рефераты бесплатно

МЕНЮ


Інформаційні системи в банку

персоналу, комплектацію технічними засобами, організацію мережі. Ціна

базової підсистеми опердня UniCorn, включаючи безлімітну ліцензію на СУБД,

річне гарантійне обслуговування і “гарячу” лінію, не перевищує еквівалента

$15000.

Клієнти АТ “Юникорн” зберегли засоби і час завдяки відмовленню від дорогих,

потребуючих значних обчислювальних і мережних ресурсів, ненадійних і погано

захищених рішень. Ми заощаджуємо гроші своїх клієнтів!

( Наступність

Запуск UniCorn виробляється зі спадкуванням даних системи-попередниці.

( Відповідність формальним вимогам і технічній політиці НБУ

АБС повинна постійно удосконалюватися відповідно до правил участі, що

змінюються, у СЭП і банківською звітністю. Технологічні рішення UniCorn

ніколи не були морально застарілими. Версії системи обновляються

щокварталу. Проходження всіх тестів без зауважень при сертифікації НБУ в

грудні 1995 року підтвердило блискучу репутацію UniCorn як стійкої,

надійної системи, що задовольняє самим вимогливим вимогам.

( Широка практична апробація прийнятих рішень

Протягом ряду років UniCorn успішно експлуатується в Київському народному

банку, Всеукраїнському акціонерному банку (Вабанк), Києво-Печерськ банці,

АКБ “Український капітал”, Фермерско-Земельном банку, АКБ «Мрия» і їхніх

філіях у декількох містах України, відділенні міжнародного оффшорного

банку, АКБ “Геосантрис”, Укргазбанке. Рішення UniCorn схвалені всесвітньо

відомою аудиторською фірмою “Артур Андерсен”. Починаючи з 1992 року банки,

де встановлена UniCorn, першими успішно брали участь у ряді експериментів

НБУ: по вилученій підготовці документів для централізованої обробки в РРП,

по обміні електронними платіжними й іншими документами з використанням UNIX-

серверів, по мультивалютной СЭП, по електронному підписі в СЭП. З 1993 року

UniCorn більш двадцяти разів була представлена на різних виставках і

семінарах. На конкурсі Софтрегата-96 UniCorn визнана кращої в номінації

автоматизованих банківських систем. У 1997 році представники АТ “Юникорн”

були включені в робочу групу НБУ по переходу на МСБУ.

2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn.

АБС UniCorn забезпечує всі сфери діяльності банку:

Базова операційна банківська підсистема ( введення і проведення всіх

банківських операцій з урахуванням взаємодії підрозділів банку, відділень і

філій між собою і із СЭП, а також контроль операцій і стану рахунків,

ведення архівів, підготовку звітності; розрахункова палата для філій усіх

моделей;

Кредитно-фінансова підсистема ( підготовка, ведення, контроль кредитних,

депозитних, акціонерних і т.д. договорів, ощадкаса;

Управлінська підсистема ( одержання фінансово-економічної аналітичної

інформації про стан і показники діяльності банку, у тому числі

конструювання і розрахунок нових специфічних показників діяльності;

Подистема взаємодії з клієнтами ( кілька різних альтернативних систем

“Клієнт-Банк” (як Off-Line, так і On-Line), термінали самообслуговування,

автоматизована розсилання виписок і іншої інформації електронною поштою;

Додаткові підсистеми ( кадровий облік, розрахунок зарплати, аналітичний

облік, канцелярія, поштово-комунікаційна система, забезпечення роботи

касового вузла, обмінного пункту, відділу корсчетов, цінних паперів,

брокера УМВБ;

Адміністративна підсистема ( реконфигурация мережі і самої АБС,

регламентація доступу, керування системними ресурсами, автоматичне

реплицирование на інші сервера, резервне дублювання інформації.

2.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn

“СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ” (АРМ операциониста)

Система призначена для введення і коректування банківських документів

операторами й операционистами банку, прийому на контроль операційних

сеансів від інших Арм-ов (Кредити, Депозити, Ощадкаса, Акціонери, Каса,

Зарплата, Банк-Клієнт, Аналітичний облік і т.д.), керування курсами валют,

передачі підготовлених банківських операцій у проводку, перегляду

протоколів введення і стану пачок операцій, одержання всієї (у межах

допуску) оперативної й архівної інформації про стан рахунків і рухи по них,

формування і печатки різних документів поточного операційного дня.

АРМ підтримує введення і контроль документів наступних видів:

Внутрібанківські:

внутріфіліальні в національній і іноземній валютах;

операції з касою;

відкриття і закриття рахунків;

операції з позабалансовими й управлінськими рахунками;

розбір нез'ясованих сум;

Межфилиальные:

проводки на інші філії одного банку;

Міжбанківські:

електронні платежі в національній і іншій валютах;

розбір корсчетов;

АРМ операциониста забезпечує незалежну роботу всіх операторів по

введенню проводок у національній і іноземній валюті, попередній контроль

документів, що вводяться, на суму введення (за схемою пачок), на

вірогідність рахунків і МФО (по ключі і списку "своїх"), несуперечність

атрибутів документа, обов'язкову оцінку об операторі, що вводив документ,,

протокол формування сеансів ( дата, час, кількість документів по кожнім

виді платежів.

АРМ операциониста приймає, контролює і підписує платіжні документи,

підготовлені специализированнымими АРМами, у тому числі “Клієнт-Банк”.

Використання АРМ операциониста як єдиного центра підготовки і контролю

правильності платежів радикально підвищує надійність підсистеми формування

платіжних документів, дозволяє легко нарощувати систему шляхом створення

спеціалізованих Армов, що взаємодіють з базовою підсистемою операційного

дня банку через АРМ операциониста.

АРМ функціонує незалежно від стану операційного дня. Таким чином, у випадку

завершення опердня ранком, операционист може підготувати платежі в рахунок

вчорашнього або сьогоднішнього опердня. Операционист відправляє

підготовлені сеанси в ЦУП безпосередньо або через старшого операциониста-

контролера, що здійснює верифікацію платежів.

Окремою підсистемою, викликуваної з АРМа операциониста, є картотека

обов'язкових платежів (картотека ДО2). Вона дозволяє враховувати

обов'язкові платежі і з появою можливості автоматично породжує необхідні

для погашення платіжні, меморіальні і позабалансові документи. Підсистема є

одним з додаткових рішень і в базовий комплект не входить.

Система “БАНКІВСЬКА ЗВІТНІСТЬ”

У системі реалізовані:

1) АРХІВНІ ЗВІТИ - по завершених банківських днях. Звіти по архівним даним

можуть бути сформовані в будь-який час за будь-який чи день період з

банківського архіву. До цієї групи належить більшість звітів системи

(виписки по л/рахунках, оборотно-сальдовые відомості і т.д.).

2) ЗВІТИ ОПЕРДНЯ - за даними поточного банківського дня (щоденна каса,

протокол дня, операційні сеанси для клієнтів, що течуть оборотно/сальдові

відомості і т.д.).

3) ЗМІШАНІ ЗВІТИ - готуються по архівним даним з обліком даних

поточного операційного дня (5-денні і декадні звіти по касі і т.д).

Саме такі звіти користаються найбільшою популярністю в останній день

декади, місяця, кварталу.

3) ЗВІТИ З РЕПОЗИТАРИЯ - консолідовані чи своє відділення.

Для більшості звітів користувач може вибрати ступінь подробиці (

чивключати лицьові, агрегированные I-IV порядків і т.д., а також дані

флиалов свого чи регіону усіх). Підсистема звітності дозволяє в більшості

випадків відмовитися від STAT і ASPLA. Формат підготовлених для репозитария

файлів відповідає галузевим стандартам НБУ.

Автоматично при завершенні дня системою формуються:

Протокол опердня;

Протокол узгодження корсчета банку з випискою з РКЦ;

Виписки по особових рахунках (форма 15);

Виписки по валютних особових рахунках;

Відомість залишків по особових рахунках (ф. 96);

Оборотно-сальдовая відомість по балансових рахунках (ф.25);

Щоденний баланс банку для Облуправління НБУ (у центральному відділенні

банку + консолідований баланс);

Валютний баланс дня по усіх валютах;

Відомості відкриття і закриття рахунків;

Відомість відкладених і знятих із проводки операцій;

Відомість надходжень на рахунки "диких" сум;

Відомість "червоних" сальдо;

Особовий рахунок по касі (ф.72);

Відомість оборотів по позабалансових рахунках (ф.102) і бухгалтерський

журнал позабалансових рахунків (ф.103);

Нормативні показники банку (ліквідність, платоспроможність, притягнуті

засоби і безліч інших);

Реєстри початкових і відповідних електронних платежів;

Реєстри платежів між відділеннями одного банку;

Супровідні документи для РРП НБУ;

Виписки по л/рахунках і полноформатные операційні сеанси для користувачів

системи “БАНК - КЛІЄНТ”;

Протягом дня формуються документи для службового використання і для

звітності перед НБУ:

Касові звіти (форма 747, залишок операційної каси);

Звіти про укладені договори і ставки по кредитах і депозитам;

Про розмір кредитних вкладень;

Про затримки виплати зарплати;

Відомості залишків по лицьових і балансових рахунках на сучасний момент дня

(у карбованцях і у валюті);

Касовий журнал приходу/витрати;

Журнали початкових і відповідних авізо;

Системою також формуються необхідні звіти по декадах, п'ятиденкам,

тижням, за місяць, квартал, півріччя, рік:

касові звіти;

валютні звіти;

звіти про доходи і витрати банку (ф.2);

звіти для податкової інспекції;

форма 748;

звіт про затримки виплати зарплати;

щоквартальна касова заявка;

оборотно-сальдовые відомості (включаючи валютні);

баланс банку на кінець місяця і супутні йому звіти (форми 700, 721, 722).

Для центральних відділень банків, що мають філії в Україні,

передбачений автоматичний прийом, обробка і збереження даних від філій.

Постійно виробляється контроль наявності і стану переданої інформації з

відображенням підказок і попереджень на екрані користувача АРМа звітності і

головного бухгалтера банку. Один з нових видів сервісу для наших клієнтів -

аналіз балансу філій, регіонального і консолідованого балансів, також стану

кредитних ресурсів у реальному часі. Особливою популярністю ця послуга

користається в останній день місяця.

Підсистема звітності постійно удосконалюється відповідно до побажань

замовників і вимогами НБУ. Створення програм нових звітів згідно з постійно

мінливими вимогами НБУ входить у гарантійне обслуговування.

Система “АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК”

Комплекс програм аналітичного обліку АБС UniCorn складається з п'яти

компонентів:

1) АРМ бухгалтера по обліку господарських матеріалів банку;

2) АРМ бухгалтера по веденню основних фондів банку;

3) АРМ бухгалтера по обліку малоцінних і быстроизнашивающихся предметів

банку;

4) АРМ бухгалтера по веденню збірних рахунків загального призначення

(звичайно це - рахунка господарської діяльності банку, складних

розрахунків із клієнтами);

5) АРМ звітності за даними аналітичного обліку (найбільш повне

представлення інформації інших Армов).

Для зручності користувача і полегшення супроводу Армы мають загальні бази

даних і близький користувальницький інтерфейс. Права доступу розділені

стандартними засобами АБС UniCorn .

Програми аналітичного обліку виконують наступні функції:

Ведення довідників підрозділів, матеріально відповідальних або підзвітних

осіб, класів, груп, номінацій і артикулів об'єктів обліку.

Уведення первинних документів. На етапі впровадження ( це документи

початкового введення, а потім - реальні документи: приходу, витрати,

переоцінки, внутрішнього переміщення.

Формування платіжних документів (простих чи зведених меморіальних ордерів

для відображення руху об'єктів аналітичного обліку в балансі банку) з

автоматичною кореспонденцією рахунків.

Одержання інтерактивних довідок про наявність і рухи МЦ, МБП і ОФ.

Ведення журналу руху й індивідуальних карток одиниць збереження.

Формування документів в автоматичному режимі. Прикладами таких документів є

округлення цін, нарахування чи амортизації індексація основних фондів.

Формування і роздруківка більш сотні різних відомостей, що відбивають

залишки і рух у різних розрізах.

Автоматичне звірення даних аналітичного обліку (сальдо й обороти по

балансовій, залишковій і податковій вартості) із синтетичним обліком у

балансі банку.

Ведення внесистемного і податкового обліку, у тому числі роздільного

фінансового і податкового обліку для основних фондів.

Формування платіжних сеансів для АРМа Операциониста

Допоміжні технологічні операції: резервне копіювання, переіндексація,

відкіт, видалення старих рухів, настроювання кореспондуючих рахунків і т.д.

“ИНФОРМАЦИОННО - ДОВІДКОВА система”

Система призначена для надання великої службової (технічної й

аналітичний) інформації співробітникам банку в рамках допуску. Система

забезпечує швидкий і зручний доступ до даних

поточного опердня :

вибір операцій дня по рахунку, пошук по сумі, МФО, наявність і поточне стан

рахунків і операцій;

найменуванню чи клієнта кореспондента й інших реквізитів;

формування балансових звітів у гривнях і інвалюті на сучасний момент дня;

до архівних даних :

пошук і перегляд даних по клієнтах;

пошук рахунків (відкритих і закритих), вибір усіх рахунків, що належать

одному клієнту;

перегляд операцій по особових рахунках, рахункам I-IV-го порядку і

позабалансових рахунків за весь архівний період;

формування, перегляд, печатка лицьових по рахунках за період у національній

і іноземній валютах;

діаграми залишків по особових рахунках за архівний період;

пошук рухів по даті, сумі, реквізитам кореспондента, виду операції і т.п.;

графічне представлення динаміки будь-яких показників банківської діяльності

за архівний період, динаміки курсів валют;

аналіз структури доходів і витрат, активів і пасивів банку за будь-який

період з архіву банку;

до довідкових даних:

план рахунків;

довідники банків України і її околиць;

офіційні курси валют Нацбанку України, динаміка курсів;

символи кассплана;

види дебетових документів;

календар звітів перед НБУ;

звіти по всім заздалегідь підготовлених стандартних формах банківської

звітності з можливістю їхньої печатки.

Система надає доступ і забезпечує обробку всієї поточної

кореспонденції Національного банку і РРП (телеграми, укази, листи, реклама

і т.п.).

Додатковий сервіс надає можливість обміну повідомленнями з іншими

користувачами банківської системи, користування многоразрядным

калькулятором з пам'яттю, розрахунок ключів до рахунків, телефонний

довідник і ін.

Компонент формування різних показників є могутнім генератором різних

показників діяльності банку. Користувачу доступна можливість самостійного

конструювання і розрахунку специфічних показників, у тому числі прогнозного

типу. Фактично, генератор показників є інтерпретатором нескладної мови

розрахунку показників, що дозволяє підготувати звіт у новій формі за кілька

хвилин. Планується порівняльний аналіз показників діяльності банку з

використанням дані Асоціації, Калини й інших подібних даних.

2.6. Програмно-технічні засоби.

Програмні засоби.

Як основу для створення АБС використовувалася многопользовательская

операційна система UNIX, що має реалізації для стандартних комп'ютерів,

таких як Intel, VAX, HP/RISK/SUN/Alpha-station і ін. Мова програмування

ANSI-C.

Достоїнством ОС UNIX є наявність комунікаційних і мережних пакетів

UUCP, TCP/IP, NFS, що дозволяють створювати усілякі варіанти гетерогенних

мереж, що поєднують різні ОС. ОС UNIX традиційно є системою з високим

рівнем надійності і захисту, недоступним для офісних операційних оболонок

типу ДОС і Wind0ws. У той же час UNIX дозволяє використовувати на робочих

станціях використовувати такі оболонки для підготовки різних документів і

обміну інформацією з UNIX.

В даний момент UniCorn реалізована під SCO Xenix386 3.3, SCO UNIX

3.2, SCO ODT 1.0, ODT 2.0, SCO Open Server версій 3 і 5, BSD UNIX, SunOS,

Solaris. АТ “Юникорн” виконує функції офіційного реселлера The Santa Cruz

Operation ( ведучого постачальника захищених UNIX-систем сімейства SCO.

База даних ConteXt фірми Unite+ на сьогоднішній день має більш 2 тис.

інсталяцій у Росії, Балтії, Скандинавії, Канаді й Україні, наприклад,

довідкові служби 09, АВИР, СБ, пенсійний фонд, АТ УкрРечФлот і ін. За

договором з фірмою Unite+ АТ “Юникорн” супроводжує свою версію СУБД ConteXt

V.3.9 на рівні вихідних текстів. UniCorn не використовує компонентів з

невідомими властивостями. Операційна система і СУБД ліцензуються їхніми

розроблювачами і мають необхідні гарантії.

Перевагою АБС, заснованої на ОС UNIX, є те, що при зміні зовнішніх

умов (ріст банку, створення філій, територіальна далекість підрозділів і

т.д.) не потрібно зміна програм і методів роботи користувачів системи.

Проблеми зважуються тільки придбанням і установкою відповідних технічних

засобів і відповідною настроюванням операційної системи і програм

обслуговування мережі.

Технічні засоби.

Центральне відділення банку і філії оснащуються UNIX-серверами,

комплектація яких визначається обсягами проведених операцій і кількістю

користувачів, що працюють з АБС. Для базової підсистеми банку, що проводить

a) до 2000 операцій у день і має до 16 користувачів системи досить одного

Pentium 100, RAM 48M, HDD 2x500M;

b) до 10000 операцій у день і має до 32 (64) користувачів системи досить

одного Pentium 200, RAM 128M, HDD 2x1G;

c) понад 10000 операцій у день і що має 32-128 користувачів системи досить

2-3 Pentium-200, RAM 128M, HDD 2x2G.

Необхідною умовою надійного функціонування АБС є постійне автоматичне

дублювання інформації на інший диск, а також функціонування резервного

сервера в "гарячому" режимі (автоматичне дублювання інформації з мережі за

допомогою UUCP, TCP/IP). Звичайно один з локальних серверів і є сервером

гарячого резерву. До центрального сервера підключаються пристрої швидкої

печатки (два в центральному відділенні і по одному у філіях). Сервера

повинні забезпечуватися пристроями безперебійного харчування для

забезпечення роботи при кидках напруги мережі і нормального завершення

роботи у випадку зникнення напруги мережі.

На центральному UNIX-сервері знаходяться всі бази даних і установлені

всі задачі програмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на

сервері по локальній мережі. Можливі наступні варіанти реалізації мережі:

|а)|використання мультипортовых |( |від 4 до 16 робочих місць (швидкість |

| |плат, що підтримують протокол | |обміну до 19200 бод) |

| |RS232 типу "ARNET" | | |

|Для запобігання виходу з ладу устаткування і збільшення растояния між сервером |

|і терміналом до 500м бажана установка гальванічної розв'язки з використанням |

|ИРПС. Зв'язок з терміналом здійснюється з використанням 4-провідної кручений |

|пари 3-й категорії. Як робоче місце можливе використання як терміналів, так і |

|персональних комп'ютерів у режимі эмуляции термінала UNIX-машини. Це ( найбільш|

|дешевий вид мережі. |

|б)|використання концентраторів, |( |від 16 до 256 робочих місць (швидкість |

| |що підтримують протокол RS232 | |обміну до 32400 бод). Все інше аналогічно|

| |типу "DIGIBOARD" | |п. а). |

|в)|використання мережних карт |( |(швидкість обміну до 10 Мбод). Кількість |

| |типу "ЕTHЕRNЕ" | |робочих місць визначається проводкою |

| | | |коаксіального чи кабелю кручений пари 3-й|

| | | |категорії по будинку і наявністю мережних|

| | | |карт у кожній робочій станції |

| | | |(персональному комп'ютері). |

|г)|у випадку установки в будинку |( |доступ з робочих станцій на UNIX-сервер з|

| |NOVELL-локальної мережі | |використанням IP протоколу |

У центральному відділенні для підтримки електронних платежів, для зв'язку з

РРП НБУ, поштовою службою НБУ, філіями, підрозділами банку, клієнтами

банку, з метою неприпустимості несанкціонованого доступу по зовнішніх

каналах зв'язку і розвантаження центрального сервера встановлюється

поштовий UNIX-сервер, зв'язаний по мережі з центральним сервером. Для

надійного функціонування поштового вузла банку потрібно виконання наступних

умов:

a) для зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ ( 2 лінії зв'язку

(рекомендується: одна з них ( "ІСКРА" чи виділена лінія);

b) для зв'язку з філіями ( по одній телефонній лінії на 2 філії;

c) для зв'язку з підрозділами банку, територіально вилученими від

центрального відділення, вимоги аналогічні п. b).

d) для зв'язку з клієнтами при одноразовому режимі (виписка по особовому

рахунку) на 100 клієнтів ( 1 лінія, при багаторазовому режимі (додатково

приймаються-передаються початкові і відповідні документи) ( 2 лінії;

e) використання модемів із протоколом V32bis (9600/14400 бод) c протоколом

корекції помилок MNP5-10 і V42bis для ліній, що комутируються, і модемів

зі швидкістю 64 Кбод чи 128 Кбод для виділених ліній.

Локальні UNIX-сервера встановлюються у великих підрозділах банку, на

них знаходяться бази даних тих задач, з якими працює тільки цей підрозділ

(копії цих баз знаходяться також на центральному сервері і відкриті тільки

на читання, усі зміни баз на локальних серверах автоматично

відслідковуються на центральному сервері), а також копії необхідних для

роботи баз даних (тільки читання), обновлювані автоматично з центрального

сервера. На центральному сервері установлені всі необхідні задачі

програмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на сервері по

локальній мережі. Дані передаються по телефонному каналі, що комутирується,

за допомогою протоколу UUCP. При наявності виділеної лінії можлива взаємна

робота користувачів обох систем за допомогою IP-протоколу. При наявності

комутаторів X.25 можлива одночасна робота користувачів і UNIX-серверів c

використанням різних протоколів.

Для нормального функціонування невеликого чи банку філії досить

перерахованого вище. Для банку з розвитий інфраструктурою, що має великі чи

підрозділи територіально вилучені відділення, схема взаємодії підрозділів з

центральним відділенням буде відрізнятися в залежності від конкретних умов:

a) малий підрозділ (1-2 користувача АБС), що епізодично працює з АБС на

центральному сервері ( 1 телефонна лінія, один модем;

b) підрозділ (2-4 користувачів), що постійно працює з АБС на центральному

сервері ( 1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем, що

використовують комутатор X.25, що дозволяє одночасну роботу декількох

терміналів по одному каналі. При відсутності комутатора X.25 рішення

ускладнюється і потрібно установка локального сервера, або микрораутера;

c) одне чи кілька підрозділів (4-16 користувачів), що постійно працюють з

АБС ( установка локального UNIX-сервера c викладеними вище можливостями.

Потрібно 1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем.

Динаміка цін на обчислювальне і мережне устаткування приводить до

необхідності постійного коректування рішень по інвестиціях в устаткування і

мережну інфраструктуру. Так, приведені вище рекомендації з устаткування

відносяться до 1997 року і напевно трохи застаріли до моменту, коли Ви

читаєте ці рядки. У кожній конкретній ситуації треба розглядати поточний

рівень цін і характеристик устаткування. Рішення також повинне оптимально

враховувати наявність уже наявної інфраструктури. АТ “Юникорн” виступає як

системний інтегратор, що може як придбати й установити необхідне мережне,

обчислювальне устаткування і програмне забезпечення, так і проконсультувати

свого клієнта для прийняття їм самостійного зваженого рішення. Ми настійно

рекомендуємо нашим клієнтам погоджувати рішення про інвестиції в

інформаційну інфраструктуру з метою запобігання неадекватних витрат. Ми

всіляко намагаємося заощаджувати ваші гроші!

Практика довела, що для одержання могутньої, захищеної, масштабируемой

системи з розвитий мережною підтримкою варто вибирати як операційну

платформу саме UNIX. При цьому також можна бути упевненим, що всі оплачені

можливості устаткування використовуються щонайкраще. Це заощаджує значні

засоби.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1.А.С.Савченко “Основні напрямки розвитку автоматизації банківської системи

України” ( Комп'ютери+Програми, БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ, №3, 1995, с.4-5;

2.Т.И.Голота, А.И.Петренко “Банківські інформаційні технології” (

Комп'ютери+Програми, Спецвыпуск: Автоматизація банківського бізнесу, 1994,

с.4-8, 61;

3. А.Г.Курганів, М.А.Навроцкий, С.П.Попович “Автоматизовані банківські

системи: почався завтрашній день” ( Комп'ютери+Програми БАНКІВСЬКІ

ТЕХНОЛОГІЇ, №2, 1995, с.30-37;

4. А.Л.Ляшенко “СУБД ConteXt очима розроблювача” ( Комп'ютери + Програми,

№5(20), 1995, с.22-26;

5. Автоматизована банківська система UniCorn. Технологічна схема обробки

платіжних документів ( АТ “Юнікорн” 23380583.00071.01-32

6. Вимоги Національного банку України до програмного комплексу "Операційний

день банку" (ОДБ) - Постанова Правління НБУ №106 від 12 травня 1995 року;

7. Про впровадження електронного цифрового підпису в систему електронних

платежів ( Лист НБУ №18014/103 від 14.08.1995р.;

8. Автоматизована банківська система UniCorn. Опис рішень для задовільнення

Вимог НБУ ( АТ “Юнікорн” 23380583.00075.01-32;

9. О.Г.Чумаків Інформаційні системи комерційних банків. — Слов’янський

університет, Київ, 1998р.;

10. В.Галатенко Інформаційна безпека: огляд основних положень. Комп'ютерний

огляд №33(57)-38(62), 1996р.;

-----------------------

АРМ-3 (

Центральный сервер:

Архив, ЦУП, ИСС

АРМ Операционист,

Прикладные АРМы

(Связь с РРП

(и филиалами

Системная печать

( Терминалы

((

Клиентский сервер:

Копии:

Архива, ОД, ИСС

Банк-Клиент,

On-line,

Off-line

(Клиенты

(Тер-миналы

((

Локальные сервера:

Копии:

Архива, ОД, ИСС

АРМ Операционист

Прикладные АРМы

Печать

(Тер-миналы

((

( АРМы под ДОС

Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.