рефераты бесплатно

МЕНЮ


Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Інформаційні системи і технології у фінансових установах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Інформаційні системи і технології у фінансових установах »

Слухач:............................................Сидоркевич Дмитро

Іванович

Спеціальність, група:....................ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник:..........................................Бережная Леся Віталієвна

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2002 р.

З М І С Т

1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна

структура.

............................................................................

.............…….............................................................

.....3

2. Забеспечуюча структура.

............................................................................

..........................................6

2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn.

............................................................................

...6

2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”.

............................................................................

..7

2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС).

...................10

2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn.

............................................................................

.....13

2.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn.

............................................14

2.6. Програмно-технічні засоби.

............................................................................

............................21

Література

............................................................................

.............…….........................................................25

1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна

структура.

Банк використовує Автоматизовану Банківську Систему “Unісоrn” (далі АБС)

розробки АТ «Юнікорн» (Сертифікат НБУ № 2 від 04.01.1996 долі).

Автоматизована Банківська Система UniCorn – багатокористувачева,

мультивалютна, цілосна система з високим рівнем автоматизації і

захищеності.

UniCorn вирішує всі питання “банківського портфелю”:

. Ведення рахунків банку;

. Обробка платіжного документообігу;

. Формування бухгалтерської звітності;

. Ведення кредитних та депозитних договорів;

. Аналіз діяльності банку;

. Система Клієнт-Банк

Склад АБС “UniCorn”

I. Базова підсистема операційного дня банку.

АРМ “Центр керування платежами банку” (ЦУП):

оперативне керування корсчетом, взаємодія з Обл уп НБУ;

надзвичайно ретельні процедури завершення дня і “приміряння” запропонованих

до проводки платежів;

прийом сеансів від операционистов;

розрахункова палата для філій (у даний момент - 1-й, 3-й, 4-й і похідних

від них моделей) і безбалансових відділень;

межфилиальные проводки корпоративної платіжної системи;

розрахунок відсотків, плати за електронні платежі і “Клієнт-Банк”;

коректування копійок проводок нац. еквівалента для обоеспечения валютного

балансу;

Система введення документів (АРМ операциониста й операциониста-контролера):

введення і контроль документів;

ведення бази даних партнерів і призначень платежу;

прийом дакументов від прикладних Армов, у тому числі від “Банк-клієнт”;

формування операційних сеансів на операциониста-контролера чи на ЦУП;

Система “Операційний архів банку”:

швидкий (за кілька секунд) пошук проводок в архіві за рік (чи більше);

складання звітів за попередні періоди;

діагностика архіву рахунків і рухів;

Довідково-інформаційна система;

Система “Банківська звітність”:

усі стандартні звіти;

aspla;

консолідована звітність з використанням даних філій по завершенню дня;

Підсистема аналітичного обліку на збірних рахунках:

господарські матеріали;

малоцінні і быстриознашивающиеся предмети;

основні фонди і нематеріальні активи;

господарська діяльність, контракти дебеторов і кредиторів;

клієнтські ОВГЗ;

звітність по аналітичному обліку;

АРМ “Технічний администратрор банківської системи”:

тонке керування повноваженнями користувача на рівні задачі, пункту меню,

рахунка, часу, робітника місця і т.д.;

система динамічного дублювання даних, у тому числі на безліч локальних

серверів;

керування створенням і відновленням з откатных копій;

Ліцензійна СУБД ConteXt

виконуюча система;

документація (докладні посібники користувача і программмиста);

бібліотеки і приклади програмування мовою C.

Операційна система типу UNIX:

SCO OpenServer 3 з електронною документацією встановлюється без ліцензії;

SCO OpenServer 5 ( ліцензія і документація здобуваються в SCO;

Додаткові послуги:

спадкування даних системи-попередниці (конвертація);

рекомендації з придбання і модернізації устаткування. При необхідності (

комплектування устаткування і проведення мережі;

початкова установка і настроювання ОС UNIX і мережі;

гарантійне обслуговування;

докладна документація на російській чи українській мовах, на чи дискетах на

папері;

своєчасне відновлення програм і документації всвязи з вимогами НБУ і

побажаннями замовників. Завдання для автоматичного відновлення розсилаються

електронною поштою, при необхідності ( щодня;

навчання користувачів;

“гаряча лінія” щодня з 9:00 до 22:00.

2. Забеспечуюча структура .

2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn.

Підсистема “Кредити і депозити”;

Підсистема цінних паперів:

АРМ “Акціонери банку”;

АРМ “Депозитарій”;

Ведення клієнтських ОВГЗ на аналітичних субрахунках;

Підсистема касового вузла:

АРМ “Касовий план”;

АРМ касира;

Обмінний пункт On-Line;

Звітність і аналіз діяльності обмінних пунктів;

Картотека обов'язкових платежів ДО2;

Поштова служба:

NbuMail-UNIX, сумісна з поштою НБУ (uupc, ProCarry, Астра);

Корпоративна пошта;

Взаємодія з телексною мережею;

Структурована бібліотека корпоративної пошти і пошти НБУ;

Підсистема взаємодії з клієнтами:

Адміністратор підсистеми “Клієнт-Банк”;

розсилання виписок і інших документів електронною поштою (із шифруванням і

електронним підписом згідно російського ДСТ Р3410);

робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” Off-Line PAYT для DOS і Wind0ws;

робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” Off-Line FastPay для Wind0ws;

робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” On-Line для UNIX;

термінал самообслуговування клієнта-власника кодованого рахунка;

Підсистема персоналу банку

АРМ “Зарплата співробітників банку”;

АРМ «Кадри»

АРМ аналітичної звітності;

АРМ брокера валютної біржі;

Підсистема динамічної взаємодії з філіями:

складання динамічних консолідованих звітів;

динамічний контроль повноважень користувачів філії співробітником служби

безпеки головної контори;

контроль співробітником головної контори обраних проводок філії, самостійно

взаємодіючого із СЭП.

Вартість, терміни і порядок оплати узгоджуються з посібником АТ “Юникорн” у

кожнім конкретному випадку. Для філій і додаткових серверів передбачені

значні знижки.

Вартість базової підсистеми версії 4.х ( еквівалент менш 15 тис. USD.

Вартість повної системи версії 4.х ( еквівалент менш 35 тис. USD.

2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”.

Автоматизована банківська система (АБС) UniCorn (

многопользовательская, многовалютная, цілісна система з високим рівнем

автоматизації і захищеності. UniCorn вирішує всі питання "банківського

портфеля":

- ведення рахунків банку;

- обробка платіжного документообігу;

- формування бухгалтерської звітності;

- ведення договорів;

- розрахункова палата для філій;

- аналіз діяльності банку.

Платформою для UniCorn обрана ОС UNIX ( задовольняюча світовим

традиціям побудови банківських систем, що забезпечує апаратну

невибагливість технічного рішення, автоматичне рішення всіх комунікаційних

питань, природне масштабирование, багаторівневу захист від

несанкціонованого чи некваліфікованого доступу, можливість автономного

виконання робіт у заданий час (виписки клієнтам, пошта, дублювання й ін.)

без участі оператора.

UniCorn можна установити усього на одному сервері Pentium/100

(мінімальна конфігурація, що забезпечує продуктивність базової підсистеми

до 3-х тисяч банківських транзакций у день) і нарощувати надалі потужність

сервера і банківську корпоративну мережу для обслуговування сотень

користувачів.

Будь-яка конфігурація устаткування дає можливість:

підтримувати територіально розосереджені підрозділи;

забезпечити роботу філій 0-3 і похідних від них моделей СЭП НБУ;

забезпечити роботу декількох філій без номера по МФО і кореспондентського

рахунка в обласному керуванні НБУ, представлених у балансі банку діапазоном

рахунків або одним корсчетом;

зв'язати всі підрозділи в єдину інформаційно-аналітичну систему, що

дозволяє всім користувачам системи ( від клієнта до керуючого банком (

легко, швидко, зручно одержувати повну інформацію з усім (у рамках допуску)

балансововым лицьовим і позабалансовим рахункам за весь архівний період.

UniCorn має дружній користувальницький інтерфейс, що забезпечує

швидкість освоєння і легкість використання, не потребуючого знання UNIX.

Робоче місце користувача може бути реалізоване на широкому класі

устаткування ( від дешевого алфавітно-цифрового термінала до могутньої

WIND0WS-станції. При цьому дії і доступ строго регламентовані і

протоколюються. Кожен користувач одержує підказку про правильні дії,

прапори наявності/відсутності необхідної інформації.

Система відкрита для зв'язку з іншими Арм-ми і системами як під UNIX,

так і під ДОС, WIND0WS, OS/2 і т.д. Допускається робота UniCorn на тім же

сервері, де встановлене програмне забезпечення S.W.I.F.T. В даний момент

UniCorn успішно взаємодіє із шістьма системами “Банк-Клієнт” різних

виробників.

Усі програми і дані UniCorn знаходяться на UNIX-сервері. Користувач

на своїй робочій станції не виконує ніяких операцій модифікації даних, що

знімає безліч проблем захисту, дублювання, недоліку мережних і

обчислювальних ресурсів. Архітектура UniCorn ( «Хост-Терминал» відповідає

вистражданому світовою практикою автоматизації банківської справи принципу

“Один банк ( один комп'ютер”.

Нижче представлена схема архітектури корпоративної мережі UniCorn.

2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС).

При проектуванні і виборі АБС необхідно було врахувати ряд вимог.

Перелічимо і коротко прокоментуємо найбільш важливі з них.

( Комплексність рішень в області автоматизації

Навіть невеликому банку вже немислимо обмежитися автоматизацією тільки

робіт з операційного дня, оскільки росте складність і обсяг взаємодії між

різними службами банку. Актуальним стає впровадження цілісної

автоматизованої банківської системи (АБС), що поєднує рішення всіх питань

"банківського портфеля". При цьому необхідно подбати про єдність

інформаційного простору для різних компонентів такий АБС. Всі АРМы UniCorn

використовують загальні інформаційно-довідкову базу й операційний архів, що

обновляються автоматично.

( Підтримка довільного числа варіантів структури банку

Нарощування банківських послуг спричиняє поява нових структурних

підрозділів, найчастіше рознесених територіально. У залежності від

виконуваних задач система UniCorn дозволяє вести роботу в режимі

автоматичного відновлення інформації на локальному сервері поза залежністю

від територіального розташування. UniCorn підтримує роботу всіх типів

філій, офіційно разрешёных на Україні, безбалансового відділення, а також

філії ( юридичної особи ( без МФО і корсчёта в НБУ, представленого в

балансі головної контори діапазоном чи рахунків одним корсчётом.

( Функціональна гнучкість, переносимость, масштабируемость.

Банк може впевнено планувати свою діяльність тільки розраховуючи на

підтримку своєї стратегії з боку АБС, що забезпечує реструктуризації як

банку, так і корпоративної мережі, включаючи відновлення устаткування. В

умовах неустояного фінансового законодавства АБС повинна бути здатна легко

нарощувати функціональні можливості, відкрита для взаємодії з іншими

системами. В даний час базова підсистема UniCorn взаємодіє із шістьма

системами “Клент-Банк” різних виробників.

АБС UniCorn легко адаптується до нових умов роботи і нормативних

документів. З огляду на динамічну структуру банку, вона забезпечує просту

реконфигурацию структури робочих місць і підрозділів банку. UniCorn має

засобу для організації роботи з філіями, відділеннями й окремо

розташованими підрозділами, клієнтами банку.

Важливим фактором є використання мови програмування C у відповідності зі

стандартом ANSI, що забезпечує переносимость при зміні версії операційної

системи UNIX і парку обчислювальних машин. З того самого дистрибутива UNIX

і АБС UniCorn однаково успішно встановлюються і функціонують, у залежності

від необхідної продуктивності, на будь-якому сервері — від AT486 до

многопроцессорного 4(Pentium450.

UniCorn підтримує різні мережні рішення на основі мультипортовых карт,

TCP/IP, IPX (Novell Netware).

( Надійність, стійкість, захищеність

Специфіка банківської інформації пред'являє особливо тверді вимоги до

схоронності даних і регламентації доступу до них. Поряд з цим, легкість,

своєчасність і повнота інформації, наданої в рамках компетенції

користувачів від голови банку до клієнта, створює комфортні умови роботи.

При цьому в АБС працює розвита система протоколювання будь-яких дій кожного

користувача, що гарантує схоронність даних і дотримання принципу

комерційної таємниці.

Захист інформації забезпечуються багаторівневою системою регламентації

доступу до виконуваних задач і інформації (на рівні UNIX, файлової системи,

СУБД, адміністрування банківської системи і доступу до баз чи даних окремим

рахункам). Могутня система регламентації доступу до задач, подзадачам,

окремим пунктам меню, групам чи рахунків окремим рахункам, що ідентифікує

ім'я, паролі, сервер і термінальну лінію користувача, дозволяє на основі

наявного програмного забезпечення організувати практично необмежена

кількість варіантів робочих місць зі строго визначеними повноваженнями.

Підсистема резервного дублювання інформації працює в автоматичному режимі і

забезпечує не тільки своєчасне створення резервних копій і їхнє розсилання

на локальні сервера, але і контроль що розсилаються репликатов, що виключає

розсилання некоректної інформації у випадку програмних чи збоїв грубих

помилок обслуговуючого персоналу.

В АБС UniCorn витримані усі вимоги НБУ до шифрування й електронного

підпису. Понад цього, UniCorn функціонує в середовищі UNIX, що задовольняє

всесвітньо визнаному рівню захищеності C2. Значна увага приділена

припиненню спроб перевищення повноважень користувача, у тому числі

мимовільних ( у результаті низької кваліфікації, чи підкупу погроз. Завдяки

интегрированности з архітектурою корпоративної мережі і самої АБС, розвиті

системи регламентації доступу і дублювання даних UniCorn багаторазово

перевершують стандартні засоби захисту даних засобами СУБД. Реалізоване у

всіх прикладних програмах UniCorn довільне керування доступом на основі

карток безпеки є ознакою рівня захищеності B.

АБС UniCorn — це не тільки професійна постановка задачі і висока якість

програмування, але і ретельне пророблення технології експлуатації і

підтримки системи. Розсилання й установка відновлень автоматизовані.

( Ліцензійна чистота, зважений вибір СУБД

Обмежені можливості інвестицій у покупне програмне забезпечення і низьку

якість зв'язку накладають визначену специфіку на вибір базової СУБД в

умовах України. Використання дорогих реляционных СУБД не тільки породжує

неадекватні витрати на оплату незатребуваних можливостей, але і різко

знижує захищеність, надійність і швидкодію. Виконання яких-небудь

транзакций у режимі On-Line вимагає рішення проблем блокування ресурсів, що

зважуються тільки ціною деякого зниження надійності і/чи продуктивності. В

АБС UniCorn усі ці проблеми вирішені оптимально завдяки використанню

ліцензійно чистої, максимально пристосованої до роботи в UNIX мережний СУБД

ConteXt виробництва Unite+ у сполученні з максимальним використанням

пакетного режиму виконання транзакций. При рішенні конкретних задач

прикладні програми використовують технологію файлів-сеансів, що радикально

підвищує технологічну стійкість. АТ “Юникорн” є офіційним дистрибьютором

ConteXt, супроводжує свою версію 3.9 СУБД на рівні повних вихідних текстів.

Користувачі UniCorn можуть бути упевнені як у тім, що їхній не змусять

платити за таємничі невикористовувані можливості СУБД, так і в тім, що в

один прекрасний момент ці можливості не відкриють двері в банк хакерам чи

поліції по дотриманню авторських прав.

( Прийнятна вартість

Немаловажним параметром АБС є обсяги витрат не тільки на програмне

забезпечення і його послепродажное обслуговування, але і на навчання

Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.