рефераты бесплатно

МЕНЮ


Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

Міністерство освіти України

Донецький державний університет

Кафедра педагогіки та психології

Курс «БЖД і ЦО»

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

непедагогічних спеціальностей

усіх факультетів ДонДУ за курсом

«Безпека життєдіяльності і цивільна оборона»

Тема 11.2. УРАЖЕННЯ СИЛЬНОДІЮЧИМИ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ (СДОР). КЛІНІКА,

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА, ОРГАНІЗАЦІЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОГО

УРАЖЕННЯ

Донецьк ДонДУ 2000

Міністерство освіти України

Донецький державний університет

Кафедра педагогіки та психології

Курс «БЖД і ЦО»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

зав. кафедрою

педагогіки і психології

_____________ доц. Кучерявий А. Г.

«_____» ______________ 2000 р.

Методичний посібник

до самостійної роботи студентів

непедагогічних спеціальностей

усіх факультетів ДонДУ

за курсом «БЖД і ЦО»

Тема 11.2. УРАЖЕННЯ СИЛЬНОДІЮЧИМИ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ (СДОР). КЛІНІКА,

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА, ОРГАНІЗАЦІЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОГО

УРАЖЕННЯ

Автор: ст. викладач

Теленьга В.Г.

Донецьк ДонДУ 2000

ББК Ц69,6(4Укр)6р30 - 267

Методичний посібник до самостійної роботи студентів непедагогічних

спеціальностей усіх факультетів ДонДУ за курсом “Безпека життєдіяльності і

цивільна оборона”. Тема 11-2. Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

(СДОР). Клініка, перша медична допомога. Організація рятувальних робіт в

осередку хімічного ураження / Склав: В.Г. Теленьга.— Донецьк: ДонДУ, 2000.—

22 с.

Упорядник: В.Г. Теленьга – ст. викладач

Рецензент: С.Н. Зайцев – доцент, к.х.н.

Відповідальний за випуск: А.Г. Кучерявий,

завкафедрою педагогіки і психології

ДонДУ, доцент


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.