рефераты бесплатно

МЕНЮ


Инновации в сельском хозяйстве

12,8 тис га виноградників, а розкорчовувалось - відповідно 28,3 тис і 1,5

тис га У середньому за 1996-1998 р- було посаджено відповідно 4,4 і 1 тис

га, а розкорчовано - 20,4 та 8,9 тис га Нерозкорчованими залишаються понад

ЗО тис га списаних насаджень У результаті за аналізований період з

господарського обороту вибуло понад 66 тис га садів і ягідників та 26 тис

га виноградників

При садооборотаій нормі щорічних посадок плодових і ягідних культур у

21 тис га фактично в останні два роки закладалося по 3,5 тис га, або 17%, а

винограду - по 1 тис га замість 7,7 тис , або 12% від нормативу Найбільші

обсяги посадок багаторічних насаджеїть були здійснені господарствами

Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей За даними перепису

багаторічних насаджень, у 1998 р загальна площа плодових і ягідних

насаджень у всіх категоріях господарств України зменшилась порівняно з

попереднім переписом 1984 року на 477 тис га (на 51%) і становила 455,9 тис

га При цьому у суспільному секторі вона скоротилася на 41, а у приватному -

на 65%

Значних втрат зазнало виноградарство Херсонської, Миколаївської та

Запорізької областей, де взимку 1996-1997 рр від вимерзання повністю

загинуло понад 8 тис га Насаджень, а на площі б тис. га вони серйозно

пошкоджені Велику стурбованість викликає стан галузі після травневих

заморозків 1999 р , якими пошкоджено понад 160 тис га садів, ягідників і

розсадників та 45 тис га виноградників, а збитки досягай 174 мли грн

Погіршився якісний стан насаджень Близько 60% промислових площ садів і

виноградників займають насадження посадки 60-70-х років із застарілими

схемами та низькопродуктивними сортами Такі сади, як правило, мають

зрідженість від ЗО до 50% Внаслідок цього по Україні 36 тис га зерняткових,

10 тис га кісточкових садці та 23 тис га виноградників практично не дають

віддачі

У структурі насаджень суспільного сектора, за даними перепису (табл 1),

площа молодих садів зменшилась до загрозливого для відтворення рівня — 12%,

виноградників -до 11 замість 20-25%, передбачених нормативами Питома вага

насаджень з наднормативним строком використання становить у господарствах

Сумської області 75%, Чернігівської - 64, Кіровоградської та Івано-

Франківської - 54% На площі близько 8 тис га виноградників 2-5-річного віку

не встановлена шпалера, внаслідок чого вони майже не дають врожаю

Слід зазначити, що в окремих господарствах провадиться досить значна за

сучасних умов робота з перезакладання площ низьковрожайних малоцінних

сортів новими якіснішими і високопродуктивними Прикладом може бути

агрофірма-держгосп «Білозерсь-кий» Херсонської, КСП «Тарасівський»

Київської областей, де за останні роки посаджено відповідно 190 і 120 га

високоінтенсивних садів

Однак у цілому в державі знижується продуктивність плодоносних площ

садів та виноградників За останні три роки (1996-1999) середня урожайність

плодів та ягід у суспільному секторі становила 16,3 ц/га проти 34,8 ц/га у

1981-1985 рр, а винограду -відповідно 23 та 48 ц/га Такий рівень

продуктивності садів і виноградників не може забезпечити навіть мінімальної

прибутковості виробництва, яка в сучасних умовах може бути досягнута при

отриманні плодів не менше 80, а винограду - 40 ц/га Для

конкурентоспроможного ведення галузі садівництва цей показник повинен

становити 200-250 ц/га

Надзвичайно складним є становище у розсадництві Оскільки виробництво

садивного матеріалу плодових культур за останні 10 років скоротилось у 2,2

раза, ягідних - у 3,5, розсади суниці - в 10, виноградних саджанців — у 3,2

раза, заготівля насіння плодових культур зменшилась у 12 разів

Сільськогосподарськими підприємствами Укрсадвинпрому в 1998 р було вирощено

3,6 млн шт плодових та 3,9 млн виноградних саджанців Проте такої кількості

садивного матеріалу недостатньо навіть для простого відтворення площ

багаторічних насаджень Крім того, він у більшості випадків за якістю і

сортовим складом не відповідає вимогам інтенсивного ведення садівництва та

виноградарства Слід також зазначити, що нині площі маточних насаджень

плодових культур порівнянне з 1985 р скоротились у колективних і державних

сільськогосподарських підприємствах у 2,6 раза, а ягідних - у 2,8 раза

1.Площа молодих (неплодоносних) насаджень плодових культур і винограду в

колективних і державних сільськогосподарських підприємствах пороках

|Види |1984 |1998 |

|насаджень | | |

| |Площа,|% до |Площа, |% до |

| |тисга |загальн|тнсга |загальооі |

| | |ої | |площі |

| | |площі | |няса^вя*Я^ |

| | |насадже| | |

| | |нь | | |

|Молоді |130,9 |25,4 |36,1 |п,< |

|плодові | | | | |

|насадження| | | | |

|- всього | | | | |

|у тому | | | | |

|числі | | | | |

|зерняткові|109,6 |24,3 |27,1 |10,9 |

| | | | | |

|Зннх | | | | |

|яблуня |105,0 |24,6 |25,0 |10,5 |

|груша |4,5 |18,0 |2,1 |19,5 |

|айва |0,1 |28,1 |0,0 |12,4 |

|КІСТОЧКОВІ|20,2 |35,6 |8,7 |16,0 |

| | | | | |

|3 НИХ | | | | |

|слива |6,1 |33,7 |2,3 |16,8 |

|вишня |26 |26,4 |0,9 |20,9 |

|черешня |4,9 |35,7 |2,9 |21,2 |

|абрикос |1,9 |36,4 |0,9 |16,7 |

|персик |3,8 |47,0 |1,1 |7,8 |

|алича |0,9 |54,4 |0,6 |19,2 |

|горіхоплід|1,1 |18,0 |0,4 |12,1 |

|ні | | | | |

|3 них |0,8 |16.5 |0,3 |15,6 |

|волоський | | | | |

|горіх | | | | |

|Виноград |63,0 |30,6 |11,9 |11,1 |

Вкрай недостатнім є рівень механізації робіт у садах і виноградниках,

який до того ж має чітко виражену тенденцію до зниження Особливо він

знизився за останні 5 років, коли парк машин практично не поновлювався,

хоча в Україні розроблені і вже можуть бути поставлені на серійне

виробництво понад 30 найменувань спеціальної техніки для догляду за садами

та виноградниками Проте через відсутність коштів у садівницьких та

виноградарських господарствах машинобудівні підприємства перепрофільовують

своє виробництво на випуск іншої продукції або згортають його взагалі

Особливе занепокоєння викликає прогресуюче зниження ефективності

виробництва плодів, япд та винограду На початку 90-х років рівень

рентабельності плодоягідного виробництва в суспільному секторі України

становив близько 90%. Однак, з 1996 р воно стало нерентабельним (табл 2)

Збитки від реалізації плодів і ягід у 1996 р досягли 4,4 млн, у 1997 р - 40

млн, а у 1998 р - 55 млн грн Аналогічна ситуація спостерігається і у

виноградарстві, яке також стало збитковою галуззю Слід зазначити, що 86%

спеціалізованих садівницько-виноградарських господарств Укрсадвинпрому

завершили 1998 р із збитками на загальну суму близько 119,4 млн. грн

Такий стан раніше високорентабельних галузей зумовлений нижченаведеними

причинами

По-перше, непропорційно високі стосовно продукції садівництва і

виноградарства ціни на машини, устаткування, паливно-мастильні матеріали,

засоби захисту рослин, добрива та інші матеріали Порівняно з 1990 р піни на

трактори зросли у 4 рази, на добрива та засоби захисту рослин від шкідників

і хвороб - у 5 разів Ціни ж на плоди і виноград дуже низькі, щоб за

сучасного рівня інтенсивності відшкодувати необхідні виробничі витрати У

1997 р середня реалізаційна ціна І кг яблук становила 15 коп, винограду -36

коп, а в 1998 р - відповідно 23,8 та 49 коп Якщо на почаїку 90-х років на

придбання одного трактора ЮМЗ потрібно було реалізувати 12 т яблук, то нині

- 150 т Щоб закупити паливно-мастильні матеріали, пестициди, добрива,

необхідні для проведення робіт на гектарі насаджень, потрібно продати

продукції у 10-15 разів більше, ніж раніше Такий значний ціновий диспаритет

зробив практично недоступним для виробників плодів, ягід і винограду

придбання виробничих ресурсів (техніки, засобів захисту рослин, добрив та

інших матеріалів) Це в свою чергу призводить не тільки до погіршення рівня

догляду за садами і виноградниками, а й до зниження їх продуктивності та

прибутковості

2. Економічна ефективність садівництва і виноградарства в колективних і

державних господарствах України

| |1996 |1997 |1998 |

|Показники |Коїекти|Господа|Колективн|Господар|Колекти|Господар|

| |вш і |рства |і |ства |вні і |ства |

| |державн|Укрсадв|державні |Укрсадви|державн|Укрсад-в|

| |і |инпрому|господарс|нпрому |і |ннпрому |

| |господа| |тва | |господа| |

| |рства | | | |рства | |

|Садівництво |

|Площа |264,3 |83,5 |268.7 |81,9 |259,0 |82,0 |

|плодоносних | | | | | | |

|плодових 1 | | | | | | |

|ЯГІДНИХ | | | | | | |

|насаджень, тис| | | | | | |

|га | | | | | | |

|Валовий збір |450,4 |255,8 |670,6 |333,3 |217,8 |119,2 |

|плодів і япд, | | | | | | |

|тис т | | | | | | |

|Урожайність, |17,0 |30,6 |25,0 |40,7 |8,4 |14,5 |

|п/га | | | | | | |

|Виробничі |98537 |49544 |139483 |66528 |100036 |49884 |

|виграти | | | | | | |

|всього, тис | | | | | | |

|гон | | | | | | |

|на 1 га, грн. |373 |593 |519 |813 |386 |608 |

|Виробнича |21,88 |19,37 |20,80 |19,97 |45.92 |41,85 |

|собівартість | | | | | | |

|1ц плодів і | | | | | | |

|япд, грн. | | | | | | |

|Затрати пращ |1 9,9 |8,1 |7,9 |6,4 |16,6 |12,7 |

|на 1 ц плодів,| | | | | | |

| | | | | | | |

|ЛЮД.-ГОД | | | | | | |

|Ціна |22,67 |22,77 |15,98 |20,56 |24,62 |24,39 |

|реалізації 1 ц| | | | | | |

|плодів і япд, | | | | | | |

|грн | | | | | | |

|Прибуток |-3684 '|720 |^1490 |-19062 |-53109 |-26474 |

|(збиток) | | | | | | |

|всього, тисгон| | | | | | |

| | | | | | | |

|на 1 га саду, |-13,9 .|8,6 |-154 |-233 |-205 |-323 |

|грн | | | | | | |

|Рівень |-4,3 |1,5 |-31,6 |-29,4 |-45,5 |-43,2 |

|рентабельності| | | | | | |

|(збитковості).| | | | | | |

|*^ | | | | | | |

|Виногпаляпствп |

|Площа |116,4 |56,0 |103,6 |48,2 |99,7 |50.6 |

|плодоносних | | | | | | |

|на-саджень.тис| | | | | | |

|га | | | | | | |

|Валовий збір|359,5 |191,5 |197,6 |114,8 |190.0 |128,8 |

|винограду, | | | | | | |

|тис. т | | | | | | |

|Урожайність,|30,9 |34,2 |19,0 |23,8 |19,1 |25.5 |

|ц/га | | | | | | |

|Виробничі |77780 |45392 |84367 |48095 |102100|65155 |

|трати-всього| | | | | | |

|, тисгрн | | | | | | |

|на 1 га, фн |668 |810 |815 |999 |1024 |1289 |

|Виробнича |21,64 |23.70 |42,69 |41,87 |53,73 |50,58 |

|собівартість| | | | | | |

|Іц | | | | | | |

|винограду, | | | | | | |

|гри. | | | | | | |

|Затрати пращ|12,1 |10,4 |16,9 |12,8 |18,2 |14,1 |

|на 1 о | | | | | | |

|винограду. | | | | | | |

|люд -год | | | | | | |

|Ціна |26,45 |28,25 |32,83 |36,67 |50,22 |55,95 |

|реалізації 1| | | | | | |

|ц | | | | | | |

|виногоалу.го| | | | | | |

|н | | | | | | |

|Прибуток |11426 |7416 |-17551 |-6093 |-13395|-1469 |

|(збиток) | | | | | | |

|всього, | | | | | | |

|тисгрн | | | | | | |

|на 1 га |98 |132 |-169 |-126 |-134 |-29 |

|виноградникі| | | | | | |

|в, грн. | | | | | | |

|Рівень |16,7 |17.0 |-22,4 |-12,7 |-13,8 |-2,3 |

|рентабельнос| | | | | | |

|ті | | | | | | |

|(збитковості| | | | | | |

|). % | | | | | | |

По-друге, скорочення державної підтримки розвитку садівництва і

виноградарства та значне підвищення вартості робіт по створенню насаджень

За даними Інституту садівництва УААН, на більшості з них вони перевищують

20 тис грн на І га (табл 3)

3. Середньозважені по Україні нормативи питомих капітальних складень на

створення плодових і ягідних насаджень на 1999-2000 рр.

|Групи культур |Норматив-на 1 га, тис грн |Тривалість створення,|

| | |років |

| |всього |у тому числі | |

| | |закладанн|догляд | |

| | |я | | |

|Зерняткові |22,0 |6,8 |14,2 |3-7 |

|Кісточкові |21.2 |8,0 |13,2 |4-5 |

|Горіхоплідні |20,4 |4,8 |15,6 |6-7 |

|Плодові разом |21,7 |7,5 |14,2 |3-7 |

|Ягідники |18,7 |12,5 |6,7 |1-3 |

|3 них суниця |14,9 |10.5 |4,4 |1 |

|малина |23,1 |18,1 |5,0 |2 |

|Малииа на |38.8 |33,8 |5,0 |2 |

|шпалері | | | | |

|Ягідники кущові |27,9 |18,8 |9,1 |3 |

|Плодові та япдю |21 1 |8,1 |13,0 |1-7 |

|разом | | | | |

По-третє, розбалансованість ринку збуту плодів, ягід і винограду. За

останні роки Україна з експортера перетворилась на імпортера цієї

продукції, тоді як сусідня Польща 60% валового збору яблук експортує в інші

країни (переважно в Росію). Україна ж експортує лише 4% виробленої

продукції

По-четверте, відсутність заінтересованості у вітчизняних та зарубіжних

інвесторів вкладати кошти у виробництво, де витрати починають скуповуватися

не раніше, ніж через 5-6 років.

Однак досвід ряду господарств, розміщених у різних зонах країни,

свідчить, що навіть за таких складних економічних умов при інтенсивному

веденні садівництва і виноградарства вони дають досить вагомі прибутки Це

зокрема стосується держгоспу-заводу «Виноградний», держгоспу «Побєда» та

агрофірми «Золота балка» Автономної Республіки Крим, агрофірми-держгоспу

«Білозерський» Херсонської, КСП «Тарасівський» Київської, ВАТ

«Чорноморська перлина» Одеської, акціонерного товариства «Радсад»

Миколаївської областей Щорічна врожайність плодових культур у наведених

господарствах у межах 80-160 ц/га і винограду від 40 до 120 ц/га забезпечує

рівень рентабельності даних галузей від 20 до 65% У ВАТ «Шабо» Одеської

області рівень рентабельності винограду рік у рік становить не менше 100%

Занепад власної сировинної бази призвів до поглиблення кризових явищ у

виноробній промисловості За 1984-1998 рр підприємства Укрсадвинпрому

зменшили виробництво промислової продукції від 1,5 до 0,4 млрд грн, або

майже у 4 рази Виробництво вина виноградного за цей період скоротилося від

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.