рефераты бесплатно

МЕНЮ


Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

|Полтавська |519 |478 |488 |469 |405 |344 |295 |

|Рівненська |265 |268 |247 |235 |218 |201 |190 |

|Сумська |288 |281 |266 |256 |242 |232 |216 |

|Тернопільська |191 |183 |175 |192 |187 |188 |162 |

|Харківська |857 |785 |739 |760 |699 |674 |594 |

|Херсонська |2024 |2161|2138|2029 |1826|1754 |1130 |

| | | | | | | | |

|Хмельницька |368у |363 |369 |331 |328 |286 |269 |

|Черкаська |562 |563 |530 |787 |683 |555 |547 |

|Чернівецька |121 |109 |105 |100 |91 |88 |85 |

|Чернігівська |302 |285 |284 |271 |254 |246 |235 |

|м. Київ |1148 |1093|1045|1024 |960 |902 |848 |

| | | | | | | | |

|м. Севастополь |114 |171 |165 |153 |141 |68 |74 |

Обсяг оборотної та послідовно використаної води в АР Крим і областях

(включаючи використання стічних і колекторно-дренажних вод)

Таблиця 6

| |Всього (млн. м ) |Питома вага у |

| | |загальному обсязі |

| | |використання води на |

| | |виробничі потреби (%) |

| |1985|1990|1994|1995|1985|1990|1994 |1995|

| | | | | | | | | |

|Україна |5902|6766|5338|5105|78 |80 |84 |84 |

| |0 |1 |1 |4 | | | | |

|Автономна Республіка ІСрйм |558 |661 |475 |377 |67 |74 |76 |77 |

|Вінницька |1219|285 |206 |195 |61 |14 |20 |18 |

| | | | | | | | | |

|Волинська |119 |122 |75 |62 |65 |68 |69 |64 |

|Дніпропе'гровська |1097|1191|7556|7189|79 |82 |80 |79 |

| |5 |7 | | | | | | |

|Донецька |1388|1526|1214|1076|86 |87 |93 |93 |

| |7 |2 |0 |0 | | | | |

|Житомирська |252 |290 |226 |239 |68 |74 |77 |80 |

|Закарпатська |95 |103 |78 |55 |64 |71 |69 |68 |

|Запорізька |1763|7339|7399|7723|34 |67 |76 |79 |

| | | | | | | | | |

|Івано-Франківська |3382|3777|2514|3033|94 |95 |96 |97 |

| | | | | | | | | |

|Київська |6500|3905|2669|2822|77 |67 |67 |69 |

| | | | | | | | | |

|Кіровоградська |333 |321 |189 |157 |77 |78 |78 |75 |

|Луганська \ |5465|5281|3177|2719|88 |89 |83 |85 |

| | | | | | | | | |

|Львівська |1134|1365|795 |670 |81 |86 |85 |85 |

| | | | | | | | | |

|Миколаївська |2140|2865|3335|3395|93 |95 |96 |96 |

| | | | | | | | | |

|Одеська |309 |353 |260 |245 |52 |58 |67 |70 |

|Полтавська |1353|1474|1272|1263|81 |84 |90 |92 |

| | | | | | | | | |

|рівненська |2183|3609|3326|3342|93 |95 |97 |98 |

| | | | | | | | | |

|Сумська |765 |760 |589 |504 |86 |87 |88 |88 |

|Тернопільська |194 |231 |135 |122 |67 |71 |73 |72 |

|Харківська |3613|3719|3640|3019|93 |93 |94 |94 |

| | | | | | | | | |

|Херсонська |255 |297 |226 |197 |68 |71 |61 |70 |

|Хмельницька |163 |1272|1213|1188|49 |84 |94 |95 |

| | | | | | | | | |

|Черкаська |1152|1153|782 |780 |76 |76 |83 |82 |

| | | | | | | | | |

|Чернівецька |72. |85 |53 |41 |53 |59 |72 |68 |

|Чернігівська |332 |346 |248 |249 |64 |68 |65 |63 |

|м,Київ |765 |824 |772 |681 |53 |57 |62 |61 |

|М.Севастополь |42 |45 |31 |27 |40 |31 |87 |86 |

Обсяг скидання забруднених стічних вод у природні поверхневі водні об'єкти

в АР Крим і областях у 1995р.

Таблиця 7

| |Всього |У тому числі |Питома вага |

| |(млн.м3) | |у загальному|

| | | |обсязі |

| | | |скидання |

| | | |стічних вод |

| | | |(%) |

| | |без очищення|недостатньо | |

| | | |очищених | |

|Україна |4651,6 |911,8 |3739,8 |33 |

|Автономна Республіка |68,1 |3,0 |65,1 |11 |

|Крим | | | | |

|Вінницька |6,2 |1,0 |5,2 |1 |

|Волинська |42,8 |0,3 |42,5 |48 |

|Дніпропетровська |776,9 |178,2 |598,7 |37 |

|Донецька |962,4 |210,9 |751,5 |46 |

|Житомирська |49,6 |0,7 |48,9 |49 |

|Закарпатська |19,8 |0,3 |19,5 |32 |

|Запорізька |343,4 |98,0 |245,4 |17 |

|Івано-Франківська |68,2 |2,1 |66,1 |37 |

|Київська |13,8 |0,5 |13,3 |1 |

|Кіровоградська |49,8 |0,3 |49,5 |40 |

|Луганська |61б,4 |112,1 |504,3 |64 |

|Львівська |55,9 |4,8 |51,1 |15 |

|Миколаївська |86,5 |23,3 |63,2 |55 |

|Одеська |263,7 |129,7 |134,0 |58 |

|Полтавська |51,8 |0,1 |51,7 |37 |

|Рівненська |31,0 |0,1 |30,9 |28 |

|Сумська |30,8 |0,8 |30,0 |31 |

|Тернопільська |8,2 |2,3 ' |5,9 |8 |

|Харківська |328,8 |33,5 |295,3 |78 |

|Херсонська |68,5 |58,5 |10,0 |38 |

|Хмельницька |22,5 |0.1 |22,4 |18 |

|Черкаська |22,8 |5,2 |17,6 |7 |

|Чернівецька |33,2 |7,1 |26,1 |60 |

|Чернігівська |39,4 |0 |39,4 |25 |

|м. Київ |545,0 |32,9 |512,1 |61 |

|м. Севастополь |46,1 |6,0 |40,1 |56 |

Основні показники охорони атмосферного повітря

Таблиця 8

| |199|199|199|199|1994 |1995 |

| |0 |1 |2 |3 | | |

|Кількість організованих джерел викидіц |287|314|327|347|346,0|339,0|

|шкідливих речовин (тис ) |,9 |,7 |,7 |.0 | | |

|Шкідливі речовини, що відходять від |40,|38,|37,|32,|26,9 |25,2 |

|Стаціонарних джерел забруднення (млн т) |2 |1 |4 |5 | | |

|Уловлено (знешкоджено) шкідливих речовин |30,|29,|28,|25,|20,7 |19,5 |

|(млн. т) |8 |4 |8 |1 | | |

|в процентах до кількості шкідливих |77 |77 |77 |78 |77 |77 |

|речовин, що відходять від стаціонарних | | | | | | |

|джерел забруднення | | | | | | |

|Утилізовано шкідливих речовин (млн. т) |16,|14,|Д2,|9,1|6,7 |5,3 |

| |1 |3 |0 | | | |

|Викиди шкідливих речовин в атмосферне |15,|14,|12,|10,|8.3 |7,5 |

|повітря, (млн. т) |5 |2 |2 |0 | | |

|у тому числі | | | | | | |

|стаціонарними джерелами забруднення |9,4|8,8|8,6|7,3|6,2 |5,7 |

|пересувними засобами |6,1|5,4|3,6|2,7|2,1 |1,8 |

| | | | | | | |

Капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища та раціональне

використання природних ресурсів

(у порівняних цінах; млн. крб.)

Таблиця 9

| |198|199|199|199|199|199|199|

| |5 |0 |1 |2 |3 |4 |5 |

|Заходи з охорони природи і по |767|789|860|635|641|503|410|

|раціональному використанню природних | | | | | | | |

|ресурсів | | | | | | | |

|у тому числі: | | | | | | | |

|на охорону та раціональне використання |462|478|531|391|381|282|190|

|водних ресурсів | | | | | | | |

|на охорону атмосферного повітря |26 |62 |88 |93 |122|104|110|

| | | | | | | | |

|на охорону та раціональне використання |108|157|159|59 |38 |39 |47 |

|земель | | | | | | | |

|на охорону надр і раціональне використання|119|77 |70 |76 |76 |60 |35 |

|мінеральних ресурсів | | | | | | | |

|на охорону і раціональне використання |0,0|0,4|0,1|0,1|0,0|0,4|0,0|

|лісових ресурсів | | | | | | | |

|на охорону і відтворення рибних запасів |17 |8 |6 |2 |1 |1 |2 |

|на будівництво установок (виробництва) для|13 |6 |6 |12 |17 |10 |8 |

|утилізації та переробки відходів | | | | | | | |

|виробництва | | | | | | | |

|на будівництво підприємств і полігонів з |- |- |0,2|2 |5 |7 |18 |

|утилізації, знешкодження і захоронення | | | | | | | |

|токсичних промислових, побутових та інших | | | | | | | |

|відходів | | | | | | | |

Список використаних джерел і літератури:

1. Бхагавад – Гита как она есть. Международное Общество Сознания

Кришны. // За ред. Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами

Прабхупада. – Издательство: “Бхактиведанта Бук Траст”. – 1986. – С.

26-27.

2. Географія України: Матеріали для практичних і семінарських занять //

За ред. проф. Я. Жупанського і доцента І. Пушкара. – Тернопіль:

“Астон”. – 1997. – С. 371-383.

3. Дрейер О. К., Лось В. А. Экология и устойчивое развитие: Учебное

пособие. – М.: Изд. УРАО. – 1997. – С. 3-7, 75- 95, 146- 155.

4. Держкомстат України. // 33 канал. – 1999. – 25 березня. - №13. – С.

4.

5. 5. Желібо Є П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності:

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України 1- 4

рівнів акредитації / за ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ:

“Каравела”;

Львів: “Новий світ-2000”. – 2001. – 320 с.

6. Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра”. – ТОВ. – 1998. –

С.

239.

6. 7. Кобевнік В. Ф., Северин Л. І., Половинчук В. П., Васильківський І.

В.

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Вінниця; ВДТУ. –

1998. – ч.1. 119 с.

7. 8. Кобевнік В. Ф., Северин Л. І., Половинчук В. П., Васильківський І. В.

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Вінниця; ВДТУ. –

1999. – ч.2. – 167 с.

9. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. –

8. 3-тє видання, стер. – Л.: Львів, банк. коледж; К.: Т-во “Знання”. –

КОО.

9. – 2000. – 186 с.

10. Новиков Ю В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное

пособие для вузов. – М.: Агентство «ФАИР». – 1998. – 298 с.

11. Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна,

Л. О. Каніщенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”. – 1997. – С. 445-452.

12. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Суми:

Вид – во “Університетська книга”. – 2000. – 301 с.

Контрольну роботу виконав: Студент 4 курсу

Група 42 – Ф

Заверюха

Андрій……………….

6 січня 2002 року

м. Вінниця

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра”. – ТОВ. – 1998. – С.

238, 239.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності:

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України 1-4 рівнів

акредитації / за ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ: “Каравела”; Львів:

“Новий світ”. – 2000. – 7 с.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра”. – ТОВ. – 1998. – С.

239.

3 Дрейер О. К., Лось В. А. Экология и устойчивое развитие: Учебное пособие.

– М.: Изд. УРАО. – 1997. С. 219, 220.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л.

О. Каніщенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”. – 1997. – С. 448.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека

життєдіяльності:Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

України 1-4 рівнів акредитації / За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. –

Київ: “каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”. – 2001. – 7 с.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека

життєдіяльності:Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

України 1-4 рівнів акредитації / За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ:

“Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”. – 2001. – 8 с.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека

життєдіяльності:Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

України 1-4 рівнів акредитації / За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ:

“Каравела”;Львів: “Новий світ – 2000”. – 2001. – 9 с.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л.

О. Каніщенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”. – 1997. – С. 353.

11 Тут же. С. 451.

1 Бгагавад – Гита как она есть. Международное Общество Сознания Кришны. //

За ред. Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. – Изд.

“Бхактиведанта Бук Траст”. – 1986. – С. 26, 27.

9 Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – 3-тє

видання, стер. – Л.: Львів, банк. коледж; К.: Тов – во “Знання”. – КОО. –

2000. – 5 с.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра”. – ТОВ.- 1998. – С. 142.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра” .- ТОВ. – 1998. С. 164.

2 Географія України: Матеріали для практичних і семінарських занять // За

ред. проф. Я. Жупанського і доцента І Пушкара. – Тернопіль: Вид. “Астон”. –

1997. – С. 372.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л.

О. Каніщенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”. – 1997. – С. 447.

11 Тут же. С. 448.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л.

О. Каніщенко та ін. .- К.: ВЦ “Академія”. – 1997. – С. 449.

4 Держкомстат України. // 33 канал. – 1999. – 25 березня. - №13. – С. 4.

11 Основи економічної теорії. // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л.

О. Каніщенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”. – 1997. – С. 449.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра” . – ТОВ. – 1998. – С.

236.

6 Тут же. С. 234, 235.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра”. – ТОВ. – 1998. – С.

234.

6 Тут же. С. 226.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.