий депозит і мінімальний внесок разом.

Лідером по випуску карток системи Europay є ПУМБ. Не дивлячись на те,

що функціонування цієї досить демократичної картки до цих пір не

підкріплене приєднанням до міжнародної бази даних цієї системи, вона

приймається до оплати в більшій кількості торгово-сервісних точок і

приваблює своєю дешевістю.

Першими з платіжною системою AmEx через агентську угоду почали

співпрацювати Укрінбанк і Приватбанк, потім добавились ВА-банк, Надра,

Укрсіббанк. Картка цієї системи - дійсно кредитна і по суті є безлімітною і

дозволяє оплачувати навіть невеликі контракти .

Що стосується елітної системи Diners Club, то в лютому 1998 року

компанія надала Приватбанку ексклюзивне право укладати угоди по еквайєрингу

на території України.

2.3. Діяльності банків-членів системи карткових розрахунків, пов’язаної з

емісією, еквайєрингом і видачею готівки.

Банківська кредитна картка не є юридичним свідоцтвом боргу або

боргових вимог, яким є, наприклад, вексель або чек. Це, скоріше,

матеріальний символ юридичних відносин, що виникають між сторонам, які

уклали карткову угоду.

З правової точки зору сутність операцій з кредитною і дебетовою

картками полягає в тому, що власник картки і торговець після попереднього

відкриття рахунків в банку домовляються, що будь-яка угода між ними буде

врегульована шляхом кредитування рахунка торговця і дебетування рахунка

держателя картки. При цьому, за винятком особливо обумовлених випадків,

цей платіж буде безумовним і остаточним.

Схема карткових розрахунків в основі своїй передбачає наявність

трьох окремих видів контрактів :

> між торговцем і держателем картки - про продаж товарів або послуг;

> між банком і торговцем - про згоду останнього приймати картки в оплату

товарів або послуг ;

> між банком і держателем картки - про відшкодування банку суми, що банк

сплатив торговцю по операції з кредитною карткою.

Банк в системі карткових взаємовідносин відіграє регулюючу,

контрольну роль, яка має найважливіше значення для всіх учасників системи

карткових розрахунків.

Основними банківськими операціями по пластиковими картками є :

> емісія карток ;

> еквайєринг ;

> видача готівки по карткам.

Давайте розглянемо сам механізм роботи банків по всім цим напрямкам

діяльності з пластиковими картками.

Почнемо з характеристики практичної діяльності банка-емітента.

Після отримання ліцензії і міжнародного сертифікату на здійснення

банківських операцій, пов’язаних з випуском карток міжнародних платіжних

систем, банк повинен організувати роботу по залученню якомога більше

клієнтів. Первинні відносини клієнта з банком починаються з заповнення

клієнтом Заяви на отримання картки. В нашій практиці, в основному,

клієнту пропонується дебетова картка, тому Заява має досить стислий вигляд

і містить лише класичні дані (ім’я, прізвище, дату народження, сімейний

стан, паспортні дані, адресу прописки, місце роботи), які зображені в

додатку 1. В міжнародній же практиці найбільш розповсюдженими є кредитні

картки і тому Заява має дещо інший вигляд, а саме :

Заява повинна включати лише необхідну для обробки інформацію, бути

зручною, раціональною та мати приємний вигляд. Форма заяви повинна також

забезпечити зручність процесу обробки незалежно від того, буде вона

оброблюватись вручну або автоматизованою системою. Інформація, яка

необхідна при заповненні заяви, повинна бути достатньою для прийняття

рішення про надання кредиту, але й послідовність розташовування інформації

повинна бути структурована таким чином, щоб зробити процес аналізу і

внесення даних в комп’ютерну систему банку більш зручним.

Розглянемо структуру заяви для банка, який випускає кредитні картки

міжнародних платіжних систем.

1. Цей розділ пропонує заявнику визначити тип потрібного кредиту:

для однієї, для двох карток або ж збільшення кредитної лінії. Тут

наведені спеціальні запитання стосовно сімейного стану, так як

одруженим особам дозволено вибирати між індивідуальним і

загальним рахунком.

2. В цьому розділі потрібно надати персональну інформацію: ім’я,

прізвище, адреса і т.д., яка при подальшій обробці буде першим

елементом в автоматизованій системі

3. Цей розділ потребує повідомлення про трудовий стаж на даній

роботі, так як це досить важливо для більшості банків при

вирішенні питань про збільшення кредиту. Сюди ж включається

місячна заробітна платня.

4. Якщо заява видається на відкриття спільного рахунку, то потрібна

інформація про співзаявника.

5. Інформація про рахунки, які заявник може мати в іншому банку.

6. Стан заявника стосовно кредитів і боргів стає вирішальним. Треба

відмітити, що відомості про загальний розмір щомісячних платежів

по позичках і про загальні суми поточного боргу мають істотне

значення в більшості рішень банку про кредитування.

7. Цей розділ потребує підтвердження того, що надана інформація

дійсна. Положення, що містяться тут дають банкам і далі

можливість перевіряти наведені заявником данні про його борги і

роботу та вести контроль за виконанням заявником строку дії

договору, якщо банк задовольнить дану заяву.

8. Інформація внутрішнього банківського користування.

Процес видачі кредиту побудований таким чином, щоб видати кредит як

можна більшій кількості позичальників, але так, щоб не збільшувати суму

ризику по портфелю банківських кредитних карток. При задовільненні або

відхиленні заяв банки беруть до уваги будь-які критерії, які у більшості

випадків включають такі статті, як сума щомісячних доходів, поточний борг,

тривалість проживання, володіння нерухомістю і частота заяв на додатковий

кредит, наданих різним кредиторам. Банки самі встановлюють мінімальні

стандарти для задоволення заяви на кредит, але вони досить сильно

відрізняються в різних банках.

В залежності від стандартів і певних критеріїв, а також банківського

досвіду, заяви, а значить, і заявники складають деякі типові групи, які

або проходять, або не проходять по критеріям банка щодо видачі кредиту.

Різні типові групи заявників передбачають різні рівні можливого

ризику. Коли типовий заявник відноситься до групи підвищеного ризику, на

думку банка, заява не задовольняється.

На початку розвитку індустрії банківських карток більшість заяв

надходило з ящичків, які знаходились в відділеннях банків або в місцях

роздрібної торгівлі. Сьогодні більшість заяв збирається в результаті

прямої поштової розсилки. Вартість рекламної розсилки бланків поступово

зростала, а кількість відгуків знижувалась. Банк силами свого кредитного

відділу веде списки потенційних клієнтів і викреслює з них ті кандидатури,

які не відповідають критеріям попереднього відбору (технологічна операція,

яка використовується банками для зменшення операційних видатків на тих

клієнтів, які не є для банка “потенційними”). Ті ж клієнти, які

відповідають критеріям, що висунуті банком, будуть потім підпадати під

повну програму кредитного обстеження.

Після заповнення Заяви між клієнтом і банком укладається договір на

випуск і обслуговування певного виду карток. Банк “Надра” емітує такі види

карток :

Елітні:

> American Express Green

> American Express Gold

> American Express Platinum

> American Express Centurion

> American Express Company

> Visa Gold

> MasterCard Gold

> MasterCard Platinum

Кредитні:

> Visa Classic

> Visa Electron Credit

> MasterCard Electronic

> MasterCard Mass

> Lady’s MasterCard

Дебетні:

> Visa Electron Domestic

> Visa Electron International

> Maestro

Корпоративні:

> Visa Business Club

> MasterCard Silver

Передплатні:

> Maestro Prepaid

Найрозповсюдженіший вид карток - стандартна картка, яка розрахована

на масове використання. Внесок на цю картку мінімальний. Золота (Елітна)

картка існує для самих заможних клієнтів. Окрім великого ліміту витрат по

ній, клієнту пропонується пільги при покупці авіаквитків, безкоштовні

медична страховка і інші пільги. Бізнес-карта (Корпоративна) може бути

зручною для підприємства, працівники якого часто від’їжджають в

командировці, де використання картки спрощує їх розрахунки.

Якщо клієнтом відкривається корпоративна картка, то з ним

укладається Договір про порядок розрахунків по корпоративним карткам Visa

Business Club, або MasterCard Silver. Клієнтом в свою чергу відкривається

також в будь-якому випадку поточний картковий рахунок і, якщо це

передбачено умовами договору, депозитний рахунок, який є певним гарантом

клієнта для банка. Для цього окремо укладається Договір про страховий

депозит, в якому визначені умови зберігання, використання, нарахування

процентів по внеску і інші вимоги. Основним же договором визначені права

держателя картки, права і обов’язки банка, визначені умови, при яких банк

має право використовувати кошти страхового депозиту клієнта, визначено

також ліміт використання коштів клієнтом і мінімальний залишок на рахунку

клієнта, розмір процентів, які нараховуються на кошти на поточному

картковому рахунку. Договором визначені і умови, пов’язані з самим

використанням картки, тобто визначені тарифи по випуску і обслуговуванню

карток банка (Типові зразки заяви та договору дивись у додатках 2 та 3).

Після документарного оформлення відносин між банком і клієнтом, банк

починає виготовляти картку, тобто ембосує на вже заготовлений пластик ім’я

держателя, строк дії картки, номер картки і заносить на неї всі інші

ідентифікаційні дані клієнта. Клієнту також видається його персональний

ідентифікаційний код. Вся ця процедура триває від п’яті днів до двох

тижнів.

Після отримання картки, клієнт може повноправно користуватися

карткою міжнародних платіжних систем в будь-якій точці світу, де приймають

ці картки. Виняток складає гривнева картка VISA Electron Domestic, сфера

використання якої обмежується географічними кордонами України. Клієнт за

допомогою картки може платити за товари і надані послуги, знімати з картки

готівку. Кожна організація-емітент сподівається, що її картка буде

сприйнята клієнтом як досить цінна і наділена до того ж унікальними, лише

їй притаманними вигодами використання.

Аmerican Express була першою, хто запропонував термінову заміну

кредитної картки, що дало їй перевагу на ринку карток. Оскільки ця

інновація мала очевидні всім вигоди, то окремі банки-емітенти, особливо

ті, що мали закордонні відділення або кореспондентську мережу, запозичили

цю ідею. Іншими видами послуг, підвищуючих цінність карток, є збільшення

строку гарантії товарів, що придбані по картці і збереження рівня цін на

послуги компанії протягом строку дії картки. Деякі міжнародні платіжні

системи пропонують власникам карток безкоштовну медичну страховку. Тобто

для того, щоб залучити найбільше клієнтів, з кожним роком банки-емітенти

використовують різноманітні прийоми для цього.

Банк- емітент, в свою чергу, виконує операції, які коротко можна

охарактеризувати так :

> випуск карток (кодування, запис персональних даних власника картки,

ембоссинг, висилка картки клієнту, поновлення картки);

> аналіз кредитоспроможності (оцінка фінансового стану заявника, відкриття

карткового рахунку, визначення кредитного ліміту);

> авторизація (відповідь на запитання торгівця про можливість здійснення

угоди в автоматичному режимі або по телефону, поновлення мастер-файла,

взаємодія із системами інформаційного обміну);

> обмін інформацією і отримання комісійних за інтерчейндж;

> білінг (підготовка і висилання власнику картки виписки з вказанням сум і

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.