рефераты бесплатно

МЕНЮ


Инновации в сельском хозяйстве

інституті розроблено капустозбиральну машину МСК-1М, зрізуючий апарат якої

забезпечує вихід до 86% товарної капусти .

Розроблена в інституті і перевірена у виробничих умовах технологія та

машини забезпечують одержання столових коренеплодів з мінімальними

затратами ручної праці й енергії. Вона включає агроприйоми і технічні

засоби які забезпечують високоякісну підготовку ґрунту, використання

збалансованих норм добрив, калібрування насіння і висів нормою,

розрахованою на кінцеву густоту розміщення рослин, сівбу за схемою (10+60)

см, що дає змогу застосовувати продуктивні агрегати на операціях догляду за

рослинами та збирання врожаю.

Для механізованого збирання столових коренеплодів у нас розроблено

універсальну машину МУК-2,1 з чотирма знімними адаптерами, з яких

найперспективнішими є лемішно-дисковий і пальчасто-барабанний адаптери.

Перший призначено для роботи на легких і середніх грантах, а другий — на

середніх і важких.

З метою зменшення надходжень землі на транспортери збиральної машини

рекомендується гребенева технологія вирощування столових коренеплодів на

важких чорноземних грантах, яка була широко впроваджена в радгоспі

«Любарсцький» Київської області

Відпрацьоване в інституті машинне збирання редиски в полі з наступною

дообробкою вороху на спеціалізованій лінії знижує затрати праці у 14 разів

Це підтверджено досвідом КСП «Промінь» Бориспільського району Київської

області, де вперше нами в Україні впроваджено механізоване виробництво

редискираніше.

Розсадосадильна машина конструкції ІМЕСГ, яка призначена для садіння

безгоршечкової розсади, має індивідуальний привод кожної секції, що вирішує

питання виготовлення на експериментальному виробництві інституту

типоряду розсадосадильних машин відповідно до вимог виробництва для

агрегатування з тракторами класів 0,6; 0,9; 1,4 та 2,0 Застосування таких

машин у 5— б разів скорочує трудовитрати порівнянне з ручною роботою

(300—400 люд -год/га)

Розсадосадильна машина у 2- і 4-рядному варіантах найбільше відповідає

вимогам фермерів

Обґрунтовано і перевірено у фермерських господарствах набір основних

машин до тракторів класу 0,6 В сформованому розділі з механізації

овочівництва Національної програми виробництва технологічних комплексів

включено набір машин до тракторів класу 0,6 з 15 найменувань для обробітку

ґрунту, сівби, садіння розсади, обприскування, культивації, збирання,

навантажувально-розвантажувальних робіт.

Цікавою для виробничників є машина для викопування розсади суниць і

столових коренеплодів, яку монтують на самохідні шасі Т-16М або СШ-25 Вона

збирає столові коренеплоди, глибина залягання яких не перевищує 15 см,

обладнана оригінальним робочим органом, що активно діє на підкопану масу,

подрібнює ні і просіює значну кількість землі до подачі на сепаруючи органи

Завершуються роботи по створенню знімного робочого органа до неї для

викопування глибокосидячих столових коренеплодів.

Перспективною розробкою, виконаною разом із спеціалістами Харківського

заводу тракторних самохідних шасі, є модульний енергетичний засіб класу 0,6

(МЕЗ-0,6), створений на базі самохідного шасі Т-16М, обладнаного механізмом

задньої навіски, ВВП з виходом вперед і назад, сідловим пристроєм для

агрегатування вантажної платформи на 2 т Він має можливість монтажу машин у

міжколісний простір, агрегатування з причіпними та зачіпними машинами,

монтування машин, здебільшого збиральних, до силового блоку

Крім вищезгаданих машин для робіт у закритому гранті в інституті

розроблено перспективні засоби для вирощування овочів та розсади в

закритому фунті з використанням органічних матеріалів Так, машина для

нарізання борозен під солому та наступного засипання Гі землею в 4—5 разів

скорочує затрати праці на цих операціях

Для підготовки біопалива рекомендовано серійні гноєрозкидачі,

бульдозери, буртоукладачі та змішувачі-навантажувачі

Для виймання грунту з теплиць, обов'язкової операції при тривалому

терміні експлуатації теплиць, створено машину на базі серійної МВС-4 Вона

виймає шар ґрунту до 60 см і завантажує його в транспортні засоби

Пріоритетною на світовому рівні є розробка мостової конструкції в

закритому грунті Спроби багатьох організацій у світі створити енергетичний

мостовий засіб не були завершені через відсутність надійного приводу

В НВО «Селта» після копітких науково-дослідних пошукових робіт для

теплиць з шириною прольоту 6 м розроблено конструкцію мостового агрегату АМ-

6, дослідний зразок якого працював у теплиці радгоспу ім Горького Тульської

області на вирощуванні мікробульб суперелітної картоплі Привод ходу АМ-6

забезпечує суворе плоско-паралельне переміщення по напрямній коли при

ексцентричному навантаженні відносно повздовжньої осі від робочих органів

ІМЕСГ підтримав роботи НВО «СЕЛТА» у вищезгаданому напрямі й прийняв участь

у завершальних роботах по розробці конструкції нового песрпективного

елетрифікованого мостового комплексу МК-9 (головний конструктор проекту М-Ї-

Хабрат) з набором першочергових машин для механізації і автоматизації робіт

у теплицях та у відкритому грунті притепличноі зони

Завпропонована конструкція з автоматизованим керуванням забезпечує

кліренс не менше 700 мм (проти 240 мм у АМ-б), а також дає змогу оператору

за необхідності знаходитись безпоседньо біля робочого органа і оперативно

керувати технологічним процесом

Подальше проведення робіт гальмується відсутністю коштів на

виготовлення дослідного зразка мостового комплексу Площа під будівництво

тепличного комплексу з використанням МК-9 для промислового виробництва за

новою технологією розсади і овочів, в тому числі зелені, виділена на

Київській дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва (Борова,

Фастівського району Київської області).

Ставка на використання машин і механізмів при впровадженні сучасних

механізованих технологій виробництва овочів дасть можливість виробляти

дешеві овочі і забезпечити населення України в потрібній за фізіологічними

нормами кількості

1.2. Перспективна технологія збирання овочів

В даний час в Україні виробництво продукції овочівництва має досить

велика питома вага в сфері рослинництва агропромислового комплексу і

складає 8%

Аналіз динаміки зміни валової вартості продукції рослинництва, показує,

що на тлі загального падіння обсягів виробництва різних культур, зниження

виробництва овочевих культур незначно Це свідчить про те, що попит на

овочеву продукцію не слабшає, незважаючи на падіння рівня життя населення

Однак, за станом на 1999 рік, 81% овочів вирощено на присадибних ділянках і

цей показник продовжує збільшуватися В цей же час обсяги виробництва

розглянутої галузі в державних, колективних і селянських (фермерських)

господарствах стрімко падає

Чим же це обумовлено7 Спробуємо відповісти на це питання на прикладі

технології збирання томатів, хоча аналогічна ситуація і з іншими овочевими

культурами. Падіння виробництва томатів обумовлено особливостями технології

їхнього оброблення і збирання Існуючі машини виконують тільки суцільне

одноразове збирання Тому збирання томатів починають лри досягненні ними

ступеня дозрівання не менш 75%

Сорти, що мають такі характеристики, в Україні мало поширені і дорогі

Раніше високий ступінь дозрівання на момент збирання забезпечували шляхом

застосування хімічних препаратів, що прискорюють дозрівання плодів -

десикантов Однак, у даний час багато господарств не можуть собі дозволити

використання цих достатнє дорогих препаратів Крім того, зараз намічається

тенденція одержання екологічно чистої продукції

Вирішити цю проблему дозволяє застосування двухфазного машинного

збирання, що поки не знайшло широкого застосування в Україні, хоча є

перспективною

Технологія двухфазного збирання полягає в тому, що здійснюється

попереднє підрізування кореневої системи кущів на глибині ЗО мм Рослини

залишають на полі на термін більш 3-х днів При цьому в них відбувається ряд

біологічних змін плоди різко дозрівають, ботвина частково усихає, що і

визначає основні позитивні якості і недоліки цього способу збирання Зміна

ступеня дозрівання позитивно впливає на ефективність сепарації плодів

фотоелектронними і гідравлічними сортувальниками

В даний час машини для двухфазного збирання серійно виробляються тільки

фірмою "Соттіїаі" (Італія) За технологією, пропонованою цією компанією

підрізування рослин виробляється спеціальною скобою, а підбор рослин

комбайном з пальцевим підбирачем

Досвіди, що проводилися, по визначенню показників стану агрофона

показали, що підрізування рослин томатів підвищує врожайність томатів,

ступінь дозрівання, співвідношення маси плодів до листостеблової маси Однак

також сильно збільшується кількість плодів, що обсипалися Кількість гнилих

плодів змінюється незначно

В Україні був розроблений подрезчик-валкователь ПВКТ-2, для підбора

передбачалося використовувати серійний комбайн СКТ-2А На відміну від

італійської скоби, ПВКТ-2 підрізає відразу 2 ряди рослин, що дозволяє

скоротити надалі число робочих проходів комбайна вдвічі Однак незважаючи на

те, що був виготовлений досвідчений зразок машини, іспити Гі проведені не

були і промислове виробництво не налагоджене.

Можна виділити наступні позитивні якості 2-х фазного збирання:

-підвищення якості сортування купи,

-зменшення завантаження комбайна за рахунок зниження змісту фунтових

домішок у купі і зменшення його стеблистости;

-можливість збирання на більш високих швидкостях і робочих проходів

(при валкованні 2-х рядів),

- виключення необхідності застосування десикантів. Головний же недолік

- збільшення втрат плодів через їх підвищену обсипальність.

1.3. Машини для внесення добрив та захист рослин

У торговому Центрі м Кельні (Польща) відбулася виставка

сільськогосподарських машин, на якій були представлені також машини й

обладнання для внесення мінеральних добривів і захисту рослин Основну групу

складали:

— начіпні розкидателі добрив італійської фірми Нордагри,

— обприскувачі Агромет Пильмет,

— протруйники насінь АСЖАЬЕХ КесПо,

— мазателі для захисту рослин Суспільства Пол-Свед Агротехніка Редла.

Начіпні розкидателі добрив фірми Нордагри випускаються трьох типів —

СН, ОМ і 0^2 Перші два — однодискові, третій — двухдисковий

Особливістю розкидателів добрив типу С?М2 є нахил резервуара під кутом

39° до напрямку, зворотному руху агрегату

Розкидателі агрегатуються з тракторами, обладнаними стандартною

трьохточечной підвіскою Істотним конструктивно-технологічним параметром є

висота установки дисків, яи розкидають над землею Для малих розкидателів

висота, що рекомендується, від 0.95 до 1,1 м, для середніх — від 0,7 до

0,8, для двухдискових — від 0,6 до 0,75м Порівнюючи апарати, що розкидають,

необхідно відзначити, що

— однодисковий характеризується простою і легкою конструкцією, робоча

ширина в нього менше, складно одержати симетричне розсіювання,

— двухдисковий відрізняється більш складною конструкцією, більшою

робочою шириною, простим одержанням симетричного розкидання

Завод сільськогосподарських машин Пильмет традиційно представив

різноманітний асортимент обприскувачів, застосованих у полеводстві і

садівництві. Начіпні обприскувачі, місткістю від 300 до 800л, постачені

штатами робочої ширини від 10 до 18м Обприскувачі причіпні, з ємкостями

1000, 2000 і 2500л обладнані штангами від 12 до 18 м Вони також

пристосовані для виконання позакореневої підгодівлі, а два останніх

постачені ще автоматичною системою контролю і керування з кабіни

тракториста Спеціальне обладнання дасть можливість бічного обприскування

рослин у міжряддях, а також внесення рідких добрив на поверхню грунту

Виробничо-торгове підприємство (РРНЦ) Круковяк пропонувало начіпні

обприскувачі, ємкістю 1000 і 2500 л

Фірма Нагсіі пропонує систему локального внесення пестицидів РОР8

фіпегегшаї СНоЬаІ Ро8ІІіопіп§ Зуяїегп), що використовує супутниковий

зв'язок

Зміни дози внесення добрив можна одержати через зміну тиску, робочій

швидкості чи концентрації засобу в робочій рідині Вищевказані методи мають

переваги і недоліки Дозування, якого можна досягти зміною тиску робочої

рідини, у традиційних обприскувачах складають у межах ±30%, але можна

збільшити і до 50%, застосовуючи техніку з допоміжним потоком повітря

Змішування рідин з різних резервуарів (вода, засіб захисту рослин) у

системі обприскувача є складним, але межі і точність дозування майже

необмежені.

Умовою практичного застосування локального дозування пестицидів є

розробка простих методів швидкого моніторингу бур'янів на поле,

концентрації чи шкідників захворювань рослин, результати якого служать для

складання карт поля. Основними факторами, які варто враховувати при

локальному дозуванні пестицидів є сорт бур'яну, захворювання і шкідники

рослин, ступінь їхньої концентрації (згущення) в окремих місцях поля (межу

змінюваності), передбачуваний врожай оброблюваної культури, ціна

сільськогосподарських продуктів, що передбачається, вартість засобів

захисту рослин

Виходячи з цього, підбирають дозу внесення і найменування засобів

захисту рослин Передумовою до часткового застосування пестицидів є

нерівномірна поява захворювань, шкідників і бур'янів по площі оброблюваної

культури Воно залежить від багатьох факторів і веде до зниження витрат по

захисту рослин, підвищенню врожаю й окупності виробництва У той же час

обмежує негативний вплив хімічних засобів на природне середовище

Підприємство АGRALEX з Редла запропонувало два типи машин для

протравляння насінь безупинної і порціонної дії, з пиловловлювачами REDLO

AL 50 Р Вони монтуються на окремій рамі, з їхньою допомогою можна покривати

насіння стартовими добривами (ВIОNА) Продуктивність протравляння складає до

1,0 т/ч

Суспільство Пів-Звід Агротехніка з Редла пропонувало машини, так

названі «мазателі», призначені для безпосереднього нанесення гербицидного

засобу на бур'яни. Вони використовуються на полях, у городах і садах, а

також у лісівництві

Показана на виставці техніка охоплює лише групу машин, призначених для

виконання хімізаційних прийомів у полеводстві Проте, вони дозволяють

орієнтуватися в основних тенденціях розвитку промисловості і ринку,

напрямках розвитку сільськогосподарського машинобудування, щоб бути на

висоті вимог споживача по якості роботи й охороні природного середовища.

2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУСАДОВО-ВИНОГРАДСЬКОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

Садово-виноградарський підкомплекс - одна з важливих складових

агропромислового комплексу України, завдання якого полягає не тільки в

забезпеченні внутрішньодержавних потреб у плодах, ягодах, винограді та

продуктах їх переробки, а й у виробництві цієї продукції на експорт У

загальному обсязі виробництва валової продукції рослинництва країни на

садівництво і виноградарство припадає понад 10% У найурожайніший за

останній період 1997 р усіма категоріями господарств було вироблено 2,8 млн

т плодоягідної продукції та 319 тис т винограду, що становить 29% від

обсягу виробництва країн СНД та 4% - країн Європи Серед багатьох

європейських наша держава вирізняється досить сприятливими грунтово-

кліматичними умовами для вирощування великої кількості плодових і ягідних

культур помірного клімату, а південь України до того ж має достатній

природний і біологічний потенціал для промислового виробництва плодів

абрикоса, персика, черешні та винограду, тобто теплолюбних культур з

обмеженим ареалом вирощування у країнах ближнього зарубіжжя

Об'єктивно оцінюючи стан у садівництві, виноградарстві і виноробній

промисловості, необхідно визнати, що нині тут мають місце негативні

тенденції спаду виробництва та його ефективності Президент України ЛД Кучма

на Всеукраїнських зборах селян 9 лютого 1999 р зазначив «Фактично

втрачається такий традиційний для України напрям, як садівництво, чи не

найважчий період переживає виноградарство» Аналіз стану цих галузей в

господарствах суспільного сектора України свідчить, що середньорічне

виробництво плодоягідної продукції у 1996-1998 рр порівняно з 1981-1985 рр

зменшилось на 921 тис т (від 1348 тис т до 463 тис ), або в 3 рази,

винограду -на 481 тис т (від 737 тис т до 256 тис), або в 2,9 раза

У 1998 р у всіх категоріях господарств України було вироблено лише 1,2

млн т плодів і ягід та 270 тис т винограду В суспільному секторі валовий

збір плодів і ягід становив 216 тис т, з них на підприємствах

Укрсадвинпрому (де зосереджено спеціалізовані садівницькі та виноградарські

господарства) - 120 тис т, винограду -відповідно 193 тис та 132 тис т

Навіть з урахуванням імпортних надходжень рівень споживання плодів, ягід та

винограду населенням країни у досить урожайному 1997 р становив лише 39,5

кг, що значно менше, ніж у таких країнах, як Австрія (161), Голландія

(155), СІЛА (150), Італія (146), Німеччина (122 кг)

Як надзвичайно негативне явище слід зазначити, що до критичного рівня

знизилися темпи відтворення багаторічних насаджень (садів, ягідників та

виноградників) - основних виробничих фондів даних галузей Так, у 1981-1985

рр щорічні посадки становили 12,1 тис га плодових і ягідних насаджень і

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.