рефераты бесплатно

МЕНЮ


Инновации в сельском хозяйстве

Инновации в сельском хозяйстве

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

1. СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

РОСЛИННИЦТВА 3

1.1. Вітчизняна механізація для високоефективного виробництва овочів 6

1.2. Перспективна технологія збирання овочів 8

1.3. Машини для внесення добрив та захист рослин 9

2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУСАДОВО-ВИНОГРАДСЬКОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

11

3. ІНООВАЦІЇ В ТВАРИННИЦЬКОМУ КОМПЛЕКСІ 18

3.1. Приємо-передающі інформаційні канали у тваринництві 18

3.2. Молочному тваринництву - надійну техніку і енергозберігаючі технології

19

3.3. Доїльні зали - майбутнє скотарство 22

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 24

1. СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

РОСЛИННИЦТВА

Першочергова задача механізації виробництва сільськогосподарської

продукції нині і впродовж всього періоду її розвитку полягала в

інтенсифікації праці, заміні ручної механізованою. 3 появою на полях

України тракторів постала і проблема забезпечення їх шлейфом робочих машин

та організації ефективного використання. Для вирішення цих проблем в 1930 р

в Україні було засновано Науково-дослідний інститут механізації сільського

господарства. За роки його функціонування колективом розроблено ряд

актуальних наукових проблем розвитку сільськогосподарської техніки і й

ефективного використання. Науковцями інституту розроблено велику гаму

сільськогосподарських машин та обладнання, правила їх ремонту і

експлуатації, застосування електроенергії у виробничих процесах

Науковцями інституту спільно з спеціалістами Міністерств сільського

господарства і промисловості розроблено концепцію розвитку механізації

сільського господарства і машинобудування і Національну програму розробки

та освоєння виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для

сільського господарства харчової і переробної промисловості. До виконання

Програми було підключено близько 700 підприємств і організацій

Міністерств промислової політики Агропромислового комплексу Внутрішніх

справ та інші.

У результаті реалізації цих Програм створено та освоєно виробництво

більше ніж 470 найменувань нової в техніки. Навіть за умов фінансової

скрути вдалось вирішити ряд гострих для України проблем технічного

забезпечення АГТК. Насамперед це проблема забезпечення сільського

господарства тракторами різної потужності. Створено і освоєно виробництво

тракторів різного тягового класу які раніше в Україні не випускались.

Практично вирішено проблему забезпечення потреб сільського господарства

України в ґрунтообробній техніці машинах для захисту рослин, підготовки і

внесення добрив сівби і садіння сільськогосподарських культур. Створено і

освоєно виробництво сімейства доїльних установок та іншої техніки для

тваринництва.

За короткий період розроблені і підготовлені до серійного виробництва

зернозбиральні комбайни Славутич та Лан бункерний бурякозбиральний комбайн

КБ-6 комплекс машин для вирощування збирання і післязбиральної обробки

картоплі та ряд інших машин.

Слід зазначити, що технічним рівнем вітчизняна техніка ще значно

поступається зарубіжним аналогам. Проте вона значно дешевша, а тому

доступніша українським виробникам сільськогосподарської продукції.

В результаті аналізу світового досвіду розвитку конструкцій

сільськогосподарської техніки встановлено основні тенденції, яку необхідно

врахувати при створенні та освоєнні виробництва нового

покоління вітчизняної сільськогосподарської техніки.

В тракторобудуванні необхідно забезпечити максимальне задоволення вимог

різних типів споживачів щодо продуктивності МТА, раціонального

агрегатування тракторів із сільгоспмашинами, умов експлуатації тощо.

Виконання цих вимог може бути досягнуто за рахунок розробки і

виробництва тракторів великої одиничної потужності, підвищення паливної

економічності двигунів, підвищення надійності й уніфікації конструкцій

завдяки застосуванню елементної бази високого технічного рівня

автоматизації режимів роботи МТА, створенню комфортних умов праці для

оператора, зменшенню шкідливого впливу на довкілля.

Розвиток конструкцій машин для обробітку ґрунту проходить під впливом

технологій вирощування сільськогосподарських культур та досягнень науково-

технічного прогресу в машинобудуванні. За даними досліджень науковці-

агротехнологів для умов України найдоцільнішою є диференційована система

обробітку грунту. Для технічного забезпечення необхідно мати велику гаму

ґрунтообробних машин.

В умовах, коли вартість матеріально-технічних і енергетичних ресурсів

значно зросла порівняно з вартістю сільськогосподарської

продукції проблема енерго та ресурсо збереження стала пріоритетною в

сільгоспвиробництві. Це поставило перед науковцями завдання пошуку шляхів

зниження затрат матеріально-технічних і енергетичних ресурсів на

виробництво продукції.

В результаті виконаних досліджень і вивчення світового досвіду нами

сформульовані основні вимоги до ґрунтообробної техніки.

- висока якість і технологічна надійність виконання операцій обробітку

ґрунту відповідно вимогам агротехніки,

- мінімальне розпилення ґрунту при взаємодії робочих органів з ґрунтом,

зменшення дії

водної вітрової та механічної ерозії,

- достатня технічна надійність, висока зносостійкість робочих органів,

вузлів і деталей,

- оптимальні комбінації робочих органів як в окремій машині, так і

агрегатних, складених з однооперащйних машин,

- зменшення питомих витрат енергії на обробіток ґрунту.

Відповідно до цих вимог в інституті розроблено комплекс ґрунтообробних

машин виробництво яких освоєно промисловими підприємствами України. Це

відомі в Україні ярусні плуги ПНЯ-4-42, ПНЯ-6-42 та плуги-розпушувачі

комбіновані ПРК-4-42, ПРК-6-42 культиватори-розпушувачі КР-4,5 КР-2 2 важю

дискові борони БДВ-6, БДВ-ЗМ.

Необхідно констатувати, що вітчизняна ґрунтообробна техніка за

надійністю, довговічністю енерговитратами ще поступається іноземним

аналогам. Це зумовлено недосконалою елементною базою, низьким рівнем

кооперації відсутністю новітніх матеріалів сучасного технологічного

обладнання в багатьох підприємствах, що виготовляють ґрунтообробну техніку.

Використовуючи цей фактор, дехто пропонує відмовитись від вітчизняної

техніки і перейти до іноземної. При цьому замовчують, що іноземній техніці

доведеться працювати в інших умовах, часто в одних технологічних лініях з

нашою недостатньо надійною технікою та низькою організацією праці, які

спричинять неминучі простої. Тому бажаний ефект не завжди буде реальним До

того ж купуючи техніку зарубіжних фірм. ми прив'язуємо себе до їхніх

запасних частин і ремонтних матеріалів, а це потребує значних коштів на

підтримання техніки в робото здатному стані. Такий шлях для нас не

прийнятий.

По-перше, немає на це коштів, по-друге, він веде нас до небезпеки бути

постійними боржниками західних фірм, спричинить атрофію національного

машинобудування та науково-технічного потенціалу.

Для виробництва ґрунтообробної техніки в Україні є наукові розробки та

необхідні виробничі потужності.

Близько 120 найменувань ґрунтообробної техніки виготовляють понад 20

підприємств України, які здатні забезпечити потреби виробників

сільськогосподарської продукції.

Дослідивши новітні технології обробітку ґрунту і досягнення науково-

технічного прогресу, наш інститут разом з Міністерством аграрної політики і

департаментом "Агромаш" визначили напрями розвитку ресурсозберігаючої

техніки для обробітку ґрунту.

Основними з них є

- вдосконалення робочих органів, оптимізація їх параметрів,

застосування нових матеріалів,

- оптимізація технологічних процесів обробітку ґрунту стосовно умов

вирощування сільськогосподарських культур,

- підвищення продуктивності ґрунтообробних агрегатів на основі

застосування тракторів високої потужності.

Виходячи з названих напрямів створення перспективної ресурсозберігаючої

техніки для обробітку ґрунту, в інституті ведуться дослідження з

удосконалення. І розробки нових робочих органів оптимізації їх параметрів.

Основним напрямом вдосконалення машин для внесення добрив є підвищення

рівномірності розподілу добрив по поверхні поля при одночасному збільшенні

ширини захвату Для цього проводяться дослідження з оптимізації параметрів

розсіюючих та дозуючих робочих органів стосовно різних видів добрив.

Для захисту рослин чимало господарств закупили імпортні обприскувачі,

які забезпечують високу якість обробки.

Останнім часом «Львівсільгоспмаш» підняв технічний рівень своїх

обприскувачів. Вони комплектуються такими ж самими вузлами та робочими

органами, цю й обприскувачі зарубіжних фірм. Якість їх роботи задовільна.

Аналогічні обприскувачі виготовляє ВАТ "Львівагромашпроект". У цьому році

ВАТ «Завод Фрегат» освоєно випуск розробленого ІМЕСГ УААН обприскувача із

стабілізуючою штангою ОСШ-2500, який за своїм технічним рівнем відповідає

кращим світовим аналогам А вартість — в 2.5—3 рази менша.

Головним напрямом розвитку обприскувачів є підвищення біологічної

ефективності та екологічної безпеки використання пестицидів завдяки

поліпшенню якості їх знесення, зокрема, застосування дисперсності краплин

оптимального розміру для конкретних умов роботи, підвищенню рівномірності

обробки та ступеню осідання краплин на поверхню, що обробляється. При цьому

важливе значення мають впровадження автоматизованих систем управління

процесом і контролю якості їх виконання, розробка обприскувачів із

стабілізуючою штангою, яка б забезпечила постійною задану висоту

розташування розпилювачів над рослинною поверхнею, диференційоване до

конкретних умов використання розпилювачів різних типів та типорозмірів і,

зокрема, спеціальних "із зниженим дрейфом". Для зменшення витрат на

внесенні пестицидів типорозмірний ряд має бути з широким діапазоном змінної

місткості бака та робочої ширини захвату, а також самохідні обприскувачі.

Ведуться розробка і впровадження принципово нових пневмомеханічних

розпилювачів, які забезпечують регульований монодисперсний розпил краплин з

примусовим їх осадженням. Враховуючи потреби України в продовольчому та

фуражному зерні, умови його виробництва та сучасні тенденції в розвитку

техніки, науковці передбачають застосування таких технологій:

- збирання врожаю, роздільне збирання зернових, зернобобових,

круп'яних культур ти насінників;

- пряме збирання комбайнами зернових, кукурудзи і соняшнику

- збирання зернових, круп'яних культур і насінників трав з їх

очісуванням;

- збирання урожаю фуражних культур у стадії молочно-воскової і

воскової стиглості на монокорм з використанням кормозбиральних

комбайнів нових конструкцій

Роздільне збирання зернових та інших культур є одним з шляхів зменшення

втрат урожаю за умов недостатнього забезпечення сільськогосподарського

виробництва зернозбиральними комбайнами. Особлива перевага цього способу

спостерігається при збиранні забур'янених посівів, культур з нерівномірним

дозуванням зерна та насіннєвих посівів. Можна прогнозувати, що у ближчі

5—10 років роздільний спосіб збирання буде застосовуватись на площах

посівів зернових і круп'яних культур близько 50%.

Актуальним у вирішенні питання застосування роздільного способу

збирання є створення і освоєння виробництва енергетичних засобів для

агрегатування валкових жаток, зокрема тракторів класу 1,4 з реверсивним

постом керування.

Актуальною є проблема збирання незернової частини врожаю. В перспективі

для цього будуть застосовуватись такі основні технології.

- укладання соломи у валок з наступним підбиранням і пресуванням Гі у

великі паки або рулони та транспортуванням до місць складування,

- збирання подрібненої соломи і полови в причіпні швидко

розвантажувальні корчувачі з наступним підбиранням і транспортуванням на

край поля та скиртування,

- подрібнення і розкидання подрібненої соломи по полю,

- збирання всього біологічного врожаю зернофуражних культур в стадії

молочно-воскової та воскової стиглості зерна для заготівлі монокорму

Для механізації збирання зернових культур в Україні за короткий термін

розроблено і підготовлено серійне виробництво зернозбиральних комбайнів

класу 9 кг/с КЗС-9 «Славутич» та 8—9 кг/с «Лан» Науковцями інституту

розроблено вихідні вимоги до цих комбайнів та забезпечено науковий супровід

розробки комбайнів "Славутич"

Основні напрями вдосконалення техніки для заготівлі кормів спрямовані

на підвищення продуктивності кормозбиральних комбайнів і якості їх роботи,

максимально можливе зменшення втрат урожаю при збиранні і зберіганні кормів

Це буде досягнуто завдяки застосуванню нових технологій заготівлі кормів,

оптимізації параметрів робочих органів та режимів роботи

Виробництво конкурентоспроможної продукції в сільському господарстві

може бути досягнута лише за умов застосування прогресивних технологій,

оптимізації технічного забезпечення відповідно до обсягів виробництва та

ефективного використання матеріально-технічних ресурсів Основою науково-

технічного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції має

стати Система технологій і машин, яка повинна виконувати такі функції

а) на рівні АПК — це нормативний документ для здійснення виконавчими

органами технологічної і технічної політики, визначення заходів для

підтримання виробників сільськогосподарської продукції, стимулювання

розвитку вітчизняного виробництва, охорони довкілля тощо,

б) для сільськогосподарських працівників — це науково-інформаційне

забезпечення перспективних технологій механізованого

виробництва конкурентоспроможної продукції,

в) для наукових і конструкторських організацій — це орієнтир для

створення нової техніки. Застосування нових технологій і техніки в умовах

реформованого аграрного сектора економіки потребує нових форм використання

техніки та її сервісного забезпечення

Потужну високопродуктивну техніку доцільно використовувати на

міжгосподарській основі або орендувати її у прокатних пунктах чи МТС дія

виконання трудоенергомістких та спеціальних робіт Доцільність придбання чи

оренди техніки залежить від обсягів робіт та вартості прокату техніки.

Сервісне забезпечення техніки в сільськогосподарському виробництві

мають взяти на себе підприємства-виготовлювачі техніки Для цього на кожному

з підприємств має бути створена сервісна служба, яка працюватиме на

договірних засадах з регіональними технічними центрами чи територіальними

ділерами Вони повинні забезпечити високий рівень технічної готовності

машин, навчання фермерів та інших користувачів техніки правилам

експлуатації і раціонального використання машин, узагальнення недоліків

конструкцій і причин відмов та передачу їх виробникам для усунення цих

недоліків і підвищення технічного рівня техніки

Наявний в Україні науково-технічний та виробничий потенціал дає змогу

створювати, виготовляти та ефективно використовувати вітчизняну техніку для

виробництва продукції рослинництва

1.1. Вітчизняна механізація для високоефективного виробництва овочів

З часу заснування в 1958 році лабораторії механізації виробництва овочів

виконано значну кількість науково-дослідних і дослідно-конструкторських

робіт з механізації овочівництва відкритого і закритого ґрунту, що дало

можливість створити засоби механізації для найбільш трудомістких операцій

вирощування овочів

Застосування розробок інституту дало змогу механізувати виробництво

основних овочевих культур, а також вирощування бсз-горщечкової розсади для

відкритого ґрунту.

Нами розроблено технологічні процеси вирощування овочевих культур у

відкритому гранті, механізоване вирощування томатів і огірків у теплицях

блокового типу, операційну технологію промислового виробництва розсади

овочевих культур в плівкових теплицях для відкритого ґрунту

На заводі «Лідасільмаш» серійно випускався капустозбиральний комбайн

Проведено державні випробування, одержано рекомендації для організації

виробництва і випущено дослідну партію машин для основного обробітку ґрунту

в теплицях (копач ротаційний КР-1,5 і фреза теплична ФТ-1,5) та комплекс

машин (разом з ЦКТБ "Промтеплиця", ХЗТСШ і Інститутом овочівництва та

баштанництва) для промислового вирощування овочевої розсади для відкритого

ґрунту. Розроблені в інституті машини забезпечують механізоване збирання

капусти в різних категоріях господарств, у тому числі спеціалізованих та

фермерських овочевого напряму

Набутий нами досвід показує, що залежно від величини полів, на яких

вирощують в господарствах капусту, рельєфу і конфігурації поля, технологій

зберігання, переробки та реалізації можна використовувати такі технологи

- збирання капусти у товарному вигляді машинами з перевезенням її

безпосередньо з поля на реалізацію або на зберігання,

- збирання капусти з листям машинами-підбирачами з дообробкою її на

лінії ЛДК-15;

- збирання капусти із застосуванням транспортерів-навантажувачів

Для запровадження технології збирання капусти у товарному вигляді в

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.