рефераты бесплатно

МЕНЮ


Анализ прибыли

політики, орієнтованої на клієнта, безумовне виконання взятих на себе

зобов'язань дозволило Банку збільшити порівняно з 2000 роком обсяги

залучених коштів від юридичних осіб майже на 47,4%.

На 1 січня 2001 року загальна сума розміщених в АКБ "УКРСОЦБАНК" коштів

підприємств і організацій різних форм власності становила 806,6 млн. грн.

Їх питома вага у загальній сумі депозитів юридичних і фізичних осіб -

64,3%.

Приватні клієнти

Згідно з опублікованими рейтинговими оцінками станом на 1 січня 2001

року Банк увійшов у шістку українських банків за обсягами вкладів громадян

в національній та іноземній валюті. Банк також є одним із лідерів по

загальній чисельності клієнтів - фізичних осіб, кількості банківських

продуктів, що їм пропонуються та обсягів іх продажу. У 2000 році кількість

рахунків приватних клієнтів збільшилась на 14% і становить майже 1 93 тис.

Саме у 2000 році було впроваджено єдину систему роботи з фізичними особами

- вкладниками з застосуванням типових договорів та єдиних тарифів по всій

мережі АКБ "УКРСОЦБАНК". У липні 2000 року було впроваджено систему

грошових переказів "СОФТ", яка дозволяє переказати кошти будь-якій особі,

без відкриття банківського рахунку, по всій території України, протягом 10-

15 хвилин. Враховуючи попит клієнтів на послуги з термінового переказування

грошових коштів, Банк продовжував розвивати мережу пунктів світової системи

Western Union.

Кількість трансакцій у 1999р. склала 71 696, а в 2000р. - 120 289.

Темпи росту кількості трансакцій по виплатах і відправленню грошових

переказів за 2000р. мають позитивну динаміку, і за минулий рік приріст

кількості трансакцій склав 48 593 (68%).

Операції з пластиковими картками

У 2000 році банк активно працював над тим, щоб запропонувати своїм

клієнтам більше нових послуг на вигідних для них умовах. Була розпочата

робота по реалізації програми розвитку операцій з картками міжнародних

платіжних систем VISA International та Europay International.

Плани розвитку Банку у цьому напрямку досить амбіційні, але для цього є всі

підстави. У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" вийшов на п'яте місце за обсягами

видачі готівки. Це як перша умова, а інша - це наша розгалужена філіальна

мережа. Банк планує емітувати декілька десятків тисяч карток VISA , більшу

частину з яких будуть складати VISA

Electron. Це є основною базою для реалізації зарплатних проектів.

Саме 2000 рік став стартовим для розвитку карткового бізнесу в АКБ

"УКРСОЦБАНК". Ми все підготували, щоб у 2001 році встановити, щонайменше,

30 банкоматів та 500 POS - терміналів.

Вкладні операції

Безумовне виконання своїх зобов'язань перед вкладниками-приватними

особами дозволило Банку істотно збільшити обсяги залучених коштів. Висока

конкурентність на цьому сегменті ринку банківських послуг сприяла

розширенню асортименту депозитних продуктів для фізичних осіб. Протягом

звітного року було впроваджено 14 нових видів вкладів в національній та

іноземній валютах, які надають клієнтам можливості вибору найбільш

оптимальних і привабливих умов заощадження та примноження власних коштів.

На кінець звітного періоду загальні обсяги зобов'язань Банку за залученими

коштами населення склали 242 млн. грн. , тобто зросли за рік на 28,3%. При

цьому кошти на рахунках до запитання зросли на 84,5%, кошти на строкових

рахунках приватних клієнтів зросли на 23,4%.

Розмір середнього вкладу приватних клієнтів зріс за звітний рік на 20,7% .

За рік вкладення приватних клієнтів у депозити до запитання в національній

валюті зросли на 227%, в іноземній - на 1 50 %, строкові депозити в

національній та іноземній валюті збільшилися на 123%. Це свідчить, що Банк

і надалі підтримує свій імідж фінансово стійкого та надійного Банку серед

своїх приватних вкладників.

Розвиток інформаційних систем

Завдяки вкладанню великих коштів у розвиток Банку, впровадженню

передових програмних продуктів і технічних заходів наші клієнти мають

можливість у будь-якому місці отримати повний спектр банківських послуг.

Головне завдання банківських технологій забезпечити клієнту максимальну

оперативність та зручність. Так, в рамках єдиної стратегії розвитку АКБ

"УКРСОЦБАНК", одним з ключових моментів визначена програма довгострокового

інформаційного переоснащення Банку.

У 2000 році розпочато роботу по уніфікації апаратного та програмного

забезпечення. Банк заключив угоду з фірмою IBM на поставку комп'ютерної

техніки (що займає друге місце серед контрактів фірми IBM i його

контрагентами.) Протягом року запущена у промислову експлуатацію Внутрішня

Платіжна Система. Цей інструмент дозволяє прискорити проходження

безготівкових розрахунків всередині Банку, одночасно забезпечуючи процедуру

безпеки. У 2000 році було також здійснено перехід на систему банківського

обслуговування населення "СБОН+", підключено до системи "Клієнт-Банк"

Центрального апарату - 98 клієнтів, по філіям - більш ЗООО клієнтів,

розроблено програмне забезпечення задачі "Операції банку з векселями".

У Запорізькій обласній філії працює пілотний проект АБС "Профікс-

Банк". Проведення даної роботи дозволить скоротити внутрішні недоліки Банку

при обслуговуванні клієнтів. Це, перш за все, повинно позитивно

відобразитись на тарифній політиці Банку. Для поліпшення матеріально-

технічної бази у 2000 році придбано 146 серверів та 3000 робочих станцій

фірми IBM. Проводяться роботи по модернізації локальної та телефонної

мережі Центрального апарату та філій Банку.

У 2000 році Банк будував лише фундамент інформаційної системи. Але

результати проведеної роботи доводять, що, взявши курс на освоєння та

впровадження самих сучасних банківських технологій, АКБ "УКРСОЦБАНК" за

технічними можливостями та рівнем послуг впевнено йде до рівня світової

банківської системи.

2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів

АКБ "УКРСОЦБАНК" є на сьогоднішній день одним із провідних в Україні

незалежних реєстраторів цінних паперів. Мережа підрозділів Банку, які

здійснюють ведення реєстрів власників цінних паперів, включає головний офіс

та 17 філій Банку. Послуги незалежного реєстратора надаються 311 емітентам.

Загальна кількість зареєстрованих Банком акціонерів - власників іменних

цінних паперів перевищує 130 тисяч.

Зберігач цінних паперів АКБ "УКРСОЦБАНК" на сьогоднішній день

обслуговує більше 19 тисяч рахунків клієнтів у цінних паперах. На даних

рахунках обліковуються цінні папери 21 емітента. У 2000 році АКБ

"УКРСОЦБАНК" розпочав операції з випуску фінансових векселів банку. Станом

на 01.01.2001 року випущено векселів на загальну суму 6801,6 тис. грн.

Протягом поточного року Банком здійснювалися заходи по випуску ощадних

сертифікатів АКБ "УКРСОЦБАНК" на пред'явника, номінованих як у

національній, так і в іноземній валюті. Зазначені операції будуть

здійснюватися всіма установами банку з початку 2001 року.

Банк, маючи ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового

ринку на право здійснення діяльності торговця цінними паперами, активно

приймає участь у здійсненні угод з цінними паперами за рахунок та за

дорученням клієнтів. Так, у 2000 році було укладено та виконано більше 4

000 комісійних угод з цінними паперами на загальну суму більш як 20 млн.

гривень.

2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"

АКБ "УКРСОЦБАНК" вважає співробітництво зі своїми іноземними

партнерами однією з умов успішного розвитку. Маючи велику кількість

клієнтів - експортерів та імпортерів, Банк намагається всіляко сприяти

їхній зовнішньоторговій діяльності, здійснюючи пре-експортне та пост-

експортне фінансування, надаючи послуги з проведення розрахунків і пошуку

іноземних партнерів, допомогу і консультації щодо укладання

зовнішньоторгових контрактів та оформлення відповідних документів.

Кваліфіковані спеціалісти відділу документарних операцій допомагають

клієнтам структурувати трансакції із використанням акредитивів, інкасо,

банківських гарантій таким чином, щоб забезпечити їм найбільшу захищеність

та сприятливі фінансові умови. Кількість акредитивів та інкасо, оброблених

банком у другій половині 2000 p., зросла порівняно із першою половиною року

на 35%. Виходячи із потреб своїх клієнтів, Банк зацікавлений у розвитку

співробітництва у сфері фінансування торгівлі із банками-кореспондентами, з

якими вже налагоджені добрі стосунки, а також у пошуку нових іноземних

партнерів. Беручи до уваги стабільні фінансові показники Банку, а також

оптимістичні показники розвитку економіки у 2000 - на початку 2001 pp., він

розраховує на встановлення кредитних ліній з боку іноземних банків та інших

фінансових інститутів, a також міжнародних організацій. Банком вже

розпочато роботу по приєднанню до програми Європейського банку

реконструкції і розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, на

черзі -нова програма ЄБРР сприяння торгівлі для банків у Центральній і

Східній Європі та СНД, програми Світового банку, Німецько-українського

фонду та іноземних державних та приватних фінансових інститутів. Ще одним

перспективним напрямком міжнародної діяльності є співробітництво із

іноземними банками та інвестиційними компаніями у галузі проектного

фінансування. Банком ведеться активна робота на пошук та аналіз

перспективних проектів українських компаній, що бажають залучити

фінансування або знайти інвестора, з метою залучення іноземних фінансових

установ до участі у цих проектах.

3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”

3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку

Як основні способи оцінки доходів і витрат комерційного банку

виділяються структурний аналіз, аналіз динаміки доходів і витрат, включаючи

окремі їхні види, розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують

відносний рівень доходів і витрат. Сукупність прийомів дозволяє дати

кількісну і якісну оцінку доходів і витрат банку.

Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніх

видів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому.

Аналіз проводиться на основі фактичних даних за минулі роки. У закордонній

практиці береться період тривалістю як мінімум три роки.

За даними Звіту про прибутки та збитки АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000.

Спочатку розглянемо структуру доходів комерційного банку, у вигляді

діаграми (рис 3.1.1.)

[pic] Рис. 3.1.1. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000р.

Для оцінки стабільності доходи поділяються на дві групи. До першої

групи відносяться операційні доходи - процентний доход і безпроцентний

дохід у виді комісій за банківські послуги, що по природі є стабільними. В

нашому випадку вони займають найбільшу частку в структурі доходів банку:

45,38% - чистий процентний дохід та 26,69% - комісійний дохід.

До другої групи відносяться доходи від операцій на ринку, тобто

доходи спекулятивного характеру, а також доходи від переоцінки активів і

неординарні, що носять разовий характер, є нестабільними. За цей період їх

питома вага склала: дивідендний дохід 0,0004%; чистий торговельний дохід

22,84%; прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35%; інший

операційний дохід 1,74%.

Ми бачимо, що їх вага не значна, крім торгівельного доходу. Небажано,

щоб ця друга група надходжень засобів визначала розмір і темпи росту

загального доходу банку, тому що вони не стабільні.

Тепер розглянемо структуру активів банку на 01.01.2001р. (рис 3.1.2)

[pic]Рис. 3.1.2. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2001р.

Тепер розрахуємо динаміку зміни доходів по періодам, що дасть нам

змогу оцінити структуру доходів та тенденцію її зміни. Данні наведенні в

Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Динаміка структури доходів за 01.01.2000 – 01.01.2001 ( %)

|Показники |01.01.2000|01.01.2001|Динаміка |

|1. Чистий процентний дохід |45,38 |55,3 |9,92 |

|2. Чистий комісійний дохід |29,69 |37,98 |8,29 |

|3. Дивідентний дохід |0,0004 |0 |-0,0004 |

|4. Чистий торговельний дохід |22,84 |5,3 |-17,54 |

|5. Прибуток/ збиток від інвестиційних|0,35 |0,08 |-0,27 |

|цінних паперів | | | |

|6. Прибуток від довгострокових |0 |0,0004 |0,0004 |

|вкладень в асоційовані компаніі й | | | |

|дочірні уcтанови та інших інвестицій | | | |

|7. Інший операційний дохід |1,74 |1,34 |-0,40 |

З таблиці 3.1 ми можемо простежити позитивне збільшення чистого

процентного та комісійного доходів, відповідно на 9,92% та 8,29%, і

зменшення нестабільних доходів.

Ми виявили що стабільні доходи займають значну вагу в структурі

доходів комерційного банку та продовжується тенденція їх росту. Тепер

необхідно намагатися зберегти їх подальший зріст, за рахунок введення нових

послуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі банку.

3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку

Структурний аналіз витрат банку виробляється для виявлення основних

видів витрат, темпів і факторів їхнього росту.

На основі загальних висновків структурного аналізу виробляється більш

заглиблене дослідження основних видів доходів і витрат банку.

Наприклад, при аналізі процентного доходу вивчається його структура в

розрізі джерел (внутрішні кредити, міжбанківські кредити, цінні папери,

лізингові та інші операції), вплив на його розмір обсягу виданих позичок і

процентних ставок, відносний рівень процентного доходу по окремих видах

операцій, динаміка процентної маржі. Тенденція падіння процентної маржі є

одним з показників того, що банк вступив на шлях банкрутства.

Аналіз непроцентного доходу включає такі елементи, як вивчення його

структури в розрізі окремих видів некредитних послуг, імовірності

збереження і зміцнення позицій банку на ринку цих послуг, співвідношення

собівартості і ціни послуг, причин зміни величини елементів непроцентного

доходу . /8/

Особлива увага при детальному аналізі витрат приділяється

співвідношенню процентних і непроцентних витрат до частки витрат, зв'язаних

з витратами по забезпеченню функціонування банку, включаючи адміністративно-

господарські витрати, витрати, зв'язані з покриттям ризиків, причинами

зміни величини окремих видів витрат.

З початку розглянемо питому вагу всіх витрат у загальній структурі

витрат на 01.01.2000р. (Рис 3.2.1.) та на 01.01.2001р. (Рис 3.2.2.).

Розрахуємо динаміку та отримані данні зведемо в таблицю 3.2.

[pic]

Рис. 3.2.1. Структура витрат АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000р.

[pic]

Рис. 3.2.2. Структура витрат АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2001р.

Таблиця 3.2.

Динаміка структури витрат за 2000-2001рр. (%)

|Показники |01.01.00|01.01.01|Динаміка |

|1. Процентні витрати |34 |27 |-7 |

|2. Комісійні витрати |2 |2 |0 |

|3. Загальноадміністративні витрати |23 |21 |-2 |

|4. Витрати на персонал |22 |24 |2 |

|5. Витрати на безадійні та сумнівні |19 |26 |7 |

|борги | | | |

|Разом |100 |100 |0 |

З даної таблиці ми бачимо, що в структурі витрат переважають процентні

витрати, які є стабільними, але в 2001 році порівняно з 2000 вони

зменшились на 7%. Але збільшились на 7% витрати на безнадійні та сумнівні

борги, що свідчить про неповернення кредитів або їх просрочку. Потрібно

поліпшити контроль за видачею кредитів. Комісійні витрати не змінились в

загалі, в той час як загально адміністративні витрати в структурі

зменшились на 2%, а витрати на персонал збільшились на 2%.

Необхідне подальше зменшення загально адміністративних витрат та

зменшення витрат на персонал, що буде сприяти збільшенню прибутку та

загального поліпшення стану комерційного банку.

3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк

За даними звіту про прибутки та збитки, розрахуємо динаміку зміни

доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк” за 2000-2001рр. Данні зведені в таблиці

3.3.

Таблиця 3.3

Динаміка доходів та витрат (тис.грн)

|Показники |Період |Динаміка |Динаміка у |

| | | |відсотках |

|- |01.01.|01.01.|- |- |

| |00 |01 | | |

|1.1 Процентний дохід |237342|256 |18865 |7,95 |

| | |207 | | |

|1.2 Процентні витрати |116724|104 |-12374 |-10,60 |

| | |350 | | |

|1. Чистий процентний дохід |120618|151 |31239 |25,90 |

| | |857 | | |

|2.1 Комісійний дохід |84245 |111 |26764 |31,77 |

| | |009 | | |

|2.2 Комісійні витрати |5320 |6 727 |1407 |26,45 |

|2. Чистий комісійний дохід |78925 |104 |25357 |32,13 |

| | |282 | | |

|3. Дивідентний дохід |1 |0 |-1 |-100,00 |

|4. Чистий торговельний дохід |60705 |14 558|-46147 |-76,02 |

|5. Прибуток/ збиток від |924 |218 |-706 |-76,41 |

|інвестиційних цінних паперів | | | | |

|6. Прибуток від довгострокових |0 |1 |1 |100 |

|вкладень в асоційовані компаніі | | | | |

|й дочірні уcтанови та інших | | | | |

|інвестицій | | | | |

|7. Інший операційний дохід |4613 |3 667 |-946 |-20,51 |

|8. Операційний дохід |263938|274 |10645 |4,03 |

| | |583 | | |

|9. Загальноадміністративні |75866 |80 201|4335 |5,71 |

|витрати | | | | |

|10. Витрати на персонал |73635 |91 291|17656 |23,98 |

|11. Прибуток від операцій |114437|103 |-11346 |-9,91 |

| | |091 | | |

|12. Витрати на безадійні та |61843 |98 032|36189 |58,52 |

|сумнівні борги | | | | |

|13. Прибуток до оподаткування |52594 |5 059 |-47535 |-90,38 |

|14. Податок на прибуток |28627 |1 012 |-27615 |-96,46 |

|15. Прибуток після оподаткування|23697 |4 046 |-19651 |-82,93 |

|16. Непередбачені доходи/ |4652 |794 |-3858 |-82,93 |

|витрати | | | | |

|17. Чистий прибуток/ збиток |19315 |4 840 |-14475 |-74,94 |

|банку | | | | |

Як видно з таблиці 3.3. чистий прибуток комерційного банку зменшився

на 14475 тис.грн (74,94 %) хоча майже по всіх видах операційних доходів

помітне збільшення, про що свідчить загальний підсумок операційних доходів

та його динаміка. В 2001 році операційні доходи зросли на 10645тис.грн

(4,03%) загалом за рахунок операційних та комісійних доходів.

Зменшення ж чистого прибутку було зумовлено зміною загально

адміністративних витрати, які зросли в порівнянні з 2000 роком на 4335

тис.грн (5,71%); витрати на персонал 17656 тис.грн. (23,97%) та витрати на

безнадійні та сумнівні борги зросли на 36189 тис.грн. (58,52%). Саме за

рахунок цих витрат та податків прибуток зменшився з 19315 тис грн. в 2000

році до 4840 тис.грн в 2001 році.

Виходячи з цього можна зробити висновки, що процентні та комісійні

доходи основні й найбільш стабільні джерела формування доходів банку. Які

було збільшено завдяки розширенню пропонуємих послуг клієнтам. В свою чергу

прибуток від інвестиційних паперів та торгівельний дохід мають нестабільний

характер, і на їх розмір потрібно звернути увагу, так як їх питома вага не

бажана в структурі доходів комерційного банку.

Прослідивши динаміку витрат можливо зробити висновки, що операційні

витрати відносно стабільні, але значно вплинув на прибуток зріст

адміністративних витрат комерційного банку, що було зумовлено розширенням

кадрового апарату та відкриттям нових філіалів банку.

Загальна динаміка свідчить, що в наступні роки очікується подальший

зріст процентних та комісійних доходів.

Капітал Банку на 1 січня 2001 року склав 333,3 млн.грн., в т.ч.

статутний - 48,6 млн.грн. Загальна сума капіталу збільшилась за рік на 4,5

млн.грн. за рахунок прибутку. У 2000 році Банк проводив стабільну

діяльність, зберігаючи при цьому темпи росту прибутку. Прибуток Банку,

скоригований на суму сформованих резервів під кредитні операції, зріс

порівняно з минулим роком на 24,6 млн. грн., або на 30%, та склав 105,9

млн. грн. При цьому чистий прибуток отримано в розмірі 4,84 млн. грн.

Сума процентних доходів, отриманих у 2000 році, зросла порівняно з минулим

роком на 7,6 млн. грн. Намагаючись максимально знизити ризик від проведення

активних операцій, Банк дотримується політики збільшення питомої ваги

комісійних доходів у їх загальній сумі. У 2000 році комісійні операції

забезпечили Банку 25% доходів, проти 18,9% - у минулому році.

ВИСНОВКИ

Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській діяльності як

оцінка фінансового стану комерційного банку, у курсовій роботі ми

намагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх

практичне застосування у діяльності одного з відділень Укрсоцбанку.

Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами,

ми прагнули якнайповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати на

майбутнє діяльність банку.

У своїй роботі ми не претендуємо на вичерпність, тому що така тема є

дуже багатогранна, зачіпає багато аспектів банківської діяльності, які тут

не були розглянуті. Але ми старались висвітлити один бік цієї глибокої

теми, аналізуючи фінансовий стан Укрсоцбанку і порівнюючи дані з даними

минулих років та загальноукраїнською банківською статистикою.

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування доходів,

витрат та прибутку комерційного банку. У другому розділі ми

охарактеризували діяльність Укрсоцбанку, провели аналіз активів і пасивів.

У третьому розділі ми провели аналіз доходів, витрат та прибутку, їх

динаміку за 2000 – 2001 роки, а також проаналізували їх структуру.

Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у

сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні

періоди. Завдяки проведеному аналізу легше буде передбачити, які фактори

можуть вплинути на розмір доходів, витрат і можливо уникнути негативного

впливу деяких факторів на кінцевий результат діяльності банку – прибуток.

Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову

дисципліну. Дотримання її має бути обов’язкове всіма суб’єктами ринку. Адже

тільки діючи за правилами, які встановлено, можливо стабілізувати

банківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Адже банки -

“кровоносні судини” економічного організму.

Життєздатність і процвітання економіки не може бути без добре

налагодженої банківської системи, яка буде обов’язково працювати прибутково

та надійно з постійним ростом прибутків, як це ми мали можливість бачити на

прикладі роботи АКБ „Укрсоцбанк”.

Список використаної літератури

1. Банки и банковские операции: Учебник/ Под ред. Проф. Е. Ф. Жукова.- М:

Банки и биржи, Юнити, 1998.

2. Банковский портфель. М.: изд-во Соминтек, 1994-1995. -.1-2,3

3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции.- М.

Все для Вас, 1993.

4. Банки и банковское дело/ Под ред. Балабанова И.Т. СПб: Питер, 2000.

5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Кроливицкой Л.П., Белоглазовой Е.Н.

М.: Финансы и статистика, 2000.

6. Банківська енциклопедія/ За ред. Д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза.

–К: Ельтон, 1993.

7. Банковское дело: Справ. пособие/ Под ред. Ю.А. Бабичевой . – М.:

Экономика, 1994.

8. Банковское дело. Под редакцией Лаврушина О.И. - М.: Банковский и

биржевой научно-консультационный центр, 1992 г.

9. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 1: Теория и

концепции. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического

развития Всемирного банка, 1995 г.

10. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 2: Политика и

стратегия. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического

развития Всемирного банка, 1995 г.

11. Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской

деятельностью. - М.: "Приор", 1995 г.

12. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и

статистика, 1996 г.

13. Винсент Дж. Лав. Пособия Эрнст энд Янг. "Как анализировать финансовую

отчетность.” / пер. с англ. с дополнениями. - М.: "Джон Уайли энд

Санз", 1996 г.

14. Веселовский А. “Совершенствование надзора за деятельностью

коммерческих банков”: Вестник НБУ, февраль 1997 г.

15. Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.

- Санкт-Петербург: "Санкт-Петербург оркестр", 1994 г.

16. Закон Украины “О банках и банковской деятельности“ № 878-12 от 20

марта 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 25.

17. Закон Украины “О залоге“ № 2654-XII от 2 октября 1992 г. // Ведомости

Верховного Совета Украины 1992, № 48.

18. Закон Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже“ № 636-12 от 27

апреля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 26.

19. Закон Украины “Об информации“ № 2657 от 2 октября 1992 г. // Ведомости

Верховного Совета Украины 1992, № 48.

20. Закон Украины “О собственности“ № 697-12 от 7 февраля 1991 г. //

Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 16.

21. Закон Украины “О предприятиях в Украине“ № 888-12 от 27 марта 1991 г.

// Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 24.

22. Закон Украины “Об ограничении монополизма и недопущения

недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности“ №

2132-XII от 18 февраля 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины

1992, № 15.

23. Основы банковского дела/ Под ред. Мороза А.Н. Либра: К, 1994.

24. Положение Национального банка Украины “О кредитовании“, утверждено

постановлением Правления НБУ № 246 от 28 сентября 1995 г.

25. Рекомендации по поводу оценки коммерческими банками кредитоспособности

и финансовой стабильности заемщика. Национальный банк Украины. №

23011/79 от 02.06.94 г.

26. Савлук М.І., Мороз А.И., Коряк А.А. Вступ до банківської справи – К.:

Либра, 1998.

27. Степаненко А. “Системная перестройка банковских учреждений и работа с

проблемными банками”: Банковское дело, январь 1997 г.

28. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее

оценки. М.: Финансы и статистика, 2000.

29. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. М: Финансы и

статистика, 2000.

30. Ширинская Е.Б. Операции коммерческого банка, российский и зарубежный

опыт. –М: Финансы и статистика, 1993.

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.