рефераты бесплатно

МЕНЮ


Отчеты по практике в Коммерческом банке

Отчеты по практике в Коммерческом банке

“Погоджено”

“Затверджую”

Керівник практики

Керівник бази практики

від університету

___________________

Медвідь Л.А.

“ “ ___________ 199 р.

“ “_____________199 р.

Календарний план

педагогічної практики

студентки 4-го курсу

фінансово - економічного факультету

КДНУ

спец. 0104 групи № 7

Тішакової Аліни Олегівни

на період з 8 грудня по 22 грудня 1997

року.

| Розділ програм | Форма | Термін |

| |звітності |виконання |

|1. Загальна | письмовий | |

|характеристика |звіт |11.12.97р. |

|бази практики | | |

|2. Індивідуальна | звіт | |

|характеристика учня |дослідження |22.12.97р. |

| |(письмово) | |

|3. Відвідування | аналіз | |

|занять |занять |8.12.97р. |

|перше заняття |(письмово) |11.12.97р. |

|друге заняття | | |

|4. Проведення занять | конспект | |

|перше заняття |лекцій |15.12.97р. |

|друге заняття |усно |18.12.97р. |

|трете заняття |усно |22.12.97р. |

| |усно | |

|5. Підготовка | | |

|письмового |письмова |11.12.97р. |

|звіту та матеріалів до| | |

| | | |

|нього | | |

|6. Складання | усно | |

|диференційованого | |22.12.97р. |

|заліку | | |

Студент - практикант ________________

______________________

(підпис)

(дата)

Загальна характеристика бази практики.

Мною була проведена практика в Черкаській середній школі № 29

Черкаської області з 8.12. 97р. по 22.12.97р.

В школі навчається 1500 чоловік і працює 40 вчителів. В

кожному класі навчається, в середньому, 25 - 30 чоловік. Школа має чотири

поверхи.

Кабінети в школі розділені по предметному признаку, т.б. кабінети

фізики, хімії, математики і т.д. Кожен з кабінетів має необхідне обладнання

в залежності від спеціалізації, різною апаратурою, методичною літературою

та засобами наочності.

Для проведення занять по труду в школі є спеціальна столярно-механічна

майстерня, а також майстерня -кухня і швейна майстерня для проведення

занять по труду у дівчат.

Заняття по фізичній культурі проводяться у спортивному залі, який

знаходиться на першому поверсі школи. Тут після занять працюють спортивні

секції по футболу, баскетболу, волейболу та спортивної аеробіки.

Для забезпечення учнів та вчителів необхідною літературою на третьому

поверсі школи працює бібліотека.

Так як навчання в школі займає багато часу і діти можуть зголодніти, то

в школі є їдальня де учні можуть пообідати під час великої перерви. Їдальня

знаходиться на першому поверсі.

В школі також працює гардероб, де діти можуть залишати верхній одяг.

В післяурочний час в школі працюють кружки та секції різних напрямків:

музикальні, літературні, спортивні і т. п., керівниками яких є штатні

вчителі.

Для покращення рівня викладання в школі проводяться “відкриті уроки”,

які відвідуються колегами-вчителями. Надається оцінка проведенному заняттю,

відмічаються положительні та негативні моменти, надаються рекомендації що

до покращення методики викладання. Педагогічний колектив школи постійно

виілює новаторські ідеї в області форм навчання: читання факультативів та

спецкурсів по додатковим дисциплінам і т.д., серед учнів, кожний рік,

проводяться олімпіади та конкурси.

У зв”язку з тим, що зараз багато уваги приділяється економіці та

економічним наукам, два роки тому в школі була введена нова дисципліна “

Основи економіки”.

На мою думку, в школі створена хороша база для навчання дітей і для

формування їх, як особистостей.

Загальна характеристика відвіданих занять.

“Основи економіки” викладається в 10-11 класах двічи на тиждень: у

понеділок та четверг.

Перед тим, як спробувати себе в ролі вчителя, я відвідала два заняття з

дисципліни “Основи економіки” в 11-А класі (в класі навчається 27 учнів),

де вчитель Чепурна Наталія Миколаївна пояснювала учням тему “Грошові

розрахунки”. На цьому занятті вчитель виклала в формі лекції два питання:

1. Сутність грошових розрахунків в організації роботи підприємств.

2. Розрахункові рахунки та порядок їх відкриття в установах банку.

Протягом уроку у дітей виникало багато цікавих запитань стосовно теми і

вчитель дуже зрозуміло пояснювала їх. В кінці уроку Наталія Миколаївна

задала учням домашне завдання: учням потрібно було більш детально

ознайомитись з матеріалом лекції.

На другому уроці, в четверг 11 грудня, в класі було присутньо 25 чоловік,

два відсутні по хворобі.

Першу половину уроку вчитель опитувала учнів по викладеному в лекції

матеріалу, а другу половину вона пояснювала питання стосовно основних умов

організації безготівкових розрахунків та основних форм рахунків. В кінці

уроку вчитель задала домашне завдання, а саме розібрати форми безготівкових

розрахунків та вказала список літератури, якою необхідно користуватись.

На відвіданих мною заняттях мене дуже вразило те, як вчитель знаходить

спільну мову з учнями, як вміє їх зацікавити темою, яку вона викладає. На

занятті діти не просто присутні, вони з зацікавленістю працюють разом з

викладачем. Про це свідчать всі запитання, які виникали у дітей і дискусії

по деяким питанням.

Мені дуже сподобалось, що діти мають свою власну думку по деяким питанням

і навіть якщо вона розходиться з думкою вчителя не бояться її висказувати.

Така повільна форма навчання, де кожен учень може висказати свою власну

думку, послухати думки своїх однокласників, найбільш приємлима у 10 -11

класах, тому що діти цього віку, а саме 15-16 років, не люблять ніяких

стандартів і вчитель дуже розумно підійшов до цього питання.

Підготовка до проведення уроку. Описання проведених мною занять.

Перше заняття:

Структура заняття:

1. Організаційний момент- 3 хвилин.

2. Повідомлення теми заняття. - 3 хв.

3. Викладення матеріалу- 30 хв.

4. Відповіді на запитання- 4 хв.

5. Домашне завдання - 5 хв.

На своєму першому занятті, яке мені довелось провести, я виклала у вигляді

лекції тему “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів”. Моя лекція

охоплювала три питання, які я виділила в цій темі: 1.Економічна

необхідність використання кредитів підприємствами в нових умовах

господарювання.

2.Об”єкти кредитування.

3. Принципи кредитування підприємств.

Мета моєї теми: З ясувати суть кредитування підприємств, визначити і

зрозуміти економічну необхідність кредитування підприємств. Засвоїти

призначення і практичне використання кредитів підприємствами. Ознайомитися

із засобами та можливостями забезпечення кредитів підприємствами.

Завдання:

- на підставі викладеної лекції розкрити питання, які стосуються

економічної

необхідності кредиту для підприємств, об єктів кредитування, принципів

кредитування підприємств, необхідності самого кредитування, здатності

підприемств забезпечувати кредити.

- на базі вивченого та закріпленого матеріалу провести контрольну роботу.

- запропонувати власні концепції по приводу кредитування та засобів

забезпечення кредитів.

Економічна необхідність використання кредитів.

Лекція. Кредит - економічна категорія, при допомозі якої акумулюються

тимчасово вільні кошти бюджету підприємств і населення, а потім надаються

тим же структурам і населенню на кредитній основі.

Кредит - це категорія товарного виробництва. Він з”явився разом з появою

товару і грошей.

Кредит - це продукт виробництва. В сучасній економіці необхідність

кредиту визначається існуванням виробництва, ринку та грошей. Рівень

розвитку виробництва дозволяє одному суб”єкту економіки нагромаджувати

вартості більше, ніж йому необхідно та давати гроші у борг.

У кожного суб”єкта економічних відносин є своя специфіка, характер

обороту коштів. Необхідність кредиту для кожного окремого суб”єкта

визначається загальними умовами і рядом особливостей, що притаманні цьому

суб”єкту. Так у галузях, на які впливають сезонні фактори, потреба в

додаткових коштах визначається такими факторами, наприклад:

сільськогосподарські підприємства, селянські господарства мають підвищену

потребу в коштах у період проведення весняних польових робіт у зв”язку із

затратами по придбанню пального, запасних частин тощо. Ця підвищена потреба

задовольняється за допомогою кредиту. У осінній період, коли йде збір

врожаю, підвищену потребу в грошових коштах мають заготівельні організації.

Ці клшти необхідні для оплати сільськогосподарської продукції і така

потреба в коштах теж задовольняється кредитом.

Короткостроковий кредит займає важливе значення в організації

господарювання підприємств. Економічною основою короткострокового кредиту є

кругообіг оборотних коштів, їх постійний перехід із грошової форми в

матеріальну, і навпаки.

Кредит використовується в господарський діяльності підприємств разом з

власними коштами і дозволяе забезпечити виробництво необхідними ресурсами

на будь-який стадії господарчого процесу: - на першій стадії підприємству

необхідні грошові кошти для придбання засобів виробництва і предметів

праці;

- на другій стадії - для організації процесу виробництва (поновлення

основних засобів на новій технічній основі, ремонт діючого обладнання і т.

ін.).

- на третій стадії - для організації процесу реалізації продукції і

поновлення процесу виробництва.

Об”єкти кредитування.

Об”єктами кредитування є окремі елементи оборотних коштів. У

відповідності з закономірностями кретитообігу коштів об”єкти кредитування

об”єднані в слідуючи групи:

- матеріальні цінності;

- витрати, пов”язані з виробництвом та реалізацією продукції;

- грошові кошти;

- боргові забов”язання.

Найбільшу питому вагу в цих групах об”єктів займають матеріальні цінності.

Підрозділи матеріальних цінностей:

1. об”єкти в сфері виробництва (сировина, матеріали, незавершене

виробництво).

2. об”єкти в сфері обігу (готова продукція, відвантажені товари, грошові

кошти).

Більша частина (70%) - це об”єкти в сфері виробництва.

До другої групи (витрати) - відносяться сезонні витрати, а також витрати

на підготовку нових видів продукції, технологій, техніки тощо.

До третьої групи відносяться об”єкти ( грошові кошти), які не забезпечені

матеріальними цінностями: - кредит на поповнення нестачи власних оборотних

коштів;

- кредит на виплату з/п,

на покриття дебиторського

сальдо,ін.

До четвертої групи відносяться зобов”язання перед постачальниками,

бюджетом, виставлення акредитиву і інші боргові зобов”язання, пов”язані з

розрахунками і платежами.

Принципи кредитування підприємств.

1. Принцип поворотності кредиту заключається в тому, що кредит надається

підприємствам тимчасово в той період, коли виникають додаткові витрати або

несвоєчасно надходять власні кошти на розрахунковий рахунок підприємства.

Джерелом повернення кредиту являються грошові кошти, які одержують

підприємства в результаті реалізації виготовленої продукції.

Таким чином основою повернення кредиту є безпосередній процес виробництва.

Платність кредиту заключається в тому, що за користування позичковими

коштами стягується визначений відсоток. Принцип платності кредиту сприяє

найбільш ефективному використанню кредитних ресурсів. В зв”язку з цим

відсоток за кредит має госпрозрахункову основу. Відсоткові ставки за

використання банком кредиту встановлюється банком самотійно.

2. Строковість кредиту проявляється в тому, що одержаний кредит повинен

бути повернений підприємством у визначений комерційним банком строк.

3. Сутність принципу цільового використання кредиту заключається в тому,

що позичкові кошти надаються підприємствам на конкретні об”єкти, які

зазначаються в кредитному договорі. Ці об”єкти кредитуються в тому разі,

коли у підприємства немає інших джерел фінансування.

4. Принцип реального забезпечення кредиту заключається в тому, що суми

позичкрвих коштів повинні відповідати витраті матеріальних цінностей, які

знаходяться у розпорядженні підприємства. Якщо вартість матеріальних

цінностей не відповідає сумі кредиту, то комерційний банк вимагає довідку

гаранта, який гарантує погашення кредиту, якщо підприємство буде не

платоспроможним.

Після викладення лекції я задала домашнє завдання. Я запропонувала учням

підготовити дома відповіді на такі питання:

1. Кредит та його роль в діяльності

підприємства.

2. Причини виникнення потреби в

додаткових грошових коштах.

3.Об”екти кредитування.

4.Які об”єкти вигідніше кредитувати

і чому.

5. Які існують принципи

кредитування.

6. Які санції застосовує банк у

разі неповернення кредиту.

Література: Закон України “Про банки та банківську діяльність” від

20.03.91.

Методичні рекомендації по комерційній діяльності і кредитуванню юридичних

осіб.

Коробов М.Л. “Фінанси підприємств”.

Друге заняття.

На другому занятті мною було проведено опитування учнів по питанням, які

я задала до дому. Також я відповідала на запитання дітей, які у них виникли

під час виконання домашнього завдання. Також ми проводили дискусії по

спорним питанням.

Структура заняття:

1. Організаційний момент - 3 хвилини.

2. Опитування учнів (перевірка домашнього завдання) - 20 хвилин.

3. Відповіді на запитання - 10 хвилин.

4. Дискусія - 10 хвилин.

5. домашне завдання - 2 хвилини.

На занятті діти були дуже активні. Вони вже ознайомились з деякими

аспектами економічної теорії, тому вони задавали цікаві запитання і уважно

слухали мої відповіді.

Так як на занятті прошла перевірка засвоених знань та обговорення спорних

питань, то домашнім завданням було підготуватись до тестування.

Трете заняття.

Структура заняття:

1. Організаційний момент - 3 хвилини.

2.Обговорення умов ділової гри - 10 хвилин.

3. Ділова гра - 20 хвилин.

4. Тестування - 10 хвилин.

5. Прощання з класом - 2 хвилини.

На третьому занятті я запропонувала дітям провести ділову гру. Гра

заключалась в тому, що клас поділився на чотири групи. Дві групи були

представниками кредитних комітетів різних банків, а інші дві групи

представниками різних підприємств, які хотіли б взяти кредит, кожне

підприємство у своєму банку. Задачею підприємств було зацікавити банк у

наданні кредиту, а задачею кредитних комітетів - оцінити можливості

підприємства і вирішити питання стосовно надання кредиту.

Діти дуже зацікавились грою і непогано справилися із своїми обов”язками.

Представники кредитних комітетів були дуже об”єктивними в оцінках

платоспроможності підприємств, а представники підприємств були настільки

переконливі, що банки надали їм кредити.

Після проведення ділової гри я, як і було обіцяно на попередньому

занятті, провела тестування:

Тест:

1Кредит - це економічна категорія

............................................................................

.

2. Принципи організації кредитування (виберіть правільну відповідь):

а) повороткості і платності ;

б) поворотності, цільового викоритання;

в) поворотності, строковості, цільвого використіння;

г) поворотності і платності, строковості, цільвого використання,

реального забезпечення.

3. Про який принцип кредитування йде мова: -позичкові кошти надаються

підприємствам на конкретні об”єкти, які зазначаються в кредитному договорі.

Ці об”єкти кредитуються в тому разі, коли у підприємства немає інших джерел

фінансування.

4. Виберіть причину потреби підприємства в додаткових грошових коштах:

а) результат розриву між надходженнями грошових коштів на розрахунковий

рахунок підприємства і витратами, які необхідні для організації процесу

виробництва;

б) підприємства потребують кредитні ресурси для виплати заробітної

платні;

в) підприємство, яке тільки створюється, потребує кредитні кошти для

створення статутного фонду.

5. На який стадії господарчого процесу підприємству необхідні грошові кошти

для придбання засобів виробництва і предметів праці: а) ІІІ

б) І

в) ІІ.

6. Про який принцип організації кредитування йде мова: - одержаний кредит

повинен бути повернений підприємством у визначений комерційним банком

строк.

7. До яких об”єктів кредитування відносяться сезонні витрати, а також

витрати на підготовку нових видів продукції, технологій, техніки.

а) боргові забов”язання;

б) грошові кошти;

в) витрати, пов”язані з виробництвом та реалізацією продукції;

г) матеріальні цінності.

8. Разом з чим пов”язане появлення кредиту: а) ринку і банків;

б) товару і ринку;

в) товару та грошей.

9. Принцип реального забезпечення кредиту заключається в

тому,що...........................

10. Що входить до таких об”єктів кредитування як матеріальні цінності:

а) об”єкти в сфері виробництва;

б) сезонні витрати;

в) об”єкти в сфері обігу;

г) зобов”язання перед постачальниками.

Оцінки тестування: - щоб отримати відмінну оцінку учням необхідно

правильно відповісти на дев”ять запитань;

- 8 або 7 правильних відповідей оцінюються відміткою - добре.

- 6 або 5 правильних відповідей оцінюються відміткою - задовільно.

- 4 і менше - двійка.

Взагалом клас добре справився з тестом. Перевірка стосовно оцінок

показала:

- вісім п”ятірок;

- чотирнадцять чотвірок;

- п”ять трійок.

Індивідуальна характеристика учня.

1.Загальні відомості.

Пластун Ірина Володимірівна народилася 18 серпня 1981 року в місті

Черкаси. Зараз навчається в Черкаській середній школі № 29 в 11 - А класі.

Батько: Пластун Володимір Микитович народився у 1955 році. Має вищу освіту

і зараз працює старшим економістом у філії банку “Аваль”.

Мати: Пластун Олена Петрівна народилась у 1957 році. Закінчила

Ленінградський інститут торгівлі і зараз працює товароведом у Черкаському

Будинку торгівлі.

2. Чи переїздила Ваша сім”я на нов місце життя?

Ні. Сім”я постійно проживає у місті Черкаси.

3. В яких суспільно молодших організаціях Ви були? Які доручення

виконували?

Староста класу.

4. Чи доводилось Вам виступати на радіо, телебаченні, на зборах?

Ні.

5. Приймали участь в якихось виставках, оглядах, конкурсах, спортивних

змаганнях?

У десятому класі приймала участь у спортивних змаганнях між школами

міста.

6. Назвіть шкільні предмети в різних класах, які Вам подобалися і

подобаються.

В молодших класах: - математика;

- фізична культура.

В старших класах: - алгебра, геометрія;

- іноземна мова;

- основи економіки;

7. Чим Ви захоплюєтесь?

Легка атлетика.

8. Назвіть Ваші улюблені літературні твори, фільми, театральні вистави.

Мастер і Маргарита, Овод. Фільми: Анжеліка, Геній.

9. Коли Ви були у музеях, на виставах?

В 8 класі їздила до Львову і відвідувала історичні музеї.

10.Чи були Ви в походах?

Літом їздила до Криму, де ходила у поход в гори.

11.Коли і чим Ви довго хворіли?

........................................................

12. Назвіть ініциали людей з якими Ви підтримуєте стосунки.

А.Ю., Н.Н., П.В., В.В., О.Н., В.Н.

Вони старше мене.

13. Які періоди життя Ви вважаєте за щасливі і навпаки?

Важко відповісти.

14. Які факти Вашого життя Ви вважаєте за події?

Перший поцілунок.

15.Ваші прогнози на майбутне.

Хочу поступити до інституту.

Хронологічна таблиця особистого розвитку.

Прізвище, ім”я та по-батькові: Пластун Ірина Володимірівна.

Дата 22 грудня 1997р.

| Основні дати | Події | Переживання за |

| | |подією |

|1981 р | народилась | |

|1984 р |пішла до дитячого | |

| |садку | |

|1987 р |пішла в перший клас | |

| |ЧСШ № 29 | |

|1988 р |пішла до спортивної |стала приймати участь |

| |школи |у спортивному житті |

| | |школи |

|1989 р |перше змагання |радість перемоги |

|1994 р |перша поїздка за |знайомство з новими |

| |кордон |друзями |

|1998 р |закінчую школу |мрію поступити до |

| | |інституту |

Дослідження психологічного віку.

Респонденту - Пластун І.В. - був запропонован тест на дослідження її

психологічного віку.

|Вікові |Ступінь |насиченості |подіями | | | | | | | |

|інтервали | | | | | | | | | | |

| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|1 | |+ | | | | | | | | |

|> 5 | | | | | | | | | | |

|2 | | | | | |+ | | | | |

|6-10 | | | | | | | | | | |

| 3 | | | | | | | | |+ | |

|11-15 | | | | | | | | | | |

|4 | | | | | | | |+ | | |

|16-20 | | | | | | | | | | |

|5 | | | | | | | | | |+ |

|21-25 | | | | | | | | | | |

|6 | | | | | | |+ | | | |

|26-30 | | | | | | | | | | |

|7 | | | | | | | |+ | | |

|31-35 | | | | | | | | | | |

|8 | | | | | | | |+ | | |

|36-40 | | | | | | | | | | |

|9 | | | | | | | | |+ | |

|41-45 | | | | | | | | | | |

|10 | | | | | | | | |+ | |

|46-50 | | | | | | | | | | |

|11 | | | | | |+ | | | | |

|51-55 | | | | | | | | | | |

|12 | | | | | | | |+ | | |

|56-60 | | | | | | | | | | |

|13 | | | | | | |+ | | | |

|61-65 | | | | | | | | | | |

|14 | | | | | | | |+ | | |

|66-70 | | | | | | | | | | |

|15 | | | | | | | | | | |

|71-75 | | | | | | | | | | |

|16 | | | | | | | | | | |

|76-80 | | | | | | | | | | |

|17 | | | | | | | | | | |

|81-85 | | | | | | | | | | |

|18 | | | | | | | | | | |

|86-90 | | | | | | | | | | |

| 19 | | | | | | | | | | |

|91-95 | | | | | | | | | | |

|20 | | | | | | | | | | |

|96-100 | | | | | | | | | | |

|21 | | | | | | | | | | |

|101-105 | | | | | | | | | | |

Загальна сума балів 105.

На минулі П”ятирічки припадає 25 балів.

Показник суб”єктивної реалізованості життя = 0,24.

Психологічний вік респондента : 0,24 * 70 = 15.

Психологічний вік респондента виявився меншим ніж хронологічний, а це

свідчить про надзвичайний оптимізм, оскільки його перспектива розрахована

на величезний діапазон шляху, ніж той, що є насправді. Респондент виявився

життерадісною і оптимістичною людиною. Так держать!

Лист відповідей по опитувальнику КОН.

Пластун Ірина Володиміривна

16 років

Дата опитувань: 22 грудня 1997 р.

|1 +|5 + |9 +|13 -|17 +|21 +|25 +|29 -|33 +|37 +|

|2 +|6 - |10 + |14 -|18 +|22 +|26 +|30 -|34 +|38 +|

|3 |7 - |11 -|15 -|19 -|23 -|27 -|31 -|35 -|39 -|

|- | | | | | | | | | |

|4 -|8 - |12 + |16 -|20 -|24 -|28 -|32 -|36 -|40 -|

ДЕШИФРАТОР

|Нахили | Відповіді |

| |(кількість) |

| |позитивні (+) |

| |негативні (-) |

|коммунікативні |питання 1-ї строки |питання 3-ї строки 10|

| |8 | |

|организаторські |питання 2-ї строки 7|питання 4-ї строки 9|

Комунікативні здібності: Кк = К1+К3

К1= 8 К3= 10 Кк = 18

Коефіціент комунікативних здібностей: Ккз = 18/20 = 0,9

Організаторські здібності: Ко = К2+К4

К2 = 7 К4 = 9 Ко = 7+9 =16

Коефіціент організаторських здібностей :

Коз = 16/20 = 0,8

Звіряючи отримані коефіціенти зі шкальними оцінками можна підвести ітог:

по комунікативним здібностям шкальна оцінка - 5

по організаторським здібностям шкальна оцінка - 4

Можна зробити висновок, що респондент має високий рівень організаторських

здібностей, не вагається в нових умовах, швидко знаходить друзів, має прояв

ініциативи у спілкуванні, здатен приймати самостійні рішення. Якщо до цього

ще й додати те, що шкальна оцінка комунікативних здібностей респондента =

5, то можна ще сказати, що такі люди віддають перевагу у важливій справі

прийняттю самостійного рішення, відстоюють свою думку. На мою, думку класу

пощастило з такою старостою.

Аналіз обмежень.

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |

|1 + |2 + |3+ |4 |5 + |6 |7 + |8 +|9 + |10 |11 |

|12 |13 |14 + |15 + |16 + |17 + |18 + |19 +|20 + |21 + |22 + |

|23 + |24 |25 + |26 + |27 + |28 + |29 + |30 + |31 + |32 |33 |

|34 |35 + |36 |37 |38 + |39 |40 + |41 |42 + |43 + |44 + |

|45 + |46 + |47 |48 + |49 + |50 + |51 + |52 +|53 + |54 + |55 + |

|56 |57 + |58 + |59 + |60 + |61 + |62 + |63 +|64 + |65 + |66 |

|67 + |68 + |69 + |70 |71 + |72 + |73 + |74 +|75 |76 |77 + |

|78 + |79 + |80 + |81 + |82 + |83 + |84 |85 + |86 + |87 + |88 + |

|89 + |90 + |91+ |92 |93 |94 + |95 |96 +|97+ |98 + |99 + |

|100+ |101+ |102+ |103 +|104+ |105 +|106 +|107 +|108 +|109 +|110 +|

|7 |8 |8 |6 |8 |8 |8 |9 |9 |7 |6 |

|Цифр. |К-ть |Сильні сторони |Ранг |зворотн.|Обмеження |

|обм-я |балів | | |ранг | |

|A |7 |здатність |3 |2 |невміння управляти|

| | |управляти собою | | |собою |

|B |8 |чіткі цінності |2 |3 |розмитість |

| | | | | |особистісних |

| | | | | |цінностей |

|С |8 |чіткі особистісні|2 |3 |невиразні |

| | |цілі | | |особистісні цілі |

|D |6 |саморозвиток, що |4 |1 |зупинка |

| | |продовжується | | |саморозвитку |

|E |8 |хороші навички |2 |3 |недостаточність |

| | |вирішення | | |навичок |

| | |проблеми | | | |

|F |8 |творчий підхід |2 |3 |недостатній |

| | | | | |творчий підхід |

|G |8 |вміння впливати |2 |3 |невміння впливати |

| | |на оточуючих | | |на людей |

|H |9 |розуміння |1 |4 |недостатне |

| | |особливостей | | |розуміння упр. |

| | |управл. праці | | |праці |

|I |9 |здатність |1 |4 |недостатні |

| | |керувати | | |здатності до |

| | | | | |керування |

|J |7 |вміння навчати |3 |2 |невміння навчати |

|K |6 |вміння налагодити|4 |1 |погана здатність |

| | |групову роботу | | |формувати |

| | | | | |колективи |

| | | | | | |

Сильні сторони: розуміння управлінської праці, здатність керувати,

присутні навички вирішення проблем, чіткі особистісні цілі, творчий підхід

до праці, вміння впливати на оточуючих.

Обмеження: - відсутність налаштованості і сприйнятності нових

ситуацій;

- нездатність повною мірою використовувати свій час, енергію, вміння,

нездатність впоратися зі стресами сучасного життя;

- нездатність сприяти розвитку і підвищенню ефективності робочих груп.

Повна характеристика учня.

Пластун Ірина Володимірівна народилася 18 серпня 1981 року в місті

Черкаси. Зараз навчається в ЧСШ № 29 в 11 - А класі.

Ірина вже два роки виконує обов”язки старости класу. Також дівчина

займається легкою атлетикою і приймає активну участь у спортивних змаганнях

як між школами міста так і на обласному рівні.

В молодших класах Ірина подобалися такі предмети: математика, фізична

культура. Зараз їй подобаються алгебра, геометрія, іноземна мова,

економіка.

Ірина з дитинства займається спортом і зараз відвідує спортивну школу.

Пластун І.В. дуже комунікабельна людина, підтримує дружні стосунки з

багатьма дітьми в класі, вміло використовує свої організаторські та

комунікативні здібності.

Ірина багато читає, намагається вивчити іноземну мову, тому що вважає,

що вона допоможе їй в майбутньому.

Судячи з того, що психологічний вік Ірини менший за її хронологічний

вік, можна сказати, що вона оптимістично відноситься до життя.

Ірину поважають її сверсники, для окремого кола людей вона є лідером.

Дівчині притаманно вміння впливати на оточуючих, до рішення деяких питань

вона підходить творче, у спілкуванні з людьми Ірина проявляє себе з

позитивної сторони.

В майбутньому для того, щоб Ірині біти гарним керівником, їй слід

уважніше віднестись до таких аспектів, як раціональне використання часу і

власної енергії, розробка стратегії поведінки при вирішенні важливих

проблем, їй потрібно навчитися допомагати іншим розвиватися та розширювати

свої можливості.

-----------------------

- ПОВОРОТНОСТІ

- СТРОКОВОСТІ

- ЦІЛЬОВОГО

ВИКОРИСТАННЯ

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ

- ВИТРАТИ НА

ВИРОБНИЦТВО ТА

РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ

- ГРОШОВІ КОШТИ

- БОРГОВІ ЗОБОВ”ЯЗАННЯ

КРЕДИТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

ПРИНЦИПИ

ОБ”ЄКТИ


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.