рефераты бесплатно

МЕНЮ


Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

сучасні дослідники, основною метою атестації є:

. поліпшення умов і безпеки праці, проведення інших заходів щодо охорони

праці, підвищення рівня культури виробництва;

. вивчення відповідності умов праці рівню розвитку сучасної техніки та

технологій, удосконалення порядку та умов встановлення пільг та

компенсацій;

. прискорення зростання продуктивності праці на основі урахування

психофізіологічних та особистісних особливостей працюючих, урахування їх

професійної придатності до даного виду діяльності;

. поліпшення використання основних фондів шляхом ліквідації надмірних

робочих місць з застарілим обладнанням і таким чином забезпечення

збалансованості числа робочих місць, раціоналізації режимів праці;

. залучення фахівців до вирішення проблем по удосконаленню виробництва та

інше;

. інвентаризація програмного забезпечення ПЕОМ, що застосовуються, для

виявлення та припинення використання програмних продуктів, які не

задовольняють психофізіологічні вимоги їх побудови, а також заміна їх

більш продуктивними програмами, адекватними психофізіологічному статусу

працюючих, які більшою мірою відповідають вимогам перешкодостійкості, а

отже сприяють надійності виконання виробничих завдань.

Таким чином, атестація робочих місць є результатом здійснення певного

комплексу заходів, який дає інформацію про можливість та засоби

раціоналізації робочих місць або їх скорочення.

3.2.2. Аналіз повітряного середовища на підприємстві.

Підприємства, які працюють у закритих приміщеннях повинні бути

обладнані витяжною вентиляцією або кондиціонерами, в залежності від того

які види робіт виконують робітники. Розрахунок встановлення вентиляції

проводиться згідно наявності робочих місць, а також висновок експертизи

умов праці згідно розрахунків на кожне робоче місце.

Щорічно в Україні викидається в атмосферу 2 мільйони тон шкідливих

речовин. У середньому на кожного громадянина України припадає близько 400кт

шкідливих речовин. Крім того, 14 працюючих атомних реакторів АЕС за умов

ідеальної безаварійної роботи викидають в атмосферу понад 140 тисяч кюрі

радіоактивних речовин на рік.

Працюючі люди, обладнання та пристрої опалення викидають в навколишнє

середовище теплову енергію. Все це разом взяте приводить до погіршення

продуктивності праці на 5-10% та виникнення різних захворювань.

Вентиляція виробничих приміщень і робочих місць - основа оздоровлення

умов праці, підвищення продуктивності праці та ліквідації небезпечних

професійних захворювань. Вентиляція і опалення виробничих приміщень

здійснюється для всіх виробничо-побутових та допоміжних приміщень, згідно

будівельних норм та правил.

Вентиляція може бути природня, штучна або мішана.

Природня вентиляція виробничих приміщень здійснюється за рахунок

спеціальних каналів, квартирок тощо. При розрахунку природньої вентиляції

розраховують площу квартирки, каналу (проріз) як верхньої так і нижньої.

Кондиціювання повітря - це створення та автоматизована підтримка в

приміщені нормального повітря. Може використовуватись повне кондиціювання

повітря або неповне кондиціювання. При повному кондиціюванні забезпечується

постійна температура повітря, відносна вологість, чистота та швидкість

повітря. При необхідності повітря очищають, нагрівають або охолоджують,

сушать або зволожують, озонують або іонізують, дизенфикують або опромінюють

ультрафіолетовими променями. Для розрахунку кондиціонера розраховують

необхідний повітрообмін повітря. Далі вибирають тип кондиціонера.

3.2.3. Аналіз освітлення робочого місця.

Результати дослідження показали, що виникнення одного з істотних

джерел негативних фізіологічних впливів на працівників пов'язане з

дискомфортними зоровими умовами через неправильне спроектоване освітлення.

Наближено можна вважати, що при 10 відсотковому зменшенні освітленості

працездатність знижується на 1 відсоток. Коли за характером роботи

вимагається комбінація носіїв інформації, освітленість можна варіювати від

300 до 700 лк, причому чим рідшою є зміна полів зору в процесі роботи (

наприклад, з екрана на документ та навпаки), тим вищим може бути рівень

освітленості. Наприклад, для роботи з відеотерміналом оптимальною

освітленістю робочих приміщень вважається 300-500 лк.

Штучне освітлення у приміщеннях треба здійснювати у вигляді

комбінованої системи освітлення з використанням люмінесцентних джерел

світла у світильниках загального освітлення, які слід розташовувати над

робочими поверхнями у рівномірно-прямокутному порядку. Для запобігання

засвітлення, лінії світильників повинні бути розташовані з достатнім бічним

зміщенням відносно рядів робочих місць або зон, а також паралельно до

світлових отворів. Бажане розміщення вікон з одного боку робочих приміщень.

При цьому кожне вікно повинно мати світлорозсіюючі штори з коефіцієнтом

відбивання 0,5-0,7.

Освітлення робочого місця може бути природним і штучним. Природне

освітлення - освітлення приміщення прямим і відбитим денним світлом, яке

проникає через вікна та інші конструкції. Сучасне освітлення - це

доповнення природнього освітлення штучним. Розрахунок природнього

освітлення при боковому освітленні зводиться до надходження сумарної площі

вікна.

=(Sп*Kн*Z*Kз )/(100*Кс*Кв), де

Sп - площа підлоги кімнати, цеху, приміщення м^2 (ширину приміщення

перемножають на довжину);

Кн - нормоване значення коефіцієнта природнього освітлення приймаємо

Кн=0,01+0,03 або ен= 1-3%;

Z - світлова характеристика вікна, приймаємо Z=0,8-0,9;

Кз - коефіцієнт запасу, який враховує затемнення вікна деревами,

сусідніми приміщеннями, приймаємо Кз=1,0-1,7;

Кс - загальний коефіцієнт світлопропускання скла вікна з врахуванням

затемнення, приймаємо Кс=0,15-0,6;

Кв - коефіцієнт, який враховує відображення світла від внутрішніх

поверхонь приміщення, приймаємо Кв=1-10.

Штучне освітлення передбачається для всіх виробничих приміщень та

побутових приміщень. Штучне освітлення ділиться на робоче, аварійне,

чергове та евакуаційне. У виробничому відділі використовується загальне

робоче освітлення.

3.2.4. Аналіз шуму в приміщенні.

Шум - одна із форм фізичної дії середовища, що впливає на

продуктивність працездатності. Надмірна інтенсивність шуму знижує

продуктивність праці на 40 відсотків, призводить до захворювання. Шум

справляє негативний вплив на функціональний стан людини. Відомо, що шум

несприятливо діє на людину, особливо при тривалому впливі; це виражається у

зниженні розумової працездатності, підвищенні втрати енергії (на 17

відсотків), появі головного болю, розвитку безсоння, послабленні уваги та

інше.

Шум може бути фактором, що сприяє розвитку стресу. Відзначено

взаємозв'язок між скаргами на шум, з одного боку, та емоційними порушеннями

і поганим настроєм - з другого. Вплив шуму на вегетативну нервову систему

може проявлятися при рівнях, близьких до припустимого, і призводити до

порушення периферійного кругообігу за рахунок спазму капілярів шкіри та

слизових оболонок, а також до інших негативних наслідків.

Для вимірювання шуму застосовують різні шумовимірювачі, частотні

аналізатори та інші прилади. Частотні аналізатори служать для виділення

будь-якої смуги частот для подальшої направленої корекції шуму як за

об'єктивними показниками, так і згідно з суб'єктивним сприйняттям.

Вимірювання шуму на робочих місцях здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050-86

та ГОСТ 23941-79.

Нормованими параметрами шуму на робочих місцях є рівні

середньоквадратичних звукових тисків (дБ)та рівні звука (дБА), що

вимірюється по шкалі "А" шумовимірювача. Останні найбільш близькі до

фізіологічного сприйняття людиною.

Згідно з ГОСТ 12.1.003-83 шум у приміщенні, де виконують роботу,

пов'язану з виробленням концепцій, створення нових програм, викладацькою

роботою, творчістю, не повинен перевищувати 40 дБА. Праця керівників

виробництва, пов'язана з контролем групи людей, що виконують переважно

розумову роботу, не повинна супроводжуватися шумом вище 55 дБА. Під час

виконання розумової роботи за особистим графіком з інструкцією

(операторська та близька до неї види діяльності) і точних зорових робіт не

повинна перевищувати 65 дБ.

Джерелами шуму є: транспорт, насоси, двигуни, пневматичні та

електричні інструменти, верстати, будівельна та комп'ютерна техніка тощо. У

робітників, які мають справу з шумними машинами та механізмами, виникають

стійкі порушення слуху. Тривала дія шуму робить людину нервовою, погіршує

самопочуття, знижує працездатність та швидкість, вповільнює розумовий

процес, робить людину дратливою та пригніченою. Такий стан людини спричиняє

аварію на виробництві.

Треба пам'ятати, що :

- шумовий фон до 70 дБ викликає погіршення ендокринної та нервової

систем;

- шумовий фон до 90 дБ порушує слух;

- шумовий фон до 120 дБ призводить до фізичного болю, який може бути

нестерпним;

- шумовий фон у фінансових відділах, де переважає розумова праця, не

повинен перевищувати 45-55 дБ;

- для робітників цехів, гаражів 56-70дБ;

- шумовий фонд банківських установ складає 60-75дБ.

Основними заходами боротьби з шумом є усунення або ослаблення причин

шуму в самому його джерелі у процесі проектування, використання засобів

звукопоглинання, раціональне планування виробничих приміщень,

використовують шумовловлюючі екрани, фільтри-поглиначі, встановлюють

безшумні механізми, змінюють технологію виробництва, динаміку транспортних

потоків, використовують зелені насадження, шумозахисні полоси будинків та

споруд.

3.2.5. Оцінка електробезпеки.

Електрообладнання, яким доводиться користуватись працівникам

фінансових та інших відділів, банківських установ, являє собою потенційну

небезпеку. Електричний струм. Проходячи крізь тіло людини, чинить на нього

складний вплив:

термічний - нагрівання тканини живого організму;

біологічний - подразнення і збудження нервових волокон та інших

тканин організму;

електролітичний - розпад крові та плазми;

механічний - розрив шкіри, вивихи, переломи кісток.

Поріг відчуття струму залежить від стану нервової системи та

фізичного розвитку людини. У більшості випадків - це струм 1мА при змінній

частоті 50 Гц. Для жінок порогове значення струму в два рази нижче ніж для

чоловіків. При струмі 10-15 мА виникає судорожне скорочення м'язів, яке

весь час підсилюється, і людина не може самостійно звільнитись від контакту

зі струмопровідною частиною обладнання.

Слід пам'ятати, що основними причинами враження електричного струму

є:

- випадкове доторкання до струмопровідних частин, що перебувають під

напругою;

- несправність захисних засобів, якими потерпілий доторкається до

струмопровідних частин;

- поява напруги на металевих частинах електрообладнання (огорожах,

карнізах, кожухах) у результаті пошкодження ізоляції струмопровідних частин

електрообладнання, замикання фази на землю;

- поява напруги на відключених частинах електрообладнання в

результаті поломки обладнання, помилкового включення обладнання, коротких

замикань струмопровідних частин, розряду блискавки та інше;

- виникнення кропової напруги на поверхні землі або підлоги, на якій

стоїть людина, в результаті замикання проводу на землі, несправності

заземлення.

При роботі з електрообладнанням необхідно виконувати такі правила

техніки безпеки:

- перед включенням електроприладів візуально перевірити шнури на

наявність механічних порушень;

- забороняється працювати з електроприладами вологими руками;

- не залишати електроприлади без нагляду на довгий час;

- після закінчення роботи вимкнути електроприлади;

- при виявлені або виникненні несправності в електроустаткуванні

негайно викликати електрика, що його обслуговує;

- категорично забороняється самостійно проводити будь-які ремонтні

роботи;

- вміти надати лікарську допомогу при ураженні електричним струмом.

3.2.6. Охорона праці при експлуатації комп'ютерної техніки.

Науково-технічний прогрес призводить до корінної зміни характеру та

засобів трудової діяльності. Він створює для людини велику кількість благ:

зменшує тяжкість праці (фізичне навантаження), робить її інтелектуальною,

цікавою, різноманітною, розвиває творчі здібності людини, сприяє

удосконаленню її професійних навичок тощо.

Проте сучасна техніка є потенціальним джерелом високої небезпеки для

життя та здоров'я працівника, оточуючих його людей, а також навколишнього

середовища. На думку переважно більшості дослідників, процес праці та умови

її безпеки слід вивчати, враховуючи особистісні та індивідуально-

типологічні особливості працюючого, оскільки помилка на виробництві (ціна

якої зараз дуже висока), а також нещасний випадок, є наслідком зіткнення

між якостями людини та особливостями конкретної професійної діяльності.

Особливо це стосується сучасних технологій, що активно використовують

комп'ютери. Мільйони користувачів відеодисплейних терміналів персональних

комп'ютерів працюють практично в усіх галузях народного господарства.

Широке впровадження комп'ютерної техніки, що дає змогу автоматизувати

багато рутинних операцій, одержати доступ до численних джерел інформації і

тому подібне, істотно підвищує продуктивність праці користувачів

комп'ютерних програм. Проте активне впровадження у практику персональних

комп'ютерів має двоякий характер. З одного боку, підвищується

результативність праці, а з другого - з'являються фактори, які несприятливо

впливають на здоров'я працюючої людини. У зв'язку з цим набуває

актуальності вивчення фізіологічних, психологічних, соціальних та

виробничих наслідків використання персональних комп'ютерів, розробка та

активне застосування заходів, що нормалізують працю та зберігають здоров'я

користувачів.

Багато факторів ризику, що викликають напруження різних систем

організму, зумовлені технократичним розвитком суспільства, а людина

залишається без необхідного захисту. В сучасних технічних пристроях, при

створенні комп'ютерних програм та у інших випадках нерідко не враховуються

психофізіологічні можливості людини, відсутності системи контролю її стану

за фізіологічними показниками. В результаті людина безконтрольно піддається

психоемоційним напруженням, перенапруженню зорової та іншої систем, які

повторюються день у день, призводять до розвитку спочатку функціональних, а

потім і соматичних порушень.

Психоемоційний стрес є причиною багатьох функціональних порушень або

захворювань:

психосоматичних (психозів, неврозів, порушень сну);

серцево-судинної системи (аритмій, гіпертонічної хвороби, інфаркту

міокарда);

виразно-дистрофічних поразок шлунково-кишкового тракту;

зниження імунітету, розвитку схильності до вірусних та багатьох

інфекційних захворювань, аутоімунних процесів;

ревматичних уражень та остеохондрозів;

онкологічних;

гормональних розладів, порушень статевих функцій та інше.

Водночас стан умов праці в установах, організаціях та на

підприємствах, що використовують комп'ютери, часто не задовольняє сучасні

гігієнічні та ергономічні вимоги. Користувачі відеодисплейних терміналів

нерідко зазнають дії таких небезпечних та шкідливих виробничих факторів, як

підвищений рівень шуму, неоптимальна температура зовнішнього середовища,

відсутність або нестача природного світла, нераціональне освітлення робочої

зони, статична електрика, змінений аероіонний склад повітря робочої зони та

інше. Робота користувача часто сполучена з монотонністю, гіподинамією чи

наявністю інших факторів , пов'язаних із змістом та організацією.

Вплив комплексу вказаних несприятливих факторів призводить до зниження

працездатності, появи несприятливих функціональних розладів здоров'я.

Наприклад, дія тільки одного із зазначених факторів - шуму, поряд із

специфічним впливом на орган слуху, може викликати труднощі у якісному

розпізнаванні та швидкості сприймання кольорових сигналів, знижує гостроту

зору та зорову адаптацію, порушує сприймання візуальної інформації, знижує

здатність швидко та точно виконувати координовані рухи, зменшує

продуктивність праці на 5-12 відсотків.

Тривале перебування людини у зоні комбінованого впливу різних

несприятливих факторів може призвести до розвитку професійного чи

професійно зумовленого захворювання. Наслідком спільної дії несприятливих

факторів виробничого середовища є зниження резистентності (опірності)

організму. У випадку, коли складові трудового навантаження перевищують

функціональні резерви організму, напруження фізіологічних функцій може

виявитися надмірним і викликати ознаки перенапруження, яке поступово

переходить у патологію.

Робота за відеодисплейним терміналом є значним навантаженням на

м'язовий апарат очей. Дослідженнями провідних офтальмологів встановлено, що

72% користувачів відеодисплейних терміналів скаржились на проблеми збоку

очей. Ці скарги умовно поділяються на "очні" (біль в області очей, відчуття

піску в очах, печервоніння повік та очних яблук, головний біль) та "зорові"

(затуманювання зору, утруднення під час переведення погляду з близьких на

далекі предмети та назад, швидка втома під час зорової роботи, подвоєння

предметів).

На сьогодні опубліковано ряд повідомлень про захворювання шкіри у

користувачів відеодисплейних терміналів. Ці захворювання проявляються у

вигляді: висипу, який виникає через кілька годин роботи з комп'ютером та

починається з свербежу, лущення, рожевих вугрів, себорейного дерматиту,

атопічного дерматиту тощо. В літературі є данні про підвищення частоти

спонтанних абортів серед вагітних жінок - користувачів відеодисплейних

терміналів та збільшення кількості випадків уроджених дефектів у їхніх

дітей.

Рекомендаціями щодо організації робочого місця працюючого за

комп'ютером та захисту від шкідливого впливу комп'ютера на здоров'я людини

є такі:

- до роботи з комп'ютерами допускаються особи, які засвоїли

відповідний практичний курс, склали іспит та отримали посвідчення на право

роботи за комп'ютерами;

- ознайомились з інструкцією щодо роботи з ЕОМ і отримали інструктаж

на робочому місці;

- перед вмиканням ЕОМ у мережу необхідно переконатись у наявності

заземлення приладів, у справності шнура живлення, шнура зв'язку клавіатури

з блоком живлення;

- категорично забороняється включати ЕОМ у розетку при несправному

шнурі живлення, проводити будь-який ремонт під час роботи ЕОМ, вмикати та

вимикати роз’єми кабелів при поданій напрузі, залишати комп'ютер під

живленням без нагляду;

- після закінчення роботи на ЕОМ необхідно відключити живлення,

пам'ятаючи, що частина схеми залишається під напругою 220В;

- у разі виникнення пожежі використовувати всі наявні засоби гасіння

пожежі, крім води і пінних вогнегасників (ОХІІ-Б), при необхідності

викликати пожежну команду за телефоном 01;

- положення тіла повинно відповідати погляду, неправильна поза

призводить до виникнення захворювання;

- нижній край екрана повинен бути на 20см нижче рівня очей, рівень

верхньої кромки екрана повинен бути на висоті чола;

- екран встановлюють на відстані 75-120см від очей працюючого;

- висота клавіатури повинна бути встановлена таким чином, щоб кисті

рук користувача розміщувались прямо, щоб не було потреби далеко

витягуватись;

- спинка стільця повинна підтримувати спину користувача, кут між

стегнами і хребтом має становити 90 градусів;

- відстань між столами з комп'ютерами повинна бути не менше 1,5м, між

моніторами - 2,2м;

- якщо під час роботи доводиться дивитися на документи, то підставку

з оригіналом документа треба встановлювати в одній площі і на одній висоті

з екраном;

- уникати яскравого освітлення екрану, щоб не втомлювати очі різкою

зміною потужності світлового потоку;

- екран комп'ютера потрібно розміщувати під прямим кутом до вікон,

самі вікна під час роботи доцільно завішувати або закривати жалюзями;

- у робочому приміщенні доцільно збільшувати повітря (оптимальна

вологість - 60% при температурі 21 градус), розміщувати квіти, акваріум у

радіусі 1,5м від комп'ютера;

- при введенні даних, редагуванні програм, читанні інформації з

екрана, безперервна робота за екраном монітора не повинна перевищувати

чотирьох годин при восьмигодинному робочому дні;

- через кожну годину праці необхідно робити перерву на 5-10 хвилин.

Під час перерви доцільно використовувати комплекс вправ виробничої

гімнастики та проводити сеанс психофізіологічного розвантаження.

3.2.7. Аналіз пожежної безпеки та засобів пожежегасіння.

Пожежа - це стихійне розповсюдження вогню, який вийшов з під контролю

і призводить до матеріальної шкоди, наносить шкоду здоров'ю людей, а іноді

приводить до їх загибелі.

Головна небезпека, яка травмує людей та приводить до їх загибелі - це

дим і гаряче повітря. У задимленому приміщенні потрібно дихати тільки через

мокру тканину. Виходячи із приміщення, де виникла пожежа, потрібно зачинити

щільно двері, залишивши полум'я без кисню.

Необхідно пам'ятати, що основними причинами пожежі є:

- необережне поводження з вогнем, газом, бензином, несправність

електрообладнання та електропроводки;

- аварії та катастрофи на підприємствах;

- недотримання правил техніки безпеки;

- природні явища.

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення

безпеки на підприємстві, установі покладено на керівників або уповноважених

осіб. Згідно статті 5 цього закону керівник підприємства зобов'язаний:

- розробляти комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

- розробляти та затверджувати положення, інструкції, схеми евакуації

при виникненні пожежі , інші нормативні акти, що діють у межах

підприємства, здійснювати контроль за їх виконанням;

- організовувати навчання працівників щодо пожежної безпеки;

- утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і

зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не використовувати його

не за призначенням;

- проводити службове розслідування.

Посадові та фізичні особи, що винні у порушенні цих правил, несуть

адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність відповідно до чинного

законодавства. У фінансових, банківських та інших установах слід

організовувати вивчення всіма працівниками правил пожежної безпеки і дій на

випадок пожежі. Кожний працівник зобов'язаний:

- знати місцерозташування первинних засобів пожежегасіння і вміти

ними користуватися;

- знати правила поведінки при пожежі та шляхи евакуації;

- легкозаймисті та горючі рідини дозволяється зберігати у спеціально

відведених місцях відповідно до норм та потреб;

- у разі виникнення пожежі негайно повідомити про це пожежну охорону

за телефоном 01 та керівництво;

- розпочати евакуацію людей та ліквідацію пожежі всіма наявними

засобами.

Висновок.

У світовій практиці в даний час активно використовуються такі форми

міжнародних розрахунків як банківський переказ, акредитив і інкасо.

Найбільше часто використовуваною формою міжнародних розрахунків за рубежем

є акредитив, хоча на Україні розповсюджений банківський переказ,

використання ж інкасо відійшло на другий план. Це обумовлено тим, що

великі фірми, організації, корпорації, маючи багаторічний досвід роботи з

закордонними партнерами, довіряють один одному, тому що, кожна велика фірма

намагається закріпити репутацію платоспроможності на світовому ринку.

Природно, у даному випадку, вигідно використовувати банківський переказ,

тому що він говорить про ступінь довіри партнерів і знижує комісійні

витрати.

У міжнародному бізнесі через залучення в нього найрізноманітніших

факторів величина кредитного ризику й імовірність його прояву підвищуються.

Врегулювання питань по доставці й оплаті ускладнюється також і

розходженнями в правових системах і торговельних порядках. До того ж

компанії з різних країн часто не знайомі один одному. Витрати на те, щоб

примусити іншу сторону виконати контракт, якщо вона цього не робить

добровільно, іноді перевищують вигоди, очікувані від реалізації таких

контрактів. До додаткових факторів, що можуть викликати ускладнення і

призвести до розбіжностей і невиконання зобов'язань, відноситься і

невизначеність у відношенні різниці у вартостях валют і темпах інфляції, а

також їхньої зміни за час дії контракту.

Проте, для контролювання кредитного ризику і полегшення міжнародної

торгівлі міжнаціональні банки за довгі роки виробили відповідну комплексну

систему. Ця система ґрунтується на способі проведення міжнародних, ділових

операцій, відомому як акредитив. При застосуванні акредитива кредитний

ризик від покупця і продавця передається банку. А оскільки міжнародні банки

працюють постійно в багатьох країнах світу і постійно втягнуті у велику

кількість угод, вони звичайно мають експортну систему оцінки міжнародних

комерційних операцій і заощаджують на ефекті масштабу. Банки можуть також

розподілити прибутки і витрати між багатьма компаніями, зайнятими в такого

роду угодах.

У розвинених країнах така форма розрахунків, як інкасо, практично не

використовується, тому що найчастіше служить гальмом у взаєморозрахунках

між партнерами, у зв'язку з тим, що документообіг даної операції досить

тривалий, а ступінь ризику практично така, як при банківському переказі.

В основному акредитивна форма розрахунків і інкасо використовується

країнами третього світу, у зв'язку з відсутністю більш нових і розвитих

телекомунікаційних зв'язків, а також відсутністю довірчих відносин з боку

закордонних партнерів. До того ж політична обстановка багатьох країн

третього світу передбачає робити розрахунки з закордонними партнерами

шляхом виставляння інкасо або у формі акредитиву.

На Україні найчастіше використовується банківський переказ, у зв'язку

з низькою вартістю банківських послуг, хоча ступінь довіри між партнерами

залишає бажати кращого.

Невиконання зобов'язань партнерів нерезидентів перед українськими

резидентами приводить до повного або часткового не повернення валютного

виторгу при експорті і непостачанні продукції або невиконанні послуг при

імпорті.

При порушенні законодавчо встановлених термінів розрахунків українські

підприємства попадають під дію інструкції № 136 і державна податкова

адміністрація застосовує відповідні санкції до цих підприємств, що приведе

до додаткових витрат і ускладнення розрахунків.

Виходячи з вищевикладеного, варто зробити висновок про те, що

необхідно доробити валютне законодавство України, інструкція № 136 повинна

бути більш гнучкою, політика України в області зовнішньоекономічної

діяльності повинна бути більш лояльної, щоб залучати закордонних партнерів

і інвесторів, підвищуючи тим самим соціальний рівень країни. Для

підвищення надійності і зниження ризику в міжнародних розрахунках

українським суб'єктам господарської діяльності необхідно більш активно

використовувати акредитивну форму розрахунків.

Список використаної літератури.

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00.

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99.

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91.

4. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»

№185-94-ВР від 23.09.94.

5. Указ Президента України «Про способи упорядкування розрахунків по

договорах, укладеним суб'єктами підприємницької діяльності» № 556/94 від

04.10.94.

6. Декрет КМУ «Про систему валютного врегулювання і контролю» № 15-93 від

19.02.93.

7. НБУ. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті

України», Постанова НБУ № 204 від 02.08.96.

8. НБУ. Інструкція «Про порядок здійснення контролю й одержання ліцензій по

експортних, імпортних і лізингових операціях», Постанова НБУ №136 від

24.03.99.

9. НБУ. «Правила здійснення операцій на МВРУ», Постанова Правління НБУ №

127 від 18.03.99.

10. НБУ. «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів

(контрактів) і типові форми захисних застережень зовнішньоекономічних

договорів (контрактів), що передбачають розрахунки в іноземній валюті»,

Постанова НБУ № 444 від 21.06.95.

11. НБУ. «Про затвердження Положення про відкриття і функціонування в

уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній

валюті і гривнях», Постанова Правління НБУ № 118 від 26.03.98.

12. Лист Міністерства Зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України

№ 16-1/863 від 24.12.96.

13. «Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів». Серія:

«Видання Міжнародної Торговельної Палати», 1993.

14. «Уніфіковані правила по інкасо». Серія: «Видання Міжнародної

Торговельної Палати», 1993.

15. Наказ Укрексімбанку «Порядок здійснення документарних операцій по

імпорту й експорту відділеннями Укрексімбанку» № 120 від 29.04.98.

16. «Банковское дело» / под ред. Лаврушина О.И., М., 1998.

17. «Банковское дело» / под ред. проф. Колесникова В.И., Кралевецкой М.П.,

М., 1997.

18. Богомазов М.И. «Аккредитив» // Бизнес № 26 от 28.06.99. стр. 19.

19. Богун В.Я. «Аккредитив и инкассо как формы международных расчетов» //

Хозяйственное право от 15.08.99. стр.14.

20. «Гарантии и аккредитивы в современной банковской практике» / под ред.

Голубовича А.Д., М., 1994.

21. Колесник В.Б. «Правовые основы аккредитивной формы безналичных

расчетов» К., 1994. стр. 34

22. Лисюк С.Т. «Аккредитивная форма расчетов по експортно-імпортным

операциям и перспективы её развития в Украине» // Вестник НБУ № 5 май

1997. стр. 32.

23. Пашута М.Т., Калина А.В. «Прогнозирование и макроэкономическое

планирование» К., 1998. стр. 152.

24. Сорокун И.А. «Лицензирование во внешнеторговой деятельности» // Бизнес

№ 34 от 23.08.99. стр. 80.

25. Чубарев А.Б. «Специальные санкции за нарушение законодательства в сфере

внешнеэкономической деятельности» // Бизнес № 15 от 10.04.00. стр. 124.

26. Отчетные данные Укрэксимбанка.

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.